Dan y Comin

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Mae Dan y Comin yn fwthyn gwyliau sy'n derbyn anifeiliaid anwes ac y lle delfrydol i ymlacio oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £482 yr wythnos
 • £69 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Dan y Comin yn fwthyn gwyliau sy'n derbyn anifeiliaid anwes ac y lle delfrydol i ymlacio oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Perffaith ar gyfer cerdded (llwybrau o stepen y drws), pysgota, beicio a llawer mwy. Mae'r bwthyn ar fferm fach gyda mynediad arwahan, lle parcio, ac yn cynnwys ystafell iwtiliti ar gyfer storio offer cerdded, beicio neu chwaraeon (gyda Bike Park Wales ond 30 munud i ffwrdd). Mae golygfeydd anhygoel ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - rhaeadrau, mynyddoedd a llynnoedd. Mae hefyd yn warchodfa natur awyr dywyll - delfrydol ar gyfer edrych ar y sêr. 

Mae'r mynediad i mewn i'r Llawr Cyntaf

Cegin gyda'r holl offer gyda bwrdd bwyta a chadeiriau, oergell, rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan. 

Lolfa gyda lle tân nodweddiadol, soffas cyfforddus a theledu (freesat).

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gydag ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a gwely sengl, gydag ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Llawr Gwaelod Is

(grisiau i lawr o'r gegin/ystafell fwyta)

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod a thoiled. 

Ystafell iwtiliti gyda mynediad o'r tu allan, delfrydol ar gyfer storio esgidiau cerdded, beiciau, offer chwaraeon. Mae'r mynediad i'r ystafell hon i lawr grisiau o'r ardal parcio.

Tu Allan

Palmant yn y ffrynt gyda bwrdd a chadeiriau, perffaith ar gyfer eistedd tu allan a mwynhau'r golygfeydd. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Storfa ar gyfer beiciau ac offer   
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a danteithion lleol    
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael (nodwch pan yn archebu). Dewch â dillad eich hun i'r cot.    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   
 • Wi-fi ar gael
 • Digon o le parcio
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Peiriant sychu dillad ar gael ar gais
 • Dim ysmygu
 • Croesewir anifeiliaid anwes - mwyafrif o 3 ci (£10 y ci) 

Lleoliad

This detached holiday cottage in the Brecon Beacons is set on a smallholding near the village of Sennybridge. The surrounding countryside is spectacular with red-kites often seen swooping through the air, and the river Usk (renowned for its salmon) flows only a few hundred yards away.  In Sennybridge, there are general stores, a few pubs and a garage. The closest local pub is The White House which serves food and has a great local atmosphere.

The traditional market town of Brecon - it is great place to purchase local produce and is about 5 miles away. There is also a supermarket and many more places to eat out and enjoy. The world-renowned Royal Welsh Agricultural Show and Winter Fair are both held in Builth Wells. In recent years, Rally GB and the Tour of Britain cycle race have both passed through the area.

The Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in Southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles). From mountains to lakes and rivers, there are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves.  The city of Cardiff is only 45-50 minutes drive away making that an ideal destination for some shopping or for many sporting, musical and cultural events that take place there every year.Walks

You can walk directly from the cottage on to local trails. 0.1 miles

Fishing

Permits available for the Usk . 0.2 miles .

Cycling

Stunning road cycling country with miles and miles of quiet country roads and some great climbs nearby. 0.1 miles.

Great mountain biking with plenty of trails nearby and also Bike Park Wales. 20 miles.


Pony Trekking

Gilfach Equitation offers trekking and mountain riding. 2.3 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course with floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 7 miles.


Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 15 miles.