Bryn Aere Bach

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Gwyliau heddychlon, ymlaciol i 4 mewn bwthyn gwledig hyfryd yng Nghyrmu. Golygfeydd hyfryd a mewn man canolog

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £489 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Mae’r bwthyn 5 seren gwledig Cymreig hwn yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel o gefn gwlad Canolbarth Cymru. Dyma’r lleoliad perffaith i unrhyw un sydd am ddianc a mwynhau drwy ymlacio’n llwyr mewn man preifat a heddychlon. Mae gan y bwthyn hwn hefyd y fantais o fod mewn man canolog sydd o fewn pellter byr i lawer o atyniadau, gan gynnwys canolfan ymwelwyr a chaffi, tafarn, siop a pharc chwarae, y cyfan un filltir i ffwrdd ym mhentref Llanbrynmair.

Llawr Gwaelod

Ardal fyw fawr, cynllun agored â tho uchel a ffenestri mawr sy’n creu naws agored i'r ystafell.

Mae’r ardal fyw/fwyta yn cynnig golygfeydd panoramig hyfryd ar hyd dyffryn pum milltir o hyd. Gwres dan y llawr, stôf bren (coed tan am ddim), man eistedd cyfforddus, teledu/chwaraewr DVD gyda Blueray, chwaraewr CD a radio.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol - ffwrn drydan, gril ar lefel y llygad, hob pedwar plât, micro-don, tostiwr, tegell, oergell/rhewgell, golchwr llestri a golchwr dillad. Darperir y cytleri, llestri ac offer coginio, a digonedd o lefydd i storio.

Ystafell wely fawr a chroesawgar, gyda gwely maint 'king' a thrawst nenfforch. Digonedd o lefydd storio.

Mae modd cyrraedd ystafell ymolchi'r llawr cyntaf drwy’r ystafell wely neu'r coridor o’r ystafell fyw. Cawod gyda rheilen llaw a chadair wedi’i gosod i’r wal, ty bach gyda rheilen law, sinc, pwyntiau eillio, rheilen cynhesu tywel a sedd y gellir ei addasu ar gyfer y baddon.

Mae'r llawr gwaelod i gyd gyda mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely dwbl sydd â chwpwrdd dillad, bwrdd gwisgo, cist o ddroriau a pâr o ddroriau wrth y gwely.

Yn yr ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf mae rheilen gynhesu tyweli, uned fath a chawod, toiled, bidet a basn gyda phwynt eillio.

Gardd

Ardal patio fawr gyda dwy sedd o ddodrefn gardd a golygfeydd panoramig am filltiroedd o’ch cwmpas. Mae lawnt yn amgylchynu’r bwthyn gwledig Cymreig hwn a gellir ei defnyddio fel ardal chwarae. Mae modd mynd at ran fach o dir coediog/lôn ffarm ac mae hawl mynd i gaeau’r perchennog i gyd oni nodir fel arall.

Sied gloadwy drws nesaf i’r bwthyn – delfrydol er mwyn cadw beiciau ac ati. Yma hefyd mae coed ar gyfer y tân a chadeiriau ar gyfer ymwelwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gostyngiad o 10% i ymwelwyr sy'n dychwelyd i Bryn Aere Bach
 • Darperir dillad gwely, tyweli dwylo, baddon a llestri. Mae yno hefyd sychwr gwallt a phedwar tywel traeth.
 • Gwres canolog, tân pren a thrydan yn gynwysedig. Gwres dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron wedi eu rheoli gan thermostat ar y llawr cyntaf.
 • Darperir llawer o bethau ymolchi sylfaenol, powdr golchi, hylif golchi llestri a phapur toiled. Defnyddir cynnyrch sy'n lles i'r amgylchedd - tabledi golchi llestri, hylif golchi llestri, sebon, defnyddiau glanhau'r toiled a golchi dillad. Hefyd, defnyddir cynnyrch o'r fath i lanhau'r llety.
 • Darperir cot, cadair uchel bren, giât grisiau, mat newid a rhwystr ochr matres ar gyfer plentyn. (*Gofynnwch o flaen llaw os ydych eisiau cot).
 • Cysylltiad cyfyngiedig i'r we trwy dongl EE Osprey (addas ar gyfer pori'r we, ebyst, gwefannau cymdeithasol ayb). Ddim yn ddigonol ar gyfer lawrlwytho gemau, ffilmiau ayb
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes ag eithrio cwn tywys.
 • Digonedd o lefydd parcio yn ddigon agos at y fynedfa (sydd hefo ramp)
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn: bylbiau sbâr, bagiau bin, cynheuwyr tân a phamffledi cyfarwyddyd, hwfer, bwrdd a haearn smwddio, pecyn cymorth cyntaf a fflach lamp.
 • Mae ffeiliau gwybodaeth ar gael i ymwelwyr yn y bwthyn. Mae'r rhain yn cynnwys mapiau O.S a llyfrau tywys ar gyfer mynd i gerdded, teithiau beicio yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru a samplau o fwydlenni rhai o'r bwytai yn yr ardal

Lleoliad