Group Accommodation Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Lleoliad gwledig gyda twb poeth ym mryniau hardd Canolbarth Cymru. Llety helaeth sy'n ddelfrydol ar gyfer aduniadau mawr.     

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £2,651 yr wythnos
 • £379 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 6 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 7 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 9 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dau lety mawr yn Llanwrtyd, ychydig fetrau o'i gilydd, yn medru cysgu cyfanswm o 22, ac yn cynnwys twb poeth. Digon o le tu mewn a thu allan sydd yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer aduniad neu ddathliad. Mae'r ddau lety wedi eu adnewyddu'n steilus ac fe geir llwybrau cerdded gwych, beicio mynydd a physgota yn yr ardal leol. Mae'r dref ei hun yn enwog am nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys y râs Dyn v. Ceffyl, Pencampwriaeth Snorclo Cors y Byd, a'r 'Real Ale Wobble'!

Gyda gofod mawr agored yn Llety Llanwrtyd a digon o le i fwyta yn Ffermdy Llanwrtyd, mae'r ddau lety yn berffaith ar gyfer aduniad teuluol neu ffrindiau.

Uned 1 -  Llety Llanwrtyd

Llawr Gwaelod Isaf

Mynediad cefn i’r llety.

Ystafell Wely 1 – gwlau twin.

Llawr Gwaelod

Ystafell Eistedd – ystafell fawr ac agored gyda stof losgi coed (aml danwydd) a llefydd eistedd cyfforddus. Ffenestri mawr yn agor tua’r ardd.

Lolfa – Prif lolfa gyda lle i 10 eistedd, teledu a chwaraewr DVD gyda golygfeydd ar hyd y Dyffryn a Chadwyn Fynydd Epynt.

Cegin – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda phopty estynedig, peiriant golchi llestri, microdon, tostiwr, oergell a rhewgell. Ymuno gyda’r ardal fwyta gyda lle i 10 eistedd.

Cyntedd mawr ac ystafell iwtiliti / golchi gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ystafell gotiau.

Ystafell gawod gyda chawod steilus ar lefel y llawr, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi deuluol fawr gyda bath a chawod fawr ar wahân, toiled, basn a rheilen gynhesu tywelion.

Ystafell Wely 2 - y brif ystafell, gyda gwely maint brenin ac en-suite, a golygfeydd godidog ar hyd y tirlun.

Ystafell Wely 3 – gwely maint brenin gydag en-suite

Ystafell Wely 4 – gwely maint brenin

Ystafell Wely 5 – ystafell ddwbl.

Gardd

Ardal o wair amgaeedig gyda dodrefn gardd, barbeciw ynghyd â golygfeydd gwych ar hyd y dyffryn.

 

Uned 2 - Ffermdy Llanwrtyd

Llawr Gwaelod

Cegin helaeth gyda llawr cerrig, offer yn cynnwys oergell/rhewgell, popty 6 hob Rangemaster, peiriant golchi llestri, meicrodon, tostiwr, bwrdd a cadeiriau.

Ystafell fwyta eang gyda lle i 11 eistedd. Lle tân traddodiadol gyda stof losgi coed. Mae 1678 wedi ei gerfio ar y trawst uwchben y lle tân sydd yn tynnu'n sylw at oedran y llety.

Lolfa gyda teledu a DVD.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn.

Cyntedd yn arwain at risiau gwreiddiol sydd wedi eu hadnewyddu

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - gwely dwbwl, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 2 - gwely maint king, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 5 - ystafell eang gyda gwely maint king, yn arwain at ardal all gael ei ddefnyddio fel ystafell ddarllen, ail lolfa/ystafell chwarae, gydag ystafell ymolchi ensuite yn cynnwys uned gawod a basn.

Ystafell wely 6 - gwely maint king, mynediad i'r ystafell hon i fyny grisiau arwahan.

Gardd

Lawnt o flaen y llety gyda bwrdd a chadeiriau i gael eistedd allan a mwynhau edrych ar olygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd o'ch cwmpas. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a'r holl dywelion yn gynwysedig    
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chytleri plastig. Gellir gwneud cais am warchodwr plant. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot
 • Un gwely sengl arall ar gael drwy gais  
 • Gwres o dan y llawr drwy'r llety
 • DIM anifeiliaid anwes nac ysmygu    
 • Wifi yn gynwysedig    
 • Noder fod y lloriau ar fwy nag un lefel  
 • Cyflenwad cyntaf o goed tân yn gynwysedig (gellir prynu rhagor o goed)  
 • Y twb poeth ddim i'w ddefnyddio ar ôl 10.30yh na chyn 7.00yb oherwydd gall hyn greu niwsans i'r cymdogion
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer archebion y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd    
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Gellir gwneud cais am fwy os dymunir   
 • Gellir gwneud cais am gael eich pigo fyny o'r orsaf drên agosaf os dymunir (rhaid trefnu ymlaen llaw)

Lleoliad

These 2 cottages are group accommodation sleeping up to 22 in Mid Wales. Being only 1.5 miles from the small town of Llanwrtyd Wells which has several pubs, restaurants, and small shops it is close enough to walk or is only a short drive. Llanwrtyd lies between the Brecon Breacons and the Elan Valley in a area of outstanding natural beauty and wilderness. The cottage is within a beautiful valley that has been classed a site of special scientific interest due to the diverse range of many rare birds, animals and plants. The cottage is mainly detached although is linked to another building via some old farm outbuildings. Nearby there is another cottage - Ffermdy Llanwrtyd and these can be booked together.

Right in the heart of Wales, this Llanwrtyd Wells accommodation is the perfect location for exploring the Brecon Beacons, Cambrian Mountains and the hills, valleys and forests that are the great outdoors of Mid Wales, as well as the nearby towns of Builth Wells, Llandovery and Brecon. In Victorian times, Llanwrtyd Wells was a fashionable spa town and many of its hotels date back to that time.

The area around Llanwrtyd Wells is full of natural beauty and breathtaking scenery, making it an ideal centre for walking, mountain biking, bird watching and touring. As you drive through Mid Wales it is often possible to spot a red kite, one of Britain’s rarest birds. There are plenty of options for walking and hiking nearby in the Irfon Forest and around the Llyn Brianne Reservoir, an artificial lake which was created in the 70′s when the River Towy was dammed. At times of low rainfall, it is sometimes possible to see the roofs of the houses which had to be flooded in order for the dam to go ahead.

There is a lot going on in Llanwrtyd Wells throughout the year, so if you are looking for something a little bit different, then this is the place to come. This Mid Wales town is the home of the Man versus Horse Marathons, the World Bog Snorkeling Championships and the Real Ale Ramble.

Walking

The 15 mile route around Llyn Brianne provides some of the most splendid views available in Wales. Leaping Stiles provides some excellent suggestions for walking in the area. There are also many local trail and hill walks from the cottage. 0.2 miles.

Mountain Biking 

Coed Trallwm mountain bike trails, 3 trails for all abilities. 6 miles.

Riding and Trekking

Ffos Farm Riding & Trekking is a small friendly stables, offering horse riding, and pony trekking. All abilities, from beginners to the more experienced are catered for. 3 miles

Watersports

Upper Irfon River offers testing rapids for the experienced canoeist. 3 miles

Fishing

There are several miles of fishing on the River Irfon , just north of Llanwrtyd Wells. Fishing is also available at Llanerchinddfa Farm which has a ¼ acre fishing lake and there is fishing on site via tributary of the Wye.

Golf

Llandovery College Course - it is situated next to the Sports Pavilion within the College. Builth Wells Golf Club. 12 miles

Bird watching

The best way to see a red kite is to visit the feeding station at Gingrin Farm. 20 miles