The Mallard

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Uned glampio yn null caban bugail ac wedi ei adnewyddu'n grefftus â llaw, yn defnyddio derw Cymreig.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £719 yr wythnos
 • £103 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • Dim tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Uned glampio yn null caban bugail. Mae'r cerbyd rheilffordd hwn wedi ei adnewyddu'n grefftus â llaw, yn defnyddio derw Cymreig, ac yn berffaith ar gyfer gwyliau glampio ym Mannau Brycheiniog. Gyda golygfeydd ar daws y dyffryn, mae'n leoliad delfrydol i ymlacio a mwynhau. Oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a gyda caniatad pysgota preifat yn yr afon sy'n rhedeg yng ngwaelod y cae. Mae aceri o goedtir a llwybrau cerdded i'w mwynhau, yn cynnwys llwybr cylchol i'r dafarn wledig agosaf. Mae'r ardal oddi mewn i Warchodfa Awyr Dywyll sy'n golygu y cewch eich syfrdanu gan yr awyr wedi iddi nosi. (Gall 2 blentyn gysgu yn y llofft grôg hefyd)

Mae The Mallard ar agor o'r Pasg i ddiwedd Hydref.

Llawr Gwaelod

Caban agored gyda gwely dwbwl wedi ei wneud â llaw.

Bwrdd bwyta - gellir ei blygu fyny i gael mwy o le.

Cegin yn cynnwys sinc, oergell, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi - cawod llawn maint, toiled a basn.

Mae gwely dwbwl pellach yn y llofft (mynediad i fyny ysgol). Addas ar gyfer 2 blentyn, ond ddim plant ifanc.

Tu Allan

Balconi yn edrych allan dros gefn gwlad gyda bwrdd, cadair a chadair suglo. Gellir darganfod aceri o dir fferm yn ogystal â physgota ar yr Afon Crai.  


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Croesewir 2 anifail anwes am gôst o £20 yr anifail. Ni chaniateir i anifeiliaid fynd ar y gwely   
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • Ddim yn addas i blant bach   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Digon o le parcio preifat   
 • Gellir llogi beicio mynydd o'r fferm (£25 diwrnod llawn neu £15 hanner diwrnod). Gellir trefnu gollwng lawr a phigo fyny ar lwybrau cyfagos   
 • Mae'r caban wedi ei leoli ar fferm weithiol ac ni ddylid gadael i blant grwydro ar ben eu hunain o gwmpas y fferm  
 • Ni ellir gwarantu signal ffôn symudol ar gyfer pob rhwydwaith  
 • Hanner milltir o ganiatad pysgota preifat ar afon Crai, un o isafonydd afon eog enwog yr Wysg  
 • Digon o wybodaeth yn y caban ar gyfer llwybrau cerdded a beicio lleol ayb    
 • Dosbarthiad gan archfarchnadoedd ar gael yn yr ardal   
 • Eitemau sylfaenol ar gael - papur toiled, shampw/jel cawod bach, sychwr gwallt, hylif golchi llestri, clytiau golchi a sychu llestri, llestri a sosbanau ayb  

Mae 3 bwthyn a 2 uned glampio ar y fferm. Mae gan pob uned ei ardal breifat ei hun. Y 3 bwthyn yw Onnen Fawr Cottage , Onnen Fawr Barn ac Onnen Fawr Farmhouse i gysgu cyfanswn o 35.  

Lleoliad

Detched glamping unit set on its own near the bottom of a Valley on a working farm. There are 3 cottages and 2 other glamping units on the same farm. Each uit is set apart with its own private area. The 3 cottages are Onnen Fawr Cottage , Onnen Fawr Barn and Onnen Fawr Farmhouse to sleep 35 in total. The farm is located about 1 mile from the quiet rural village of Cray, in the heart of the Brecon Beacons. This is red-kite country and kites can often be seen swooping above the farm. This whole farm is organic and is run within the Glastir sustainable land management scheme.

The nearest village includes some shops, pubs and a garage, and is 3 miles away. The closest local pub is The Tanners in Defynnog. The traditional old market town of Brecon is about 7 miles away. Throughout the year there are many events in the area including the Brecon Jazz Festival, Hay Festival and Green Man Festival.The world renowned Royal Welsh Agricultural Show and Winter Fair are both held in Builth Wells. In recent years, The Rally and also the Tour of Britain cycling race have passed through the area.

Established in 1957, the Brecon Beacons National Park contains some of the most spectacular and distinctive upland formations in Southern Britain covering an area of 1347 sq km (520 sq miles).There are numerous attractions in the area including the spectacular Ystradfellte Waterfalls, the Brecon Mountain Railway and Dan yr Ogof Caves which is one of Wales’ premier family attractions and was also voted Britain’s finest natural wonder. The Brecon Beacons is the first National Park in the United Kingdom to achieve Geopark status.

Despite its rural and peaceful location, the cottage enjoys great road links to both Swansea (around 45 mins) and Cardiff (around 50mins).

Walks

There are plenty of great walks in the Beacons National Park with the peaks of Pen y Fan, Cornddu and Cribyn, as well as the 90 kilometre Epynt Way. You can even walk directly from the cottage. 0.1 miles.

Fishing

The cottage includes half a mile of private fishing on the River Crave, a tributary of the famous salmon river, the Usk. 0.1 miles .
,
Cycling

Stunning road cycling country with miles and miles of quiet country roads and some great climbs nearby. 0.1 miles.

Great mountain biking with plenty of trails nearby and also Bike Park Wales is only 20 mins away. 19 miles.


Pony Trekking

Situated in the Brecon Beacons National Park, Gilfach Equitation offers trekking, mountain riding, riding lessons, and riding courses. 5 miles.

Golf

Cradoc Golf Club is an 18 hole course and floodlit driving range. There are spectacular views over the Brecon Beacons and Pen y Fan. 10 miles.

Water sports

Water sport enthusiasts are well catered for with the River Usk providing white water canoeing 3.0 miles and Llangorse Lake. 18 miles.