Creyr Glas - Heron 2

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Bwthyn hunan ddarpar yng Nghanolbarth Cymru gyda pwll nofio, llyn pysgota a chwrt tenis.  

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £534 yr wythnos
 • £76 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pwll nofio
 • Cwrt tenis

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda pwll nofio, llyn pysgota, maes pytio, cwrt tenis, parc chwarae, llwybrau cerdded a beicio gwych, i gyd ar y safle neu gerllaw, mae'r llety hunan ddarpar hwn yng Nghanolbarth Cymru y lle perffaith i fod yn anturus, neu i eistedd yn nol ac ymlacio wrth fwynhau'r tirwedd anhygoel o'ch cwmpas. Wedi ei leoli ar gydadeilad bychan mewn dyffryn tawel, mae'r llety hwn ar y llawr cyntaf ac yn cynnwys ystafell chwaraeon gyda bwrdd pŵl, bwrdd tenis, bwrdd dartiau, a llwer mwy. 

Mae'r cydadeilad yn cynnwys nifer o fythynnod sydd yn rhannu'r cyfleusterau, ond eto yn leoliad tawel i fynd ar eich gwyliau. Mae'r tirwedd rhyfeddol yn rhoi teimlad o harddwch naturiol. 

Yn cysgu 4 (gyda gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen).

Llawr Gwaelod

Lolfa, cegin ac ardal fwyta cynllun agored gyda bwrdd a chadeiriau i eistedd 4.   

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan, hob, oergell, tostiwr, peiriant golchi llestri, meicrodon, a tegell.   

Lolfa gyda teledu, cadeiriau cysurus, gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.  

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.   

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.    

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.   

Tu allan

Bwrdd picnic ac aceri o dir i fwynhau a darganfod.  

Ystafell chwaraeon (yn cael ei rhannu) yn cynnwys bwrdd pŵl, bwrdd tenis, DVDs, llyfrau a bwrdd dartiau.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a bisgedi    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Mynediad i'r llety i fyny grisiau  
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - gellir gwneud cais pan yn archebu. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • Dim Wi-fi yn y bwthyn ond fe ellir cael Wi-fi yn yr ystafell chwaraeon/ardal ddarllen   
 • Mae derbynfa yn y cyfadeilad sydd ar agor tan 5.00yh bob dydd   
 • Mae signal ffonau symudol yn wan, gyda dim signal ar gyfer rhai rhwydweithiau. Mae ffôn llinell tir ar y safle rhag ofn argyfwng    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Mae'r pwll nofio ar agor rhwng 9yb a 7yh bob dydd    
 • Mae Asda yn danfon nwyddau i'r bwthyn gyda digon o gyflenwyr lleol yn nhref Llanfair ym Muallt gerllaw   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes  

Lleoliad

Creyr Glas  - Heron  is one of a few self-catering apartments located on the same site in a quiet Mid Wales valley. On site, there is  a fishing lake, pitch and putt green, swimming pool, tennis court and a games room.  The Chwefri river runs through the valley and is a tributary of the Wye, a famous salmon river. The nearest country pub, The Red Lion is 1.8 miles away and the Trout Inn in Beulah is also worth a visit.

Builth Wells (10 miles) is the home of the renowned show ground, and annual events include the Royal Welsh Show, Winter and Spring Fairs, plus many other events throughout the year. The A470 offers convenient access to Cardiff and the rest of South Wales, whilst the location is also easily accessible from Hereford, Worcester, and the Midlands.

You can walk out from the doorstep to enjoy the many treks and trails in the local area and in the nearby Elan Valley. Bird watching is also very popular in the area with red kites overhead, kingfishers and herons to be seen around the apartment. 

Golf
Builth Wells Golf Club is a great course for all levels and is laid out in splendid surroundings. 10 miles. Llandrindod Wells Golf club is 5800 yards in length and a par 69 overlooking the town. 10 miles.

Bird Watching
Visit the Red Kite Feeding Centre in Rhayader and learn all about these magnificent birds and watch them swoop overhead. 12 miles.

Horse Riding
Trekking and rides available in via The Llion Royal Hotel , with many different routes in the Elan Valley and surrounding countryside. 12 miles

Walking
A wide variety of walks nearby and in the Elan Valley and Brecon Beacons. Chwefri Valley Walk passes yards away 0.01 miles

Cycling
Great road cycling on quiet country lanes and the National Cycle Route 8 runs through the valley. 0.1 miles.
The Rhayader round Mountain Biking trails suit all levels and distances including 2 of the best downhill MTB trails in the UK. 12 miles.

Fishing
Fishing lake on site includes rudd and brown trout, fly or course is all catch and release. 0.1 miles.

Water Sports
The River Wye is popular as a navigable river with canoeists. Llangorse Lake, Pontsticill Reservoir (Merthyr Tydfil Sailing Club)

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show
The Royal Welsh Show is one of the most prestigious events of its type in Europe, and brings together the farming industry and rural community in a celebration of the best of British agriculture, with a unique and very special Welsh flavour. Be part of this exciting summer event at The Showground at Llanelwedd, Builth Wells. A real family event!

Other major events at the Showground include the Winter Fair and the Small Holders & Garden Festival.

The Guardian Hay Festival
The Hay Festival is an international festival that celebrates great writing in every medium in Britain and around the world.

Brecon Jazz Festival
For one weekend in August every year, the streets of Brecon are alive with the sound of music as this small market town plays host to its annual jazz festival.