Foel Fach

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Beth am ddianc rhag y dorf a chael gwyliau tawel braf? Dyma fwthyn diarffordd gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad yng Nghanolbarth Cymru – y lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £652 yr wythnos
 • £93 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch breifatrwydd llwyr a golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad o’r encil hwn yng Nghanolbarth Cymru sy’n sefyll ar ei ben ei hun. Dyma’r lleoliad perffaith i gael llonydd mewn bwthyn lle gallwch ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd. Mae’n fan cychwyn gwych a chanolog i archwilio Canolbarth Cymru a thu hwnt, gyda’r A470 (y brif ffordd sy’n cysylltu Gogledd a De Cymru) ddim ond milltir i ffwrdd. Ond gan fod gennych eich peiriant coffi eich hun, dwy stôf llosgi coed, tawelwch a golygfeydd eithriadol o’ch cwmpas, efallai y byddai’n well gennych eistedd yn ôl, ymlacio a gwneud dim byd o gwbl. 

Dim grwpiau mawr o’r un rhyw yn ddieithriad. Teuluoedd, ffrindiau a chyplau yn unig.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – ystafell fawr, sydd hefyd yn cynnwys cegin fach, gyda gwres o dan y llawr a drysau patio’n agor i olygfeydd trawiadol o gefn gwlad. Seddi cyfforddus o flaen simdde fawr â thrawstiau derw, gyda stôf llosgi coed groesawgar, teledu a chwaraewr DVD. Nenfwd uchel a waliau cerrig noeth – ystafell hyfryd i fwynhau amser gwerthfawr gyda’ch partner, eich teulu neu’ch ffrindiau.

Cegin ac ystafell fwyta – ystafell fawr â thrawstiau derw a llawr o lechi Cymreig. Y bwrdd bwyta yw canolbwynt yr ystafell. Mae o flaen simdde fawr hyfryd arall a stôf llosgi coed, ac mae ffenestr fawr yn edrych draw dros y dyffryn. Ym mhen pellaf yr ystafell, mae cegin gyda’r holl gyfarpar y byddech yn ei ddisgwyl, fel hob trydan, ffwrn drydan, oergell a microdon.

Ystafell iwtiliti ganolog yn cynnwys peiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad, rhesel sychu dillad, peiriant golchi llestri a rhewgell ar ben bwrdd.

Ystafell gawod ar y llawr gwaelod gyda chawod ddwbl, tŷ bach, basn ymolchi, pwynt siafio a rheilen cynhesu tyweli.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely mawr iawn, dillad gwely moethus a golygfeydd hyfryd o gefn gwlad. Drych mawr, printiau gan yr artist lleol Ian Phillips, cadair, byrddau a lampau wrth ochr y gwely, a chypyrddau dillad wedi’u gosod ar ben y grisiau.

Ystafell wely ddwbl hefyd â golygfeydd anhygoel o gefn gwlad. Cist ddillad gyda drych uwch ei phen, printiau gan Ian Phillips, cadair a chypyrddau wrth ochr y gwely a lampau arnynt. Cwpwrdd dillad wedi’i osod ar ben y grisiau.  

Ystafell wely sengl gyda gwely ffrâm derw, cwpwrdd wrth ochr y gwely, lamp a chadair. Mae golygfeydd ardderchog o gefn gwlad o’r ystafell hon hefyd. 

Mae’r ystafell wely i fyny’r grisiau yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben, tŷ bach a basn ymolchi. Mae drych gyda golau a phwynt siafio hefyd.

Gardd

Ardal â lawnt ac ardal batio fawr gyda bwrdd bwyta a chadeiriau i fwyta y tu allan, a set barbeciw. Ac, wrth gwrs, golygfa wych. Nid oes lle gwell i gael gwyliau mewn bwthyn diarffordd.

*Dewch â’ch siarcol eich hunan ar gyfer y barbeciw os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 3 sychwr gwallt.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Mae’r fasged gyntaf o goed am ddim. Mae coed ychwanegol ar gael hefyd am £4 y fasged.
 • Wi-fi ar gael.
 • Bydd pecyn i’ch croesawu, yn cynnwys te a choffi, siwgr, llaeth, cacen gartref a wyau. Gadewch inni wybod os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig a byddwn hefyd yn cynnwys rhodd ychwanegol.
 • Mae cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch matres a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot, os gwelwch yn dda.
 • Darperir haearn a bwrdd smwddio.
 • Gall y ffôn yn y tŷ dderbyn galwadau allanol. Darperir y rhif gyda’r manylion sy’n cadarnhau’r archeb.
 • Nodwch oedran unrhyw blant sydd yn eich parti wrth archebu os gwelwch yn dda, fel y gall y perchnogion ddarparu teganau/gemau addas ar gyfer eich ymweliad.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn ddieithriad - os y bydd anifeiliaid anwes yn cael eu darganfod yn neu o gwmpas y bwthyn, mi fydd gofyn i chi adael heb ad-daliad.
 • Digon o le parcio.
 • Mae Tesco yn dosbarthu bwyd i’r llety hwn.

Lleoliad

Beautiful and detached, this Mid Wales retreat offer complete privacy and amazing countryside views. With all the benefits for secluded cottage holidays, Foel Fach also enjoys good access and is only 1.1 mile from the A470, which is the main route connecting North and South Wales. The surrounding farm land is owned by the cottage owners who live on the farm, less than half a mile down the lane from your cottage.

Central to the villages of Llanbrynmair (3 miles) and the “Laura Ashley” village of Carno (3 miles), both with good amenities. Llanbrynmair offers a shop, pub, playground and an unique visitor centre called Machinations that's home to the only permanent exhibition of contemporary Automata (mechanical moving models) in the UK. It also has a cafe, soft play area, rabbit village, gift and toy shop. In the other direction, Carno offers a good local shop, post office and pub which is also recommended for its food. Also recommended is the Penrhos Arms in Cemaes (9 miles), Wynnstay and Bistro Number 21 in Machynlleth (13 miles).

The slightly bigger village of Caersws is also within 10 miles where you will find a wide range of amenities from shops to pubs, a chip shop, garage and railway station with connections across Wales and beyond. The charming market towns of Machynlleth (13 miles), Newtown (16 miles) and Llanidloes (17 miles) offer many unique and independent shops, good country markets, cafes etc. Newtown also has a good local theatre and traditional cinema.

Popular attractions in the area include the red kites, Hafren Forest, Clywedog Reservoir and Dam, Snowdonia National Park (13 miles), the largest wind farm in Europe and the Centre for Alternative Technology (14 miles). Amongst popular activities in the Area are the Forest Experience Rally School in Carno and within a few miles there is pony trekking, quad trekking, golf, cycling, clay pigeon shooting, narrow gauge railways, bird watching, walking, sailing and fishing. Lovely beaches within easy reach at Aberdyfi and Borth (about 40 minutes).

Walking

 • Beautiful walks around the farmland - from the doorstep.
 • Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. 2 miles from the cottage.
 • Aran Fawddwy (18 miles) and Cadair Idris (24 miles) are the two nearest Snowdonia mountains if you wish to aim high.

Fishing

 • River Twymyn: £10 a day. Permits available in Llanbrynmair (01650 521385). 3 miles
 • Llyn Clywedog (Lake) near Staylittle: £16 a day. Permits from Reeds Garage in Machynlleth / Newsagents next door to Spar in Llanidloes / Fishing Equipment Shop in Newtown. 13 miles to the lake

Golf

 • Maesmawr Golf Course - 9 hole golf course and 16 bay driving range. 11 miles
 • Machynlleth Golf Course – 9 hole golf course. 13 miles

Cycling

 • Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 13 miles
 • Hafren Forest Trail – Various routes suitable for cyclists just outside the town of Llanidloes. 17 miles

Watersports

 • Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 15.5 miles.