Y Rhosyn

Knighton, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog, ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £322 yr wythnos
 • £46 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli mewn nefoedd i fywyd gwyllt, ar safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gyda gwarchodfa natur gerllaw, mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn cerdded Canolbarth Cymru ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso yng nghefn gwlad neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.

Wedi llwyddo i gael y safon uchaf mewn cynaladwyedd mae’r bwthyn yn enillwr y Green Tourism Gold Award ac mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith gyda’r ardal a’r digonedd o fywyd gwyllt sydd o’i gwmpas. Gwelwyd yn ddiweddar o’r bwthyn, deulu o ddyfrgwn ac yn anhygoel y cenawon yn crwydro o amgylch glan yr afon a moch daear.

Llawr Gwaelod

Ystafell Haul - Golygfeydd panoramig gwych ar hyd Dyffryn Tefeidiad. Mae yna ddrysau patio anferth yn arwain allan ar y balconi gan ei wneud yn llecyn perffaith i orffwyso a gwylio’r bywyd gwyllt neu fwynhau’r olygfa. Ceir gwres o dan y llawr yn yr ystafell, yn ogystal â chwaraewr VHS ag amrywiaeth o raglenni bywyd gwyllt a phlant i’w gwylio.

Lolfa - Mae’r lolfa hon yn berffaith ar gyfer gorffwyso o flaen y tân ac mae yna deledu, DVD a chasgliad eang o lyfrau a gwybodaeth leol y mae croeso i ymwelwyr eu mwynhau. Mae yna soffa sydd yn eistedd dau a dwy gadair gyda chefn uchel, stôf llosgi coed a darperir rhywfaint o logiau.

Cegin - Cwbl gyfarparedig gyda phopty trydan, microdon, golchwr llestri, oergell, rhewgell, popty araf, a thostiwr. Mae yna lawer o offer coginio a llyfrau cogion yn ogystal ar gael.

Llawr cyntaf

Ystafell wely ddwbl - ystafell las ddel, gyda chwilt clytwaith cartref hen ffasiwn dros y gwely dwbl. Dau gabinet ar bob ochr i’r gwely gyda droriau a lampau ochr gwely uchel. Cwpwrdd dillad dwbl, cadair a chist ddroriau gyda drych wal mawr uwchben. Wedi ei garpedu drwyddo gyda rygiau ychwanegol cysurus os ydych yn droednoeth. Edrych dros gae’r defaid a Beacon Hill.

Ystafell wely twin - lliw pinc ysgafn gyda dau wely sengl 3’, lampiau ochr gwely a byrddau ochr gwely a chadair. Cist ddroriau gyda drych hir uwchben a lamp fwrdd. Wedi ei garpedu drwyddo gyda rygiau ychwanegol cysurus os ydych yn droednoeth. Edrych dros gae’r defaid a Beacon Hill.

Ystafell ymolchi - ystafell ymolchi wen, gyda chawod drydan uwchben. Pwynt eillio a drych eillio, drych hir a chabinet. Golygfeydd dros y bryniau ac i lawr at yr afon.

Gardd

Mae’r ardd yn cynnwys dodrefn patio, ac mae’n hafan i fywyd gwyllt, wedi ei dylunio’n fwriadol i hybu pryfetach, mamaliaid ac adar. Mae yna risiau o’r balconi i’r ardal uwch i lawr i’r ardd a’r ddôl islaw ac mae’r ardd hefyd yn ffinio gyda’r afon lle y mae croeso i ymwelwyr fynd i drochi eu traed ar ddiwrnod poeth.

Mae ymwelwyr gwyllt i’r ardd yn cynnwys dyfrgwn a moch daear, tra ymhlith yr adar y’i gwelir yn eu tymor mae’r boncath, y barcud, delor y cnau, y dringwr bach, y telor penddu, yr hwyaden ddanheddog, y gwybedog brith, siglen lwyd, bronwen y dwr yn ogystal ag adar adnabyddus eraill yr ardd.


Gwybodaeth ychwanegol

Teledu yn cynnwys sat am ddim a BT chwaraeon.

Dillad gwely a thywelion llaw yn gynwysedig.

Tywelion bath ar gael am £5 y person (yn daladwy wrth gyrraedd ond nodwch wrth archebu os gwelwch yn dda).

Caniateir 2 gi maint cymhedrol, £15 yr un. Bowleni, tywel ci, bagiau baw cŵn ac un gwely ci ar gael.

Gwres canolog drwyddo draw.

Darperir sychwr gwallt.

Darperir cot teithio , ond dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
Darperir cadair uchel a giât ddiogel i blant.

Dim ysmygu.

Man parcio y tu allan i’r bwthyn a mwy o le parcio ar ochr y ffordd gerllaw.

Gellir sicrhau cynnyrch groser lleol cyn i chi gyrraedd ar gais.

Gellir cael nwyddau wedi eu cludo o archfarchnadoedd Tesco a Sainsbury.
Nodwch mai dim ond drwy rhai rhwydweithiau y ceir signal ffôn. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio gyda’ch darparwr os ydy signal yn angenrheidiol. Mae yna hefyd ffôn ar gael yn y bwthyn.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad yn y bwthyn;

Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, llieiniau llestri, sgwriwr, ffoil a cling film.

Ystafell ymolchi: sebon dwylo a dau doiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: bleach, golchwr cawod, chwsitrellydd gwrthfacteria a.y.b.

Lleoliad