Bwthyn y Bannau

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Mwynhewch y twb poeth a’r golygfeydd gyda chriw o ffrindiau neu deulu tra’n aros yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn i 9 ynghanol prydferthwch Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,141 yr wythnos
 • £163 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau moethus a syfrdanol 5 seren gyda thwb poeth ym Mannau Brycheiniog. Wedi ei adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg ty pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm. Mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn yn ddelfrydol ar gyfer grwp mawr o deulu a ffrindiau i ymlacio a mwynhau amgylchfyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Bwthyn y Bannau wedi ei adeiladu o gerrig a choed traddodiadol Cymreig ac wedi ei gynllunio i fod mor wyrdd ac ynni effeithlon â phosibl, gyda boeler coed biomas sy'n defnyddio coed o'r fferm, paneli solar a system adennill gwres unigryw. Mae'r waliau coed wedi'u gorchuddio yn ychwanegu at y naws ‘bwthyn pren’ unigryw ac yn rhywbeth y gall pawb ei fwynhau.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 gyda dau wely sengl sy’n codi a gostwng. Gellir eu gwthio at ei gilydd gyda phen gwely dwbl (ar gais). Mae'r ystafell hon yn addas i bobl anabl, gyda gwelyau y gallwch eu rheoli yn electronig a theledu HD.

Mae ystafell wlyb fawr ensuite gyda chawod a thy bach, a system larwm anabl wedi ei gosod.

Mae'r lolfa yn cynnwys tair soffa fawr gyfforddus, bwrdd pwl, teledu HD mawr, chwaraewr DVD blue ray a gorsaf Ipod. Mae'r drysau patio yn agor allan ar y patio gorllewinol, y twb poeth a'r ardd. Mae’r stôl hir sy’n rhedeg ar hyd y wal hefyd yn darparu mwy o lefydd i eistedd.

Mae'r gegin yn cynnwys pob cyfleuster, gan gynnwys golchwr/sychwr dillad, peiriant golchi llestri, ac oergell/rhewgell maint llawn.

Ystafell gotiau llawr gwaelod gyda thy bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 2 yw'r brif ystafell wely, gyda gwely maint king, teledu HD ac ystafell gawod ensuite â thy bach. Mae golygfeydd trawiadol o'r Mynyddoedd Duon i'w gweld drwy'r ffenestri.

Mae ystafell wely 3 yn ystafell berffaith i deulu gan ei fod yn cynnwys 3 gwely sengl neu gellir ei newid i 1 sengl ac 1 gwely super king. Teledu HD.

Mae gan ystafell wely 4 wely maint king, teledu HD a golygfeydd panoramig ar draws y dyffryn a dros y fferm.

Prif ystafell ymolchi yn cynnwys bath a chawod ar wahân.

Ceir casgliad helaeth o lyfrau yn y cwpwrdd ar y landing.

Gardd

Twb Poeth mawr wedi'i orchuddio (yn cael ei rannu gyda'r bwthyn drws nesaf). Mae’r mwyafrif o westeion yn gwneud cynlluniau ar ôl cyrraedd ond mae hefyd opsiwn i neilltuo’r twb poeth am slot o 2 awr o flaen llaw am £30 y sesiwn. Ar gael i’w ddefnyddio tan 10pm.

Trampolîn, ffrâm ddringo, llithren, siglen a digon o fannau agored mawr glaswelltog, yn ddelfrydol ar gyfer gemau teuluol a chwaraeon.

Ardal patio gyda bwrdd, cadeiriau a barbeciw (golosg).

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso lleol wrth i chi gyrraedd
 • Dillad gwely a thywelion bath wedi'u darparu
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer cot.
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Addas i bobl anabl gyda rampiau mynediad a rheiliau
 • Beiciau mynydd ar gael i'w llogi o'r fferm (£25 am ddiwrnod cyfan neu £20 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i'ch gollwng neu i'ch casglu ar lwybrau cyfagos.
 • Lle diogel i storio beiciau
 • Mae'r bwthyn wedi ei leoli ar fferm weithredol. Ni ddylid gadael i blant bach grwydro'r fferm heb oruchwyliaeth.
 • WIFI am ddim
 • Ni ellir sicrhau signal ffôn symudol ar y rhwydweithiau i gyd
 • Pecynnau maldod ac ymlacio ar gael
 • Hanner milltir o le pysgota preifat ar Afon Crai (un o isafonydd afon eog byd-enwog y Wysg)
 • Archfarchnad yn dosbarthu i'r ardal.
 • Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person
 • Drws nesaf i Fwthyn y Bannau mae bwthyn Llety Llyn y Fan ac mae Ysgubor y Dderwen a Bwthyn Tre-faen ar yr un fferm hefyd. Gellir eu harchebu i gyd i gysgu hyd at 36 person (gan gynnwys gwlâu soffa). Gostyngiad o 10% wrth archebu’r ddau gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 • Enillydd Gwobr Busnes Powys

Lleoliad