Glas y Dorlan - King Fisher

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr cyntaf ac yn edrych allan dros y llyn sy'n ei wneud yn le delfrydol i ymlacio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £437 yr wythnos
 • £62 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pwll nofio

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr cyntaf ac yn edrych allan dros y llyn sy'n ei wneud yn le delfrydol i ymlacio. Wedi ei leoli ar gydadeilad bychan sy'n cynnwys pwll nofio, sawna, cwrt tenis, parc chwarae, ac ystafell chwaraeon, gyda nifer fach o fythynnod yn rhannu'r cyfleusterau, ond eto yn leoliad tawel. Mae'r tirwedd anhygoel yn rhoi teimlad o harddwch naturiol. 

Yn cysgu 4 (gyda 2 ychwanegol ar wely soffa, os oes angen)

Llawr cyntaf

Lolfa, cegin ac ardal fwyta cynllun agored gyda bwrdd a chadeiriau i eistedd 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan a hob, oergell, tostiwr, peiriant golchi llestri, meicrodon a tegell.

Lolfa gyda teledu, bwrdd gemau a chess, cadeiriau cysurus, gwely soffa i gysgu 2 westai ychwanegol os oes angen.

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi ensuite gydag uned cawod, basn a thoiled.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Tu Allan

Aceri o dir i fwynhau a darganfod, yn cynnwys llyn pysgota, cwrt tenis a maes pytio.

Ystafell chwaraeon (yn cael ei rhannu) yn cynnwys bwrdd pŵl, tenis bwrdd, DVDs, llyfrau a bwrdd dartiau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a bisgedi  
 • Mynediad i'r llety i fyny grisiau  
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Trydan a gwres yn gynwysedig   
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - gellir gwneud cais pan yn archebu. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • Dim Wi-fi yn y bwthyn ond fe ellir cael Wi-fi yn yr ystafell chwaraeon/ardal ddarllen   
 • Mae derbynfa yn y cyfadeilad sydd ar agor tan 5.00yh bob dydd   
 • Mae signal ffonau symudol yn wan, gyda dim signal ar gyfer rhai rhwydweithiau. Mae ffôn llinell tir ar y safle rhag ofn argyfwng    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Mae'r pwll nofio ar agor rhwng 9yb a 7yh bob dydd    
 • Mae Asda yn danfon nwyddau i'r bwthyn gyda digon o gyflenwyr lleol yn nhref Llanfair ym Muallt gerllaw   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes  

Lleoliad