Llety Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn 5* yn cysgu 10 mewn llecyn clyd yng nghanol mynyddoedd y Canolbarth. Man delfrydol i deulu neu ffrindiau a gyda llwyth o weithgareddau gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,346 yr wythnos
 • £192 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn mawr 5 seren hwn mewn llecyn bach clyd ynghanol mynyddoedd Canolbarth Cymru ac wedi ei adnewyddu’n hynod o chwaethus. Mae'n fan delfrydol i deulu neu ffrindiau i ddod at ei gilydd a cheir llwyth o weithgareddau i’w mwynhau yn yr ardal gan gynnwys cerdded, beicio, pysgota, canwio neu ymlacio. Mae Llanwrtyd hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau unigryw, yn cynnwys Snorclo Cors, Marathon Dyn yn erbyn Ceffyl a'r Real Ale Ramble.

Llawr Gwaelod Isaf

Mynediad cefn i’r llety.

Ystafell Wely 1 – gwlau twin.

Llawr Gwaelod

Ystafell Eistedd – ystafell fawr ac agored gyda stof losgi coed (aml danwydd) a llefydd eistedd cyfforddus. Ffenestri mawr yn agor tua’r ardd.

Lolfa – Prif lolfa gyda lle i 10 eistedd, teledu a chwaraewr DVD gyda golygfeydd ar hyd y Dyffryn a Chadwyn Fynydd Epynt.

Cegin – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gyda phopty estynedig, peiriant golchi llestri, microdon, tostiwr, oergell a rhewgell. Ymuno gyda’r ardal fwyta gyda lle i 10 eistedd.

Cyntedd mawr ac ystafell iwtiliti / golchi gyda pheiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ystafell gotiau.

Ystafell gawod gyda chawod steilus ar lefel y llawr, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi deuluol fawr gyda bath a chawod fawr ar wahân, toiled, basn a rheilen gynhesu tywelion.

Ystafell Wely 2 - y brif ystafell, gyda gwely maint brenin ac en-suite, a golygfeydd godidog ar hyd y tirlun.

Ystafell Wely 3 – gwely maint brenin gydag en-suite

Ystafell Wely 4 – gwely maint brenin

Ystafell Wely 5 – ystafell ddwbl.

Gardd

Ardal o wair amgaeedig gyda dodrefn gardd, barbeciw ynghyd â golygfeydd gwych ar hyd y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Darperir dillad gwely a thyweli llaw a bath
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chyllell a fforc blastig. Cyfleusterau gwarchod plant ar gael os bydd cais. (Dewch â dillad gwely i’r cot)
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Nodwch fod rhai lloriau â mwy nag un lefel.
 • Llwyth cyntaf o goed tân am ddim (mwy o goed tân ar gael i’w prynu)
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer bwcins dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Mae modd darparu mwy ar gais.
 • Mae modd casglu o’r orsaf drenau leol hefyd os bydd cais.
 • Peidiwch a defnyddio'r twb poeth cyn 7 y bore neu ar ol 10.30 y nos

Lleoliad

This Llanwrtyd Wells accommodation is located about 1.5 miles from the small town of Llanwrtyd Wells which has several pubs, restaurants, and small shops. Llanwrtyd lies between the Brecon Breacons and the Elan Valley in a area of outstanding natural beauty and wilderness. The cottage is within a beautiful valley that has been classed a site of special scientific interest due to the diverse range of many rare birds, animals and plants. The cottage is mainly detached although is linked to another building via some old farm outbuildings. Nearby there is another cottage - Ffermdy Llanwrtyd and these can be booked together.

Right in the heart of Wales, this Llanwrtyd Wells accommodation is the perfect location for exploring the Brecon Beacons, Cambrian Mountains and the hills, valleys and forests that are the great outdoors of Mid Wales, as well as the nearby towns of Builth Wells, Llandovery and Brecon. In Victorian times, Llanwrtyd Wells was a fashionable spa town and many of its hotels date back to that time.

The area around Llanwrtyd Wells is full of natural beauty and breathtaking scenery, making it an ideal centre for walking, mountain biking, bird watching and touring. As you drive through Mid Wales it is often possible to spot a red kite, one of Britain’s rarest birds. There are plenty of options for walking and hiking nearby in the Irfon Forest and around the Llyn Brianne Reservoir, an artificial lake which was created in the 70′s when the River Towy was dammed. At times of low rainfall, it is sometimes possible to see the roofs of the houses which had to be flooded in order for the dam to go ahead.

There is a lot going on in Llanwrtyd Wells throughout the year, so if you are looking for something a little bit different, then this is the place to come. This Mid Wales town is the home of the Man versus Horse Marathons, the World Bog Snorkeling Championships and the Real Ale Ramble.

Walking

The 15 mile route around Llyn Brianne provides some of the most splendid views available in Wales. Leaping Stiles provides some excellent suggestions for walking in the area. There are also many local trail and hill walks from the cottage. 0.2 miles.

Mountain Biking

Coed Trallwm mountain bike trails, 3 trails for all abilities. 6 miles.

Riding and Trekking

Ffos Farm Riding & Trekking is a small friendly stables, offering horse riding, and pony trekking. All abilities, from beginners to the more experienced are catered for. 3 miles

Watersports

Upper Irfon River offers testing rapids for the experienced canoeist. 3 miles

Fishing

There are several miles of fishing on the River Irfon , just north of Llanwrtyd Wells. Fishing is also available at Llanerchinddfa Farm which has a ¼ acre fishing lake and there is fishing on site via tributary of the Wye.

Golf

Llandovery College Course - it is situated next to the Sports Pavilion within the College. Builth Wells Golf Club. 12 miles

Bird watching

The best way to see a red kite is to visit the feeding station at Gingrin Farm. 20 miles