Llety'r Dylluan Wen

Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau gwledig sydd yn croesawu cwn, milltir o bentref prydferth Llanrhaeadr ym Mochnant dewis da o dafarndai a chaffis. Rhaeadr fwyaf Cymru gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £454 yr wythnos
 • £65 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 14:00
 • Amser gadael: 11:00

Disgrifiad

Mae bwthyn gwyliau hyfryd Llety’r Dylluan Wen, yn encil sydd yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei leoli mewn llecyn hyfryd gwledig , wedi ei amgylchynu gan gaeau tonnog a bywyd gwyllt. Milltir o bentref bach tlws Llanrhaeadr ym Mochnant gyda’i gaffi ei hun, cigydd o ansawdd uchel, swyddfa bost, siop groser a dewis da o dafarndai. Gerllaw mae Pistyll Rhaeadr, y rhaeadr fwyaf yng Nghymru a’r talaf yn y DU, wedi ei guddio mewn ardal hudol yng nghanol Mynyddoedd y Berwyn.

Llawr Gwaelod

Cegin gyflawn a lle bwyta gyda balconi yn ei lawn hyd, lloriau derw a phopty/hob ynni-effeithiol a theclynnau coginio. Wynebau gweithio wedi eu gwneud o boteli gwydr wedi eu hailgylchu.

Ystafell fyw gyda llawr pren derw, soffa sy’n eistedd tri ac yn troi’n wely soffa, a chadair lolfa. Teledu gyda sianeli am ddim, DVD ac amrediad helaeth o lyfrau am yr ardal leol. Mae’r balconi yn ymestyn ar hyd yr ystafell fyw gan fframio panorama’r Berwyn yn berffaith.

Mae’r cyntedd yn arwain i’r Ystafell Ymolchi gyda chawod ar lefel y llawr, sinc a tholied. Rheilenni wedi eu gosod fel canllawiau. Ceir teils atal llithro ar y llawr a theils deniadol ar y waliau. Drych eillio gyda golau.

Ystafell wely ddwbl gyda bwrdd gwisgo a drych, droriau a chwpwrdd gyda lle i hongian dillad. Lloriau pren derw a ffenestr fawr banoramig.

Llawr Cyntaf

Mae’r groglofft yn ystafell wely twin gyda golau’n dod o’r nenfwd. Casgliad o lyfrau darllen, gemau bwrdd a jig-so. Llawr corc ecolegol. Nenfwd yn isel mewn mannau - mwy addas i blant ar y cyfan.

Gardd

Mae’r ardd gyferbyn â’r bwthyn ac yn denu nifer o adar, pili palas, gwas y neidr, llyffantod ayb. Ceir dwy fainc sydd wedi eu gwneud o goed ail law. Ceir dau gae bychan i chi gerdded o’u hamgylch hefyd, gyda meinciau mewn amrywiol fannau i werthfawrogi’r golygfeydd. Mae dros ddwy acer o dir i gyd, wedi ei amgylchynu’n llwyr gan gefn gwlad agored.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso o gynnyrch lleol Cymreig wrth i chi gyrraedd, yn cynnwys selsig, bacwn, wyau, bara, menyn, llefrith, Bara Brith, te, coffi a siwgr.

Croeso i hyd at ddau gi.

Dillad gwely, tywelion bath a llaw yn gynwysedig.

Darperir cot a chadair uchel, dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.

Parcio preifat i ffwrdd o’r ffordd.

Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn.

Llogi beiciau ar gael - gellir eu danfon i’r bwthyn ar gais.


Pethau ymolchi Faith in Nature yn cael eu darparu, yn cynnwys gel cawod, shampw, conditioner, sebon, hylif glanhau a chynnyrch glanhau.

Lleoliad