Glas y Dorlan - King Fisher

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr cyntaf ac yn edrych allan dros y llyn sy'n ei wneud yn le delfrydol i ymlacio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £534 yr wythnos
 • £76 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pwll nofio

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr cyntaf ac yn edrych allan dros y llyn sy'n ei wneud yn le delfrydol i ymlacio. Wedi ei leoli ar gydadeilad bychan sy'n cynnwys pwll nofio, sawna, cwrt tenis, parc chwarae, ac ystafell chwaraeon, gyda nifer fach o fythynnod yn rhannu'r cyfleusterau, ond eto yn leoliad tawel. Mae'r tirwedd anhygoel yn rhoi teimlad o harddwch naturiol. 

Yn cysgu 4 (gyda 2 ychwanegol ar wely soffa, os oes angen)

Llawr cyntaf

Lolfa, cegin ac ardal fwyta cynllun agored gyda bwrdd a chadeiriau i eistedd 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan a hob, oergell, tostiwr, peiriant golchi llestri, meicrodon a tegell.

Lolfa gyda teledu, bwrdd gemau a chess, cadeiriau cysurus, gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi ensuite gydag uned cawod, basn a thoiled.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Tu Allan

Aceri o dir i fwynhau a darganfod, yn cynnwys llyn pysgota, cwrt tenis a maes pytio.

Ystafell chwaraeon (yn cael ei rhannu) yn cynnwys bwrdd pŵl, tenis bwrdd, DVDs, llyfrau a bwrdd dartiau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a bisgedi  
 • Mynediad i'r llety i fyny grisiau  
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Trydan a gwres yn gynwysedig   
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - gellir gwneud cais pan yn archebu. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • Dim Wi-fi yn y bwthyn ond fe ellir cael Wi-fi yn yr ystafell chwaraeon/ardal ddarllen   
 • Mae derbynfa yn y cyfadeilad sydd ar agor tan 5.00yh bob dydd   
 • Mae signal ffonau symudol yn wan, gyda dim signal ar gyfer rhai rhwydweithiau. Mae ffôn llinell tir ar y safle rhag ofn argyfwng    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Mae'r pwll nofio ar agor rhwng 9yb a 7yh bob dydd    
 • Mae Asda yn danfon nwyddau i'r bwthyn gyda digon o gyflenwyr lleol yn nhref Llanfair ym Muallt gerllaw   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes  

Lleoliad

Glas y Dorlan - Kingfisher is a self-catering apartment set on a small complex of several apartments in a secluded valley surrounded by mountains, with a fishing lake, pitch, and putt green, swimming pool, tennis court and a games room on site.  The Chwefri river runs through the valley and is a tributary of the Wye , a famous salmon river. The nearest country pub The Red Lion is 1.8 miles away; the Trout Inn in Beulah is also worth a visit.

Builth Wells, the home of the Royal Welsh Show and Winter Fair is 10 miles away, whilst the spa town of Llandrindod Wells is only 10 miles to the east. The A470 offers convenient access to Cardiff and the rest of South Wales; the location is also easily accessible from Hereford, Worcester, and the Midlands.

There are many walks nearby to suit all levels, including many treks and trails in the Elan Valley. Bird watching is also very popular in the area with red kites overhead, and kingfishers, to be seen swooping across the lake. For families, in addition to the swimming pool, tennis court and other facilities on site, there is the Quakers indoor play centre nearby in Newbridge on Wye.

Golf
Builth Wells Golf Club is a great course for all levels and is laid out in splendid surroundings. 10 miles. Llandrindod Wells Golf club is 5800 yards in length and a par 69 overlooking the town. 10 miles.

Bird Watching
Visit the Red Kite Feeding Centre in Rhayader and learn all about these magnificent birds and watch them swoop overhead. 12 miles.

Horse Riding
Trekking and rides available in via the Lion Royal Hotel , with many different routes in the Elan Valley and surrounding countryside. 12 miles

Walking
A wide variety of walks nearby and in the Elan Valley and Brecon Beacons. Chwefri Valley Walk passes yards away 0.01 miles

Cycling
Great road cycling on quiet country lanes and the National Cycle Route 8 runs through the valley. 0.1 miles.
The Rhayader round Mountain Biking trails suit all levels and distances including 2 of the best downhill MTB trails in the UK. 12 miles.

Fishing
Fishing lake on site includes rudd and brown trout, fly or course is all catch and release. 0.1 miles.

Water Sports
The River Wye is popular as a navigable river with canoeists. Llangorse Lake, Pontsticill Reservoir (Merthyr Tydfil Sailing Club)

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show
The Royal Welsh Show is one of the most prestigious events of its type in Europe, and brings together the farming industry and rural community in a celebration of the best of British agriculture, with a unique and very special Welsh flavour. Be part of this exciting summer event at The Showground at Llanelwedd, Builth Wells. A real family event!

Other major events at the Showground include the Winter Fair and the Small Holders & Garden Festival.

The Guardian Hay Festival
The Hay Festival is an international festival that celebrates great writing in every medium in Britain and around the world.