Llety Morben

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star Gold
 • Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,141 yr wythnos
 • £163 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety hunan ddarpar helaeth gyda twb poeth, wedi ei leoli o fewn 7 acer o erddi a choetir preifat. Diarffordd a heddychlon, ond eto mewn safle cyfleus iawn, yn agos i dref farchnad Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru. Yn dyddio nol i'r 16eg ganrif, mae'r tŷ llawn cymeriad hwn yn cynnig cysur a steil, gyda dwy stôf goed a nifer o nodweddion unigryw. Y lleoliad perffaith i ymlacio. Hanner milltir i'r pentref agosaf lle ceir tafarn/bwyty gwych, ac yn agos i Eryri, traethau hardd ac atyniadau niferus. 

Llawr Gwaelod

Cyntedd eang gyda teils llechi ar y llawr, mainc i eistedd, lle i hongian cotiau a silffoedd ar gyfer hetiau ac yn y blaen.

Cegin/Ystafell fwyta - ystafell fawr 30 troedfedd ar ddwy lefel gyda llawr teils. Mae'r gegin yn cynnwys hob anwytho, popty dwbwl a meicrodon, oergell/rhewgell fawr, peiriant golchi llestri, peiriant sychu dillad a bar brecwast. Wyneb gweithio eang lle lleolir y tegell, tostiwr ayb. Sosbannau a photiau o ansawdd uchel a set o gyllyll cegin.

O fewn yr ardal fwyta fe geir dreser Gymreig a lle tân eang gyda stôf losgi coed. Mae'r bwrdd bwyta gyda lle i 10 eistedd, wedi ei leoli o flaen ffenestr fawr ac mae'n edrych allan dros ardd ffrynt y llety. Mae 3 cadair esmwyth yn rhoi lle i ymlacio tra'n gwrando ar y system sain Bose gyda Bluetooth. Mae yma hefyd ddesg ysgrifennu gydag amrywiaeth o lyfrau addysgiadol a thaflenni gwybodaeth ymwelwyr.

Ystafell wely 1 - gwely maint king (neu dau wely sengl os dymunir), gyda cwpwrdd dillad, byrddau bach ger y gwely, sychwr gwalt a dwy gadair gyfforddus, yn edrych allan dros yr ardd ffrynt.

Ystafell iwtiliti mewn adeilad cyfagos (yn agos iawn i'r drws ffrynt). Yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, hongiwr dillad, lle i storio beiciau ac offer chwaraeon.

Llawr cyntaf

Lolfa - eang a chyfforddus gyda soffas a chadeiriau, stôf losgi coed, yn edrych allan dros yr ardd i ffrynt a chefn y tŷ. Teledu smart 50" gyda freesat a chwaraewr DVD, XBox 360 Kinect gyda gemau, amrywiaeth o DVDs, llyfrau a gemau bwrdd.

Ystafell wely 2 - ystafell hardd gyda gwely maint superking a baddon wedi ei leoli yn y ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd a'r coetir. Shutters i'w cau pe bai angen! Cypyrddau bach wrth y gwely, cypyrddau dillad, cadeiriau esmwyth, sychwr gwallt a basn ymolchi.

Ystafell wely 3 - ystafell sengl gyda gwely maint dwbwl yn edrych allan dros yr ardd ffrynt. Silffoedd a lle i hongian dillad, bwrdd gwisgo a chadair.

Ystafell ymolchi - baddon mawr gyda cawod wlaw uwchben, basn a thoiled.

Toiled a basn arwahan.

Ail lawr 

Ystafell wely 4 - ceir mynediad i fyny grisiau llawn cymeriad, gyda trawstiau agored. Yn cynnwys un gwely maint king ac un gwely sengl (neu dri gwely sengl os dymunir), teledu gyda chwaraewr DVD, cadeiriau cyfforddus a bwrdd, lle hongian dillad, cwpwrdd dillad a byrddau bach ger y gwely. Sedd yn y ffenestr yn edrych allan dros yr ardd ffrynt a ffenestri Velux yn edrych allan i'r cefn.

Gardd

Patios yn y ffrynt a'r cefn gyda twb poeth a barbaciw ar y patio cefn preifat. Gyda llygredd golau isel, mae'r llety hunan ddarpar hwn gyda cyfleusterau twb poeth hefyd yn cynnig y lleoliad delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr ar nosweithiau clir.

Gerddi helaeth, ysblennydd a phreifat yn ymestyn i 7 acer. Yn cynnwys lawnt gydag offer chwarae plant (llithren, siglen, trampolîn, castell), patios a nifer o lwybrau yn arwain drwy'r ardd, heibio i byllau dŵr (rhaid cymeryd gofal gyda plant ifanc), aceri o goetir naturiol gyda clychau'r gôg, blodau gwyllt, borderi perlysiau, coed ffrwythau a chychod gwenyn. Nifer o adar gwyllt, gan gynnwys cnocell y coed, boda, a barcutiaid coch. Golygfeydd gwych o'r bryniau o gwmpas ac Aber yr Afon Ddyfi.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cacen gartref, te a choffi, siwgwr a llaeth, pupur a halen ac olew olewydd
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 2 sychwr gwallt ar gael   
 • Côtiau baddon ar gael ar gyfer y twb poeth    
 • Cyflenwad cychwynol o goed ar gyfer pob lle tân. Coed ychwanegol ar gael ar y safle am gost o £10 y bag   
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael. Dewch a'ch dillad eich hunain ar gyfer y cot   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu  
 • Digon o lefydd parcio   
 • Co-op yw'r archfarchnad leol ac mae'n darparu ar gyfer eich holl anghenion groser (yn medru danfon i'r llety) 
 • Mae'r nwyddau canlynol yn gynwysedig: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled 
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Lleoliad