Bwthyn yr Ynys

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hardd o’r ddeunawfed ganrif ym Mannau Brycheiniog gyda lle tân mawr traddodiadol, trawstiau gwreiddiol a lloriau cerrig.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £581 yr wythnos
 • £83 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hardd o’r ddeunawfed ganrif ym Mannau Brycheiniog gyda lle tân mawr traddodiadol, trawstiau gwreiddiol, lloriau cerrig, a sy’n llawn cymeriad a hanes. Wedi ei adnewyddu’n gariadus i safon uchel, mae’r bwthyn hwn yn derbyn anifeiliaid anwes, gyda telesgop eich hun i fedru gwneud y mwyaf o’r ffaith ei fod wedi ei leoli oddi mewn i warchodfa awyr dywyll. Mae’r porthdy barbaciw yn hynod boblogaidd yn eich galluogi i ymlacio o gwmpas y tân a mwynhau bwyd da beth bynnag fo’r tywydd. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymestyn i dros 1300 cilomedr sgwar ac yn cynnwys nifer o fynyddoedd, llynnoedd, ogofeydd, llwybrau, camlasau, ac yn nefoedd i fywyd gwyllt. Mae yna amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau i’w mwynhau, gyda tafarn leol wych ychydig o filltiroedd i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta ar gynllun agored gyda soffas lledr cyfforddus. Lle tân mawr (basgedaid gyntaf o goed/glo yn gynwysedig), teledu Freeview HD.

Bwrdd bwyta mawr a chadeiriau i 6, perffaith ar gyfer prydau bwyd arbennig.

Cegin steilus gyda’r holl gyfarpar yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, peiriant golchi dillad, hob a phopty trydan. Drws pren gwreiddiol.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely dwbwl gyda lle tân.

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl neu gellir ei wneud yn wely king (ar gais).

Ystafell ymolchi - gyda chawod fawr, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig gyda bwrdd a chadeiriau. Porthdy barbaciw ar lawnt y tŷ fferm. Gardd arall gyda nant fach a choetir i’w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Adeilad tu allan ar gyfer storio beic modur, beic ac offer. Gyda peiriant sychu dillad

E-feiciau ar gael i’w llogi. Perffaith ar gyfer llwybrau fforest neu lonydd gwledig (dros 14 oed yn unig)

Seinydd cerddoriaeth symudol Blootooth

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a danteithion lleol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig Wi-Fi ar gael Digon o le parcio

Basgedaid cyntaf o goed/glo ar gael, ond gellir prynu mwy yn lleol

Mae’r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad: Cegin – pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant, clytiau newydd. Ystafell ymolchi – sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol Dim ysmygu

Anifeiliaid anwes – mwyafrif o un @ £20 y ci

Noder – mae’r grisiau troellog yn serth ac ddim yn addas ar gyfer plant bach (dim plant o dan 5 oed)

Lleoliad

This cottage adjoins the main farmhouse and is situated on the edge of the Brecon Beacons National Park. The remote location is just 1 mile from the village of Sennybridge, a village on the river Usk that includes a convenience store, post office, garage and several pubs. 

The market town of Brecon is around 7 miles away with some great shops selling local produce. The boathouse on the River Usk is a popular location for hiring pedalos and rowing boats. It is also the starting point of the Taff Trail, a 56 mile cycle path that leads all the way down to Cardiff. The village of Defynnog which boasts 2 great local pubs, The Tanners and the Old Yew Tree is only a few miles away. It is also home to the International Welsh Rarebit Centre that serves excellent food and is well worth a visit.

The Brecon Beacons National Park was the first in the UK to achieve Geopark status as part of the UNESCO Global Geoparks Network. It is also an official Dark Sky reserve, and on a clear night, you will be amazed at the wonder of night sky, thanks to almost zero light pollution. Attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves. Pen-y-fan is the highest mountain in the park and a popular walk.

Cardiff is around 40 miles away and a very popular destination. From sporting events at the stadium to the great shopping, it has something for everyone. 

Walks

The Beacons National Park is full of great walks and trails, some of which you can join from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

Permit can be bought locally for salmon and trout on the River Usk. 1 miles.

Cycling

Great country lanes and many routes available. 0.1 miles.

The spectacular Bike Park Wales is only 20 minutes away. 20 miles.


Pony Trekking

Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 3.2 miles.

Golf

Brecon Golf Club includes great views across Pen-y-fan. 8 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing. 3.0 miles, and Llangorse Lake. 16 miles.