Hafan Llewelyn

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn moethus i 6 gyda thwb poeth ger Cilmeri gyda thafarn o fewn pellter cerdded. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded, beicio, golff a chwaraeon dwr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £488 yr wythnos
 • £70 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei amgylchynu gan olygfeydd cefn gwlad, mae Hafan Llewelyn yn fwthyn gwledig helaeth gyda thwb poeth, Parc Cenedlaethol ail fwyaf Cymru ger llaw, digon o weithgareddau, llefydd hanesyddol ac atyniadau ar garreg y drws. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol yng Nghilmeri. Mwynhewch gerdded a beicio ym Mannau Brycheiniog, chwaraeon dwr a physgota ar yr Afon Gwy, diwrnod yn Y Gelli Gandryll (Hay on Wye) - prifddinas llyfrau ail law y byd a Maes y Sioe yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer nifer o ddigwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn.

Llawr Gwaelod

Mae’r fynedfa fawr yn arwain i’r gegin sy’n cynnwys popty trydan, hob ac echdynnwr, oergell/rhewgell a microdon. Bwrdd cegin hir gyda chadeiriau ar lawr fflacsen. Drws nesaf i’r gegin ceir toiled gyda basn ymolchi.

Mae’r fynedfa hefyd yn arwain at ystafell fyw gysurus gyda llawr carped ac yma ceir ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd a’r caeau tu hwnt iddo. Dwy soffa, stôf nwy gydag effaith glo ar aelwyd garreg a theledu/DVD.

Llawr Cyntaf

Grisiau pren yn arwain o’r fynedfa at bedair ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Ystafell wely 1 - Gwely maint king a chyfleusterau en-suite.

Ystafell wely 2 a 3 - Ystafelloedd gwely sengl gyda thrawstiau a chist fechan o ddroriau yn y ddwy.

Ystafell wely 4 - Gwely dwbl gyda chist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod (pwynt eillio yma hefyd).

Gardd

Ardal batio yn y tu blaen a gardd yn y cefn gyda thwb poeth. Set barbeciw yn cael eu darparu hefyd. Mae cefn gwlad hyfryd Cymru yn amgylchynu’r bwthyn gyda golygfeydd ym mhob cyfeiriad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ceir tri bwthyn gwyliau ar y safle a gellir cysylltu'r rhain i gyd i greu un bwthyn mawr sy’n cysgu hyd at 19. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr
 • Ystafell golchi/sychu dillad i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill yn cynnwys peiriant golchi, sychwr a sinc.
 • Croesewir anifeiliaid anwes - uchafswm o 2 gi (i un bwthyn). Ffi fechan o £20 am yr wythnos a £10 am arhosiad byr (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).
 • Darperir dillad gwely a thywelion
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Mae’r bwthyn gwledig hwn yng Nghymru gyda thwb poeth ar gael ar gyfer gwyliau byr yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Dewch o hyd i fwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’
 • Uwchfarchnadoedd yn trosgludo - mae Tesco, Asda a Sainsbury's yn trosgludo i'r bwthyn.
 • Nodwch nad yw’r twb poeth ar gael o 9am ymlaen ar ddiwrnod gadael.

Lleoliad

Hafan Llewelyn holiday cottage is set on a scenic 60 acre farm, a short walking distance from the local pub and train station in Cilmery and 2 miles from Builth Wells. Very close to this cottage with hot tub, Wales' last native Prince of direct descent, Llywelyn ap Gruffudd, was slain in a skirmish by soldiers in the service of Edward I of England, on 11 December 1282. A memorial stone to Llywelyn ap Gruffudd was erected on the site in 1956 and serves as the focal point for the annual remembrance day.

The cottage is situated close to the Royal Welsh Showground, the Elan Valley Dams and an excellent 18 hole golf course. Many other activities are catered for locally including canoeing and fishing on the River Wye, mountain biking, horse riding and walking in the Brecon Beacons. There are also numerous good eating places in the vicinity serving local produce.

Golf

Builth Wells Golf Club presents a fair challenge to golfers of all levels. It is attractively laid out in splendid surroundings and is a comfortable walk. 2 miles

Horse Riding

There are many interesting bridal paths in the vicinity. There will also be stables on site in the near future, enabling guests to bring their own horses.

Walking & Cycling

This area is a paradise for walkers and cyclists with routes such as the Wye Valley Walk (2 miles), Epynt Way (5 miles), Brecon Beacons National Park (16 miles south) and the Elan Valley (16 miles north).

Water Sports

The river Wye (2 miles) is popular as a navigable river with canoeists. Llangorse Lake, Pontsticill Reservoir (Merthyr Tydfil Sailing Club), the river Usk and the Monmouthshire and Brecon canal also offer opportunities for water sport.

Fishing

River Wye - the 5th longest river in Britain offers plenty of fishing opportunities. 2 miles. Contact 01982553248 for permits.

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show

The Royal Welsh Show is one of the most prestigious events of its type in Europe, and will once again be bringing together the farming industry and rural community in a celebration of the best of British Agriculture with a unique and very special 'Welsh' flavour. Be part of this exciting summer event at The Showground at Llanelwedd, Builth Wells. A real family event!

Other major events at the Showground include the 'Winter Fair' and the 'Small Holders & Garden Festival'.

The Guardian Hay Festival

The Hay Festival is an international festival that celebrates great writing in every medium in Britain and around the world.

Brecon Jazz Festival

For one August weekend a year, the streets of Brecon are alive with the sound of music as this small market town plays host to its annual jazz festival.