Llety Hiriaeth

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Ffermdy Hunan-Arlwyo moethus ar fferm organig ger Machynlleth, Maldwyn. Llecyn heddychlon a phreifat o fewn cyrraedd i draeth Aberdyfi s mynyddoedd hardd Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £369 yr wythnos
 • £53 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Llety Hiriaeth yn cynnig llety cysurus, eang hunan-ddarpar yng Nghanolbarth Cymru ac wedi ei leoli ar fferm weithiol organic ger Machynlleth. Gyda’i erddi prydferth ei hun a’r nant yn sisial gerllaw mae wedi ei ddodrefnu yn chwaethus yn unol â chymeriad y ffermdy traddodiadol Cymreig. Mewn llecyn heddychlon a phreifat, mae’n cynnig lle ar gyfer ymlacio’n llwyr - ond eto yn gyfleus iawn o fewn cyrraedd i’r traeth yn Aberdyfi, mynyddoedd hardd Eryri a llawer o atyniadau lleol. Y gwyliau perffaith mewn ffermdy.

Llawr Gwaelod

Mae prif ddrws y ffermdy yn arwain i mewn i gyntedd mawr croesawgar. O’r cyntedd gallwch fynd i mewn i ddwy ystafell fyw, y gegin, y pantri ac i fyny’r grisiau. Ar ben pellaf y cyntedd ceir drws blaen sy’n arwain i ystafell wydr fechan.

Ceir 3 o ystafelloedd byw mawr a chyfforddus yn y ffermdy, un gyda llosgwr coed o fewn y pentan gyda’i bopty bara gwreiddiol. Mae'r ddwy lolfa gyntaf hefyd yn cynnwys teledu a sianeli am ddim yn ogystal â chwaraewyr DVD. Mae’r drydedd ystafell fyw yn berffaith ar gyfer darllen ac ymlacio mewn tawelwch.

Lleolir y gegin dderw draddodiadol Gymreig, gyda’i lle bwyta yn hen ran y ty ac fe’i cyrhaeddir o’r prif gyntedd i lawr un gris. Caiff yr holl offer cegin eu darparu gyda’r llestri a’r offer cegin arferol. Mae yna bopty trydan, microdon yn ogystal ag Aga hyfryd yn rhedeg ar olew fel y byddech yn ei ddisgwyl o wyliau mewn ffermdy.

Mae’r gegin yn arwain at yr ystafell fyw wedi ei charpedu, gyda phentan a llosgwr coed. Lleolir y pantri gyda’i lawr llechi ar brif lefel y ty ac yma y cedwir yr oergell a’r rhewgell. Mae’r iwtiliti gyda’r peiriant golchi a’r sychwr dillad wedi ei leoli i fyny ychydig o risiau o’r gegin.

Mae'r ystafell ymolchi cyntaf ar y llawr yma ac yn cynnwys cawod a thoiled.

Llawr Cyntaf

Ceir 4 ystafell wely fawr a chyfforddus. Mae gwely maint king yn y brif ystafell, dau ystafell wely gyda gwelyau dwbl ac un ystafell gyda gwely sengl, pob un wedi eu dodrefnu yn chwaethus. Yn yr ystafell ymolchi i’r teulu i fyny
grisiau ceir cawod uwchben y bath.

Gardd

Mwynhewch gyfoeth o fywyd gwyllt o foethusrwydd eich gardd fawr eich hun gyda dodrefn gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r gwelyau wedi eu paratoi gyda dillad gwely ffres yn barod ar eich cyfer. Tywelion yn cael eu darparu.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Darperir Wi-fi.

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Pentwr cychwynnol o logiau yn cael eu darparu am ddim, logiau ychwanegol yn gallu cael eu prynu gan y perchennog.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Darperir Pecyn Croeso, tywelion te, hylif golchi llestri, ffoil a thoiled rôl.

Gellir archebu arosiadau byr yn ystod y tymhorau tawel, gweler ‘Prisiau’.

Lleoliad