Hendre

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn Gwyliau gwledig a chlud, 5 milltir o dref hanesyddol Machynlleth, Canolbarth Cymru. Cyn fwthyn glowr o'r 18fed ganrif yw Hendre a saif o fewn ei ardd breifat ei hun.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £434 yr wythnos
 • £62 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Arferai’r bwthyn gwyliau Cymreig swynol hwn fod yn fwthyn glöwr sydd wedi ei leoli yn ei ardd breifat ei hun yng nghefn gwlad hyfryd Canolbarth Cymru. Llawn cymeriad, mae’n cynnwys llawer o’i nodweddion gwreiddiol fel ei drawstiau derw a’i bentan derw bendigedig gyda thân agored cysurus. 5 milltir o fwthyn gwyliau Hendre mae Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru, ac yn cynnig siopau bychain unigryw, caffis, tafarndai a’r hen senedd-dy. Wedi ei amgylchynu gan natur, llwybrau cerdded a beicio, gyda chwaraeon dwr a thraethau hefyd o fewn ugain munud.

Llawr Gwaelod

Mae bwthyn Hendre wedi ei adnewyddu’n ofalus ac wedi llwyddo i gadw cyfoeth ei gymeriad gwreiddiol. Mae’r holl drawstiau derw gwreiddiol yn dal yn eu lle yn ogystal â’r popty bara gwreiddiol yn y pentan gyda’i le tân cysurus. Lolfa deuluol yn cynnwys teledu Sky, chwaraewr DVD, fideo a CD a radio.

Mae’r cyfarpar yn y gegin newydd i gyd yn gweithio ar drydan yn cynnwys popty gyda hob seramig a pheiriant golchi llestri wedi ei integreiddio, microdon, oergell / rhewgell yn ogystal â’r dewis arferol o gytleri a llestri.

Ceir ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod gyda chawod uwchben y bath a pheiriant golchi/sychu dillad yn yr iwtiliti.

Llawr Cyntaf

3 ystafell wely fawr; un dwbl, un sengl ac un dwbl arall - y cyfan wedi eu dodrefnu yn chwaethus. Ceir ystafell cadw cotiau ar y llawr gyntaf hefyd gyda thoiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Saif y bwthyn yn ei ardd breifat ei hun, gan fwynhau golygfeydd trawiadol o dir fferm organig a mynyddoedd o’i amgylch. Llecyn hardd i fwynhau gwyliau o ymlacio gyda llawer o deithiau cerdded yn cychwyn o’r drws.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwelyau wedi eu paratoi gyda dillad glân gyda blancedi Cymreig hyfryd arnynt, a thywelion wedi eu gosod yn barod ar eich cyfer.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Pentwr cychwynnol o logiau yn cael eu darparu am ddim. Gellir prynu logiau ychwanegol gan y perchennog.

Wi-fi yn gynwysedig.

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Pecyn Croeso, tywelion te, hylif golchi llestri a thoiledau rôl yn cael eu darparu.


Caniateir gwyliau byr, penwythnosau a chanol wythnosau ar adegau penodol o’r flwyddyn. Gweler mwy o fanylion dan 'Prisiau’.

Lleoliad

This Welsh holiday cottage is located 5 miles from the historic town of Machynlleth, Mid-Wales where there are many small, unique shops, cafes, pubs and supermarkets. Hendre offers a highly convenient location on the scenic 'Dylife' mountain road that connects Machynlleth to Llanidloes, another small and historic town in the heart of Mid Wales.

Hendre holiday cottage Machynlleth is part of an organic farm and is ideally situated to provide you with some amazing views over the Dyfi Valley countryside. You can enjoy a wealth of wildlife from the cottage, see the Red Kite soaring above, the birds nesting and take some lovely walks in all directions.

Near the golden sandy beaches of Aberdyfi, Ynys Las and Borth, the glorious mountains of Snowdonia as well as many local attractions such as the Centre for Alternative Technology, King Arthur's Labyrinth, historical castles and RSPB Nature Reserve at Ynys Las. There are a range of golf courses, walks and cycle paths including the world renowned mountain biking centre in Coed y Brenin near Dolgellau.

Walking

Glyndwr's Way is a long distance footpath in Mid Wales that was granted National Trail status in the year 2000. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. 5 miles.

Dyfi Valley Way follows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Machynlleth. 5 miles.

The Mawddach Trail - Suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 22 miles

Cadair Idris (mountain) – 3 main routes starting from Minffordd (14 miles), Abergynolwyn (17 miles) and Dolgellau (22 miles).

Cycling

Dyfi Mountain Biking – Bike hire available at The Holy Trail shop in Machynlleth. All routes start from Machynlleth. 5 miles

The Mawddach Trail – As above

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 28 miles

Water sports

Clywedog Sailing Club - 6 mile lake, open to all types of non powered watercraft from canoes and sailboards to dinghies, cruisers and keelboats. 9 miles.

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 16 miles

Fishing

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 5 miles

Golf

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 5 miles

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 16 miles

Borth Golf Club – 18 hole golf course. 19 miles