Noyadd

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli yng nghefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i'r dref mae'r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £635 yr wythnos
 • £91 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli yng nghefn gwlad hyfryd, ychydig tu allan i’r dref mae’r llety 5 seren hwn yn Llanfair-ym-Muallt yn berffaith i deulu neu ffrindiau ddod at ei gilydd. Gyda thrwydded bysgota leol yn gynwysedig a nifer o atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau’n gyfagos mae’r bwthyn yn le perffaith i fod yn weithredol yn yr awyr iach neu er mwyn ymlacio a chael seibiant.

Yn yr ystafell fawr eang ar gynllwyn agored mae’r gegin yn arwain at yr ardal fwyta a’r ardal fyw fawr. Gyda nifer o’r trawstiau gwreiddiol a rhai nodweddion gwreiddiol yn dyddio'n ôl 1784 mae’r adeilad wedi ei adnewyddu i fwthyn ecogyfeillgar gyda soleri panel a phwmp gwres aer. Mae gwres o dan y llawr ar y llawr gwaelod a gwres canolog ar y llawr cyntaf.

Penwythnos Sul y Mamau – Blodau a siocled am ddim i westai

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – Soffas lledr cyfforddus wedi eu gosod o amgylch stôf losgi coed fawr (pren yn gynwysedig).
Teledu freeview a DVD (gellir benthyg DVD’s gan y perchnogion). Mae hefyd amrywiaeth eang o lyfrau, gemau a syniadau o bethau i’w gwneud yn yr ardal.
Cegin - Wedi ei dylunio’n chwaethus yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell fawr, popty trydan, micro-don, cogydd araf a thostiwr.
Bwrdd bwyta gyda lle i 8 person.

Ystafell wely llawr gwaelod – Ystafell fawr sy’n cynnwys gwely dwbl a gwely soffa dwbl er mwyn cysgu 2 westai ychwanegol.

Ystafell ymolchi llawr gwaelod – Ystafell wlyb sy’n addas ar gyfer yn anabl, toiled a chawod.

Ystafell iwtiliti – yn cynnwys rhewgell maint llawn, peiriant golchi a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Mae’r brif ystafell wely hon yn ystafell fawr gyda golygfeydd ar draws Mynydd y Garth ac Aberedw. Gwely dwbl gyda chwpwrdd y gellir cerdded i mewn iddo, cawod ensuite a thoiled.

Prif ystafell ymolchi – Bath (dim cawod) a thoiled.

Ystafell wely 3 - Ystafell wely ddwbl fawr gyda chwpwrdd, yn arwain i ensuite gyda chawod a thoiled.

Ystafell wely 4 – Ystafell wely twin (2 wely sengl), cwpwrdd, ffenestr a ffenestr yn y to.

Gardd

Gardd a lawnt amgaeedig gyda bwrdd gardd a dodrefn. Wedi ei amgylchynu gan goed a’i osod uwch afon fach (Nantgwyn). Mae’n hyfryd eistedd tu allan a mwynhau s?n naturiol yr afon a’r bywyd gwyllt. Mae’r haul yn yr ardd am ran fwyaf o’r dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Lleiniau gwely a thywelion dwylo / bath yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael (dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot)
 • Gwres o dan y llawr ar y llawr cyntaf
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Logiau yn gynwysedig
 • Gwely soffa (dwbl) ar gael am gost ychwanegol o £25 y person.
 • Wi-fi ar gael
 • BBQ ar gael
 • Coeden Nadolig ac addurniadau ar gyfer archebion dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
 • Pecyn croeso am ddim yn cynnwys pethau fel te, coffi, llefrith a chacennau
 • Disgownt ar gael am lai o bobl
 • Mynediad i’r anabl
 • Cludiant siopau ar gael gan Asda, Tesco a Sainsbury’s

Lleoliad

Noyadd Holiday Cottage is a detached building set near the Church in the tiny hamlet of Llanddewi’r Cwm. This Builth Wells accommodation is set within a farm covering 300 acres and is nestled in the foothills of the Epynt Mountains. Children are welcome to come and help feed or see the animals (please arrange with farmer first). The mountain road from Builth Wells to Brecon passes through Llanddewi’r Cwm and the Market town of Builth Wells with the Royal Welsh Showground just 2 miles away. To the South, the town of Brecon is 15 miles away. Cardiff is just over an hour away and ideal if you fancy a day of retail therapy.

In addition to hosting the Royal Welsh Show, Builth Wells hosts many shows and events all year around and has many shops, restaurants and pubs with many serving local produce. There are also some all-weather attractions including a Cinema and Sports Centre.

The area is famous for its Salmon fishing in the Wye and its walking with the Wye Valley Walk, Epynt Mountains, Brecon Beacons and the Elan Valley nearby, you’ll be spoilt for choice. There are even walks directly from the cottage.

There are also good eating places in the vicinity serving local produce, these include Builth Wells Golf Club, The Greyhound, Caer Beris and Hundred House. There are plenty of good traditional country pubs, including the Severn Starts in Aberedw and the Prince in Cilmeri that is named after Llewelyn, the last native Prince of Wales of direct descent who was slain here.

Walking

With the Epynt Way, Wye Valley Walk and the Elan Valley and the Brecon Beacons National Park are all nearby. There are many walks to choose from including walks straight from the door. 0.1 miles.

Fishing

Wild trout fishing available on site. The farm includes 2 large stretches of river bank on tributaries of the river Wye. 0.1 miles.

Golf

Builth Wells Golf Club is attractively laid out and is suitable for all levels. 2.6 miles.

Horse Riding

There are many interesting bridal paths and trails in the area including Llanwrtyd Wells Riding and Trekking . 15 miles.

Cycling

Great road cycling on quiet lanes. The road near the cottage is actually part of the 'Tour of Britain' cycle race route. 0.1 miles.

Superb mountain biking trails to suit all levels and distances including 2 of the best downhill MTB trails in the UK in Rhayader. Also great trails at Brecon and Llanwrtyd Wells. 15 miles.

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show, The Guardian Hay Festival and the Brecon Jazz Festival. Other major events at the Royal Welsh Showground include the 'Winter Fair' and the 'Spring Festival'.