Ffermdy Llanwrtyd

Llanwrtyd Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ffermdy traddodiadol wedi ei leoli mewn ardal wledig drawiadol ac wedi ei adnewyddu'n ysblennydd i gadw gymaint o'r nodweddion gwreiddiol â phosib, gan roi cymysgedd hudol o'r hen a'r newydd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,311 yr wythnos
 • £187 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r ffermdy traddodiadol hwn wedi ei leoli mewn ardal wledig drawiadol ac wedi ei adnewyddu'n ysblennydd i gadw cymaint o'r nodweddion gwreiddiol â phosib, gan roi cymysgedd hudol o'r hen a'r newydd. Mae yna gerfiadau ar un o'r trawsiau yn y bwthyn hwn ger Llanwrtyd sydd yn dyddio nol i 1678. Yn eistedd ar fryncyn yn edrych allan dros y dyffryn a'r mynyddoedd, dyma lety perffaith ar gyfer aduniad teuluol, grŵp o ffrindiau, neu achlysur arbennig. Fe geir nifer o weithgareddau awyr agored gwych yn yr ardal, yn cynnwys beicio mynydd, seiclo, cerdded, pysgota, ac fe gynhelir nifer o weithgareddau yn nhref fach Llanwrtyd megis Marathon Man vs Horse, Real Ale Wobble, Bog Snorkelling a Ras Cario'r Wraig! 

Llawr Gwaelod

Cegin helaeth gyda llawr cerrig, offer yn cynnwys oergell/rhewgell, popty 6 hob Rangemaster, peiriant golchi llestri, meicrodon, tostiwr, bwrdd a cadeiriau.

Ystafell fwyta eang gyda lle i 11 eistedd. Lle tân traddodiadol gyda stof losgi coed. Mae 1678 wedi ei gerfio ar y trawst uwchben y lle tân sydd yn tynnu'n sylw at oedran y llety.

Lolfa gyda teledu a DVD.

Ystafell iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn.

Cyntedd yn arwain at risiau gwreiddiol sydd wedi eu hadnewyddu

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - gwely dwbwl, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 2 - gwely maint king, gydag ystafell gawod ensuite

Ystafell wely 3 - dau wely sengl

Ystafell wely 4 - gwely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn

Ystafell gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 5 - ystafell eang gyda gwely maint king, yn arwain at ardal all gael ei ddefnyddio fel ystafell ddarllen, ail lolfa/ystafell chwarae, gydag ystafell ymolchi ensuite yn cynnwys uned gawod a basn.

Ystafell wely 6 - gwely maint king, mynediad i'r ystafell hon i fyny grisiau arwahan.

Gardd

Lawnt o flaen y llety gyda bwrdd a chadeiriau i gael eistedd allan a mwynhau edrych ar olygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd o'ch cwmpas. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a'r holl dywelion yn gynwysedig    
 • Cot a chadair uchel ar gael, ynghyd â photi a chytleri plastig. Gellir gwneud cais am warchodwr plant. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • DIM anifeiliaid anwes nac ysmygu    
 • Wifi yn gynwysedig    
 • Noder fod mynediad i ystafell wely 6 i fyny grisiau sy'n fwy serth na'r arfer   
 • Cyflenwad cyntaf o goed tân yn gynwysedig (gellir prynu rhagor o goed)  
 • Coeden Nadolig ac addurniadau yn gynwysedig ar gyfer archebion y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd    
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, bara a chacennau. Gellir gwneud cais am fwy os dymunir   
 • Gellir gwneud cais am gael eich pigo fyny o'r orsaf drên agosaf os dymunir (rhaid trefnu ymlaen llaw)  
 • Gellir archebu ar y cyd â Llety Llanwrtyd i gysgu cyfanswm o 21   

 

Lleoliad