Dan y Comin

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Mae Dan y Comin yn fwthyn gwyliau sy'n derbyn anifeiliaid anwes ac y lle delfrydol i ymlacio oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Dan y Comin yn fwthyn gwyliau sy'n derbyn anifeiliaid anwes ac y lle delfrydol i ymlacio oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Perffaith ar gyfer cerdded (llwybrau o stepen y drws), pysgota, beicio a llawer mwy. Mae'r bwthyn ar fferm fach gyda mynediad arwahan, lle parcio, ac yn cynnwys ystafell iwtiliti ar gyfer storio offer cerdded, beicio neu chwaraeon (gyda Bike Park Wales ond 30 munud i ffwrdd). Mae golygfeydd anhygoel ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - rhaeadrau, mynyddoedd a llynnoedd. Mae hefyd yn warchodfa natur awyr dywyll - delfrydol ar gyfer edrych ar y sêr. 

Mae'r mynediad i mewn i'r Llawr Cyntaf

Cegin gyda'r holl offer gyda bwrdd bwyta a chadeiriau, oergell, rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan. 

Lolfa gyda lle tân nodweddiadol, soffas cyfforddus a theledu (freesat).

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gydag ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl a gwely sengl, gydag ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn.

Llawr Gwaelod Is

(grisiau i lawr o'r gegin/ystafell fwyta)

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod a thoiled. 

Ystafell iwtiliti gyda mynediad o'r tu allan, delfrydol ar gyfer storio esgidiau cerdded, beiciau, offer chwaraeon. Mae'r mynediad i'r ystafell hon i lawr grisiau o'r ardal parcio.

Tu Allan

Palmant yn y ffrynt gyda bwrdd a chadeiriau, perffaith ar gyfer eistedd tu allan a mwynhau'r golygfeydd. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Storfa ar gyfer beiciau ac offer   
 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a danteithion lleol    
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael (nodwch pan yn archebu). Dewch â dillad eich hun i'r cot.    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   
 • Wi-fi ar gael
 • Digon o le parcio
 • Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Peiriant sychu dillad ar gael ar gais
 • Dim ysmygu
 • Croesewir anifeiliaid anwes - mwyafrif o 3 ci (£10 y ci) 

Lleoliad