Brecon Mill

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £526 yr wythnos
 • £75 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberhonddu yn croesawu anifeiliaid anwes (caniateir 2 gi), ac mae ganddo hefyd dwb poeth preifat, a balconi sydd â golygfeydd dros yr afon. Adeg yr hydref, fe allwch chi hyd yn oed weld yr eog yn neidio wrth ichi eistedd y tu allan. Mae golygfa o’r afon o bron pob ystafell. Mae teithiau cerdded gwych o’r bwthyn, a dyma’r lle delfrydol i wneud yn fawr o’r heddwch neu i weithio’n galed, gyda llwybrau beicio mynydd gwych, beicio ar y ffyrdd, llwybrau cerdded a llawer mwy wrth law o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Llawr gwaelod

Lolfa gynnes a chlyd gyda stôf llosgi coed mewn lle tân nodweddiadol â simdde fawr. Teledu, y rhyngrwyd, radio DAB, a pheiriant DVD/Blu-ray. Mae soffas cyffyrddus yn eistedd hyd at 6 o bobl.

Cegin â phob dim y byddech yn ei ddisgwyl, gyda ffwrn drydan a hob, peiriant golchi llestri, tostiwr, microdon, peiriant golchi, a bar brecwast â golygfeydd dros yr afon.

Ystafell fwyta gyda drysau mawr yn agor allan i falconi dros yr afon. Bwrdd bwyta â lle i 6 o bobl.


Llawr cyntaf

Prif ystafell wely – gwely dwbl, lle storio, a golygfeydd o’r afon.

Ystafell wely fawr gyda thŷ bach, basn, rheilen cynhesu tywelion, bath a chawod dros y bath.

Ystafell 2 – ystafell wely sengl gyda chwpwrdd a golygfeydd o’r afon.

Ystafell 3 – ystafell en-suite sengl.

Mae’r en-suite yn cynnwys tŷ bach, basn a chawod.

Silffoedd llyfrau ar ben y grisiau gyda detholiad da o lyfrau i’w mwynhau.


Tu allan

Twb poeth preifat – y lle delfrydol i ymlacio a gwrando ar yr afon yn sisial ganu gerllaw.

Balconi dros yr afon, ac ardal â dec (cadwch olwg ar unrhyw blant sydd ar y balconi), gyda bwrdd bychan a dwy gadair.

Gardd i’r ochr â golygfeydd o lan yr afon. Yma, mae ardal ddiogel â phatio. Mae bwrdd sy’n eistedd 4 o bobl ynghyd â ‘chiminea’ i’ch cadw chi’n gynnes wrth fwyta yn yr awyr agored.


Gwybodaeth ychwanegol

Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu, a bydd yn cynnwys llaeth, bara brith neu fisgedi o Gymru, te, coffi a siwgr. Bydd potelaid o win hefyd i westeion sy’n aros am wythnos lawn.

Darperir dillad gwely, tywelion a sebon.

Mae’r trydan a’r gwres canolog olew hefyd yn gynwysedig.

Mae lle parcio i 1 car ar y dreif, ond mae mwy o le parcio ar gael oddi ar y ffordd os bydd angen, sydd 50 llath i ffwrdd dros y bont wrth ymyl yr afon.

Wi-fi ar gael (band eang ffibr, cyflymder uchel).

Bydd yr eitemau hyn hefyd ar gael i chi yn y bwthyn. Cegin: hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri, lliain a sgwriwr newydd. Ystafell ymolchi: 2 rolyn o bapur ym mhob toiled. Cyntedd: ymbarelau, ffyn cerdded, a fflachlamp.

Dim ysmygu y tu mewn.

Croesewir anifeiliaid anwes (dim mwy na 2) am £15 y ci. Rhaid cadw anifeiliaid anwes y tu allan i’r ystafelloedd gwely ac oddi ar y dodrefn. Lleoliad gwledig yw hwn, felly dylid cadw cŵn dan reolaeth o gwmpas y tir fferm sydd gerllaw.

Mae Tesco, Asda, Sainsbury a Waitrose yn danfon bwyd yma, a dim ond 5 milltir i ffwrdd, yn Aberhonddu, mae Morrisons a Co-op i gael, ynghyd â chyflenwyr lleol da iawn.

Mae’r pecyn cyntaf o goed tân yn gynwysedig. Gallwch brynu mwy yn lleol yn ôl yr angen.

Rhaid rhoi o leiaf 48 awr o rybudd ar gyfer archebion ar-lein munud olaf. Cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os dyna yw eich dymuniad.

Lleoliad

Brecon Mill is located in the tiny hamlet of Pont-faen just outside Brecon. This Brecon Pet-friendly Holiday Cottage is in a small row of traditional cottages, the River Ysgir Fawr, a tributary to the famous salmon river The Usk runs alongside.

Located on the edge of the Brecon Beacons National Park. The Park covers 520 square miles and includes spectacular mountain walks and countryside. The town of Brecon is 5 miles away and has many unique shops to explore. The River Usk (also famous for its salmon fishing ) runs through the town and the Monmouthshire and Brecon Canal starts here. This canal runs on for a further 35 miles through the Brecon Beacons National Park. The towpath is a great walk and boats can be hired. Also worth a visit is Hay-on-Wye. The Hay Festival is held annually and is a world renowned festival of literature and arts.

There are several great places to eat in the area including the Felin Fach Griffin, while the Hardwick is slightly further away but a renowned award winner. The spa town of Builth Wells is only 13 miles away, home to the Royal Welsh Show, Winter Fair and Spring Show and has many shops, restaurants and pubs serving great local produce. This is salmon fishing country and the Wye that flows through Builth Wells is well known as one of the UK's premier salmon rivers.

There are many other attractions in the area including Cantref Fun Farm and Adventure Centre, great for families it has many activities, both indoor and outdoor to suit all weathers. The city of Cardiff is also less than an hour away and is a great day out for a shopping spree or to experience one of the large sporting events that take place there.

Walking

You can walk directly from the cottage with mountain, trail and riverside walks. Information on a selection of local walk provided. 0.1 miles.

Fishing

Excellent fishing nearby and also permits available for the River Ysgir Fawr that runs next to the cottage.

Golf

Cradoc Golf Club is a gorgeous 18 hole course, and Brecon Golf Course is also nearby. 3.4 miles.

Horse Riding

Cantref Riding Centre also includes an activity and adventure centre. Trekking lessons and trails available. 10 miles.

Cycling

Perfect territory for road cycling, quiet road and great climbs or flats to suit. 0.1 miles.

Bike Park Wales is a fantastic facility with some of the best mountain biking in the UK. 23 miles.

Major Events in the area include:

Royal Welsh Show, The Guardian Hay Festival and the Brecon Jazz Festival. Other major events at the Royal Welsh Showground include the 'Winter Fair' and the 'Spring Festival'.