Creyr Glas - Heron 2

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Bwthyn hunan ddarpar yng Nghanolbarth Cymru gyda pwll nofio, llyn pysgota a chwrt tenis.  

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £489 yr wythnos
 • £70 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pwll nofio
 • Cwrt tenis

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda pwll nofio, llyn pysgota, maes pytio, cwrt tenis, parc chwarae, llwybrau cerdded a beicio gwych, i gyd ar y safle neu gerllaw, mae'r llety hunan ddarpar hwn yng Nghanolbarth Cymru y lle perffaith i fod yn anturus, neu i eistedd yn nol ac ymlacio wrth fwynhau'r tirwedd anhygoel o'ch cwmpas. Wedi ei leoli ar gydadeilad bychan mewn dyffryn tawel, mae'r llety hwn ar y llawr cyntaf ac yn cynnwys ystafell chwaraeon gyda bwrdd pŵl, bwrdd tenis, bwrdd dartiau, a llwer mwy. 

Mae'r cydadeilad yn cynnwys nifer o fythynnod sydd yn rhannu'r cyfleusterau, ond eto yn leoliad tawel i fynd ar eich gwyliau. Mae'r tirwedd rhyfeddol yn rhoi teimlad o harddwch naturiol. 

Yn cysgu 4 (gyda gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen).

Llawr Gwaelod

Lolfa, cegin ac ardal fwyta cynllun agored gyda bwrdd a chadeiriau i eistedd 4.   

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan, hob, oergell, tostiwr, peiriant golchi llestri, meicrodon, a tegell.   

Lolfa gyda teledu, cadeiriau cysurus, gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.  

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.   

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.    

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.   

Tu allan

Bwrdd picnic ac aceri o dir i fwynhau a darganfod.  

Ystafell chwaraeon (yn cael ei rhannu) yn cynnwys bwrdd pŵl, bwrdd tenis, DVDs, llyfrau a bwrdd dartiau.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a bisgedi    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Mynediad i'r llety i fyny grisiau  
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - gellir gwneud cais pan yn archebu. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • Dim Wi-fi yn y bwthyn ond fe ellir cael Wi-fi yn yr ystafell chwaraeon/ardal ddarllen   
 • Mae derbynfa yn y cyfadeilad sydd ar agor tan 5.00yh bob dydd   
 • Mae signal ffonau symudol yn wan, gyda dim signal ar gyfer rhai rhwydweithiau. Mae ffôn llinell tir ar y safle rhag ofn argyfwng    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Mae'r pwll nofio ar agor rhwng 9yb a 7yh bob dydd    
 • Mae Asda yn danfon nwyddau i'r bwthyn gyda digon o gyflenwyr lleol yn nhref Llanfair ym Muallt gerllaw   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes  

Lleoliad