Group Accommodation Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Lleoliad gwledig gyda twb poeth ym mryniau hardd Canolbarth Cymru. Llety helaeth sy'n ddelfrydol ar gyfer aduniadau mawr.     

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £3,043 yr wythnos
 • £435 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 6 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 7 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 9 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dau lety mawr yn Llanwrtyd, ychydig fetrau o'i gilydd, yn medru cysgu cyfanswm o 22, ac yn cynnwys twb poeth. Digon o le tu mewn a thu allan sydd yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer aduniad neu ddathliad. Mae'r ddau lety wedi eu adnewyddu'n steilus ac fe geir llwybrau cerdded gwych, beicio mynydd a physgota yn yr ardal leol. Mae'r dref ei hun yn enwog am nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys y râs Dyn v. Ceffyl, Pencampwriaeth Snorclo Cors y Byd, a'r 'Real Ale Wobble'!

Gyda gofod mawr agored yn Llety Llanwrtyd a digon o le i fwyta yn Ffermdy Llanwrtyd, mae'r ddau lety yn berffaith ar gyfer aduniad teuluol neu ffrindiau.

Uned 1 -  Llety Llanwrtyd

Llawr Gwaelod Isaf

Mynediad cefn i’r llety.

Ystafell Wely 1 – gwlau twin.

Llawr Gwaelod

Ystafell Eistedd – ystafell fawr ac agored gyda stof losgi coed (aml danwydd) a llefydd eistedd cyfforddus. Ffenestri mawr yn agor tua’r ardd.

Lolfa – Prif lolfa gyda lle i 10 eistedd, teledu a chwaraewr DVD gyda golygfeydd ar hyd y Dyffryn a Chadwyn Fynydd Epynt.

Cegin – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda phopty estynedig, peiriant golchi llestri, microdon, tostiwr, oergell a rhewgell. Ymuno gyda’r ardal fwyta gyda lle i 10 eistedd.

Cyntedd mawr ac ystafell iwtiliti / golchi gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ystafell gotiau.

Ystafell gawod gyda chawod steilus ar lefel y llawr, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi deuluol fawr gyda bath a chawod fawr ar wahân, toiled, basn a rheilen gynhesu tywelion.

Ystafell Wely 2 - y brif ystafell, gyda gwely maint brenin ac en-suite, a golygfeydd godidog ar hyd y tirlun.

Ystafell Wely 3 – gwely maint brenin gydag en-suite

Ystafell Wely 4 – gwely maint brenin

Ystafell Wely 5 – ystafell ddwbl.

Gardd

Ardal o wair amgaeedig gyda dodrefn gardd, barbeciw ynghyd â golygfeydd gwych ar hyd y dyffryn.

 

Uned 2 - Ffermdy Llanwrtyd

Llawr Gwaelod

Cegin helaeth gyda llawr cerrig, offer yn cynnwys oergell/rhewgell, popty 6 hob Rangemaster, peiriant golchi llestri, meicrodon, tostiwr, bwrdd a cadeiriau.

Ystafell fwyta eang gyda lle i 11 eistedd. Lle tân traddodiadol gyda stof losgi coed. Mae 1678 wedi ei gerfio ar y trawst uwchben y lle tân sydd yn tynnu'n sylw at oedran y llety.

Lolfa gyda teledu a DVD.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn.

Cyntedd yn arwain at risiau gwreiddiol sydd wedi eu hadnewyddu

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - gwely dwbwl, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 2 - gwely maint king, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 5 - ystafell eang gyda gwely maint king, yn arwain at ardal all gael ei ddefnyddio fel ystafell ddarllen, ail lolfa/ystafell chwarae, gydag ystafell ymolchi ensuite yn cynnwys uned gawod a basn.

Ystafell wely 6 - gwely maint king, mynediad i'r ystafell hon i fyny grisiau arwahan.

Gardd

Lawnt o flaen y llety gyda bwrdd a chadeiriau i gael eistedd allan a mwynhau edrych ar olygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd o'ch cwmpas. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a'r holl dywelion yn gynwysedig    
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chytleri plastig. Gellir gwneud cais am warchodwr plant. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot
 • Un gwely sengl arall ar gael drwy gais  
 • Gwres o dan y llawr drwy'r llety
 • DIM anifeiliaid anwes nac ysmygu    
 • Wifi yn gynwysedig    
 • Noder fod y lloriau ar fwy nag un lefel  
 • Cyflenwad cyntaf o goed tân yn gynwysedig (gellir prynu rhagor o goed)  
 • Y twb poeth ddim i'w ddefnyddio ar ôl 10.30yh na chyn 7.00yb oherwydd gall hyn greu niwsans i'r cymdogion
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer archebion y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd    
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Gellir gwneud cais am fwy os dymunir   
 • Gellir gwneud cais am gael eich pigo fyny o'r orsaf drên agosaf os dymunir (rhaid trefnu ymlaen llaw)

Lleoliad