Sgrech y coed - Jay

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Gyda golygfeydd anhygoel dros y llynnoedd a'r mynyddoedd, mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr gwaelod ac yn le delfrydol i ymlacio.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £424 yr wythnos
 • £61 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Sawna
 • Pwll nofio
 • Cwrt tenis
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd anhygoel dros y llynnoedd a'r mynyddoedd, mae'r llety hunan ddarpar hwn ar y llawr gwaelod ac yn le delfrydol i ymlacio. Mae'r amgylchoedd heddychlon a thawel yn hudolus, gyda'r cyfadeilad yn cynnwys pwll nofio, sawna, cyrtiau tenis, parc chwarae i blant, ac ystafell chwaraeon. 

Mae'r cyfadeilad yn fenter teuluol ac yn cynnwys nifer o fythynnod sydd yn rhannu'r adnoddau, ond er hynny mae'r lleoliad yn ymlaciol a thawel. Mae'r tirwedd naturiol yn odidog gan roi'r teimlad o ofod a harddwch naturiol. 

Yn cysgu 2 (gyda dau ychwanegol ar wely soffa os dymunir).  

Llawr gwaelod

Cegin, lolfa ac ardal fwyta o gynllun agored gyda bwrdd a chadeiriau i 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan a hob, oergell, tostiwr, peiriant golchi llestri, meicrodon, a tegell. 

Lolfa gyda golygfeydd gwych o'r llyn, teledu, bwrdd chess a chwaraeon, careiriau cyfforddus, gwely soffa i gysgu dau ychwanegol os dymunir.

Ystafell wely - gyda gwely dwbwl, uned ymolchi, a drysau patio yn agor allan i olygfeydd gwych o'r llyn.

Ystafell ymolchi ensuite - uned cawod, basn a thoiled.

Prif ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu allan

Bwrdd picnic tu allan ac aceri o dir i'w mwynhau a'u darganfod.

Ystafell chwaraeon (yn cael ei rhannu) yn cynnwys bwrdd pŵl, tennis bwrdd, consol chwaraeon, DVDs, llyfrau a bwrdd dartiau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a bisgedi    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael  
 • Trydan a gwres yn gynwysedig   
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - gellir gwneud cais pan yn archebu. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot.   
 • Dim Wi-fi yn y bwthyn ond fe ellir cael Wi-fi yn yr ystafell chwaraeon/ardal ddarllen   
 • Mae derbynfa yn y cyfadeilad sydd ar agor tan 5.00yh bob dydd   
 • Mae signal ffonau symudol yn wan, gyda dim signal ar gyfer rhai rhwydweithiau. Mae ffôn llinell tir ar y safle rhag ofn argyfwng    
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, ffilm glynu; Ystafell Ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Mae'r pwll nofio ar agor rhwng 9yb a 7yh bob dydd    
 • Mae Asda yn danfon nwyddau i'r bwthyn gyda digon o gyflenwyr lleol yn nhref Llanfair ym Muallt gerllaw   
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes  

Lleoliad