Canoldy

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Bwthyn moethus o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol ym mhentref Cilmeri. Lle gwych i feicio, cerdded, pysgota, chwarae golff a llawer mwy.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £591 yr wythnos
 • £84 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae gan fwthyn Canoldy dwb poeth preifat ac mae’n cynnig llety mawr a chroesawgar ger Llanfair-ym-muallt ym mhentref hanesyddol Cilmeri, Canolbarth Cymru. Wedi ei amgylchynu gan fferm 60 acer a golygfeydd hyfryd ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol a’r orsaf drên. Agos i Faes y Sioe Amaethyddol, Argae Cwm Elan a chwrs golff gwych 18 twll. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn yr ardal yn cynnwys Beicio Mynydd, Pysgota, Merlota a cherdded ym Mannau Brycheiniog. Ceir llefydd da i fwyta yn y cyffiniau hefyd sydd yn gweini bwyd lleol.

Llawr Gwaelod

Mae gan fwthyn Canoldy fynedfa fawr yn arwain trwodd i’r gegin helaeth gyda golygfeydd o'r ardd a’r caeau y tu hwnt iddi.

Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys popty trydan, hob ac echdynwyr, oergell/rhewgell, golchwr llestri a microdon. Ceir bwrdd cegin hir a chadeiriau ar lawr fflagen.

Yn yr ystafell fyw ceir carped gyda stôf, teledu a DVD a soffas cyfforddus, gydag un ohonynt yn gallu troi yn wely.

Grisiau pren yn arwain i fyny’r grisiau, gyda thoiled o dan y grisiau gyda basn ymolchi.

Llawr Cyntaf

Landing yn arwain i bedair ystafell wely.

Ystafell wely 1 - Gwely king, cist o ddroriau, cwpwrdd dillad a chawod yn yr en-suite (ystafell deuluol ddelfrydol).

Ystafell wely 2 - Gwelyau bync a chist o ddroriau

Ystafell wely 3 - Gwely arall king arall, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 4 - Gwely sengl gyda chist fechan o ddroriau.

Ceir hefyd brif ystafell ymolchi gyda bath/cawod a phwynt eillio.

Gardd

Dim byd llai na chlamp o dwb poeth yn yr ardd gefn sy’n cynnig moethusrwydd trwy gydol y flwyddyn. Ceir ardal patio o flaen y bwthyn hefyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ceir tri bwthyn gwyliau ar y safle a gellir cysylltu'r rhain i gyd i greu un bwthyn mawr sy’n cysgu hyd at 19. Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau mawr.

Ystafell golchi/sychu dillad i’w rhannu gyda’r bythynnod eraill yn cynnwys peiriant golchi, sychwr a sinc.

Croesewir anifeiliaid anwes - uchafswm o 2 gi (i un bwthyn). Ffi fechan o £20 am yr wythnos a £10 am arhosiad byr (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Nodwch nad yw’r twb poeth ar gael o 9am ymlaen ar ddiwrnod gadael.

Uwchfarchnadoedd yn trosgludo - mae Tesco, Asda a Sainsbury's yn trosgludo i'r bwthyn.

Lleoliad