Onnen Fawr Farmhouse

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Ffermdy ym Mannau Brycheiniog gyda golygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad. Mae’n lleoliad delfrydol i gael gwyliau o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,141 yr wythnos
 • £163 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Un o dri o fythynnod hunan-ddarpar y gallwch eu harchebu gyda’i gilydd fel Group Accomodation in the Brecon Beacons ar gyfer 25 o bobl. Cymerwch gipolwg ar Onnen Fawr Cottage (cysgu 6), ac Onnen Fawr Barn (cysgu 11) i gael rhagor o wybodaeth.

Dyma fwthyn sy’n sefyll ar ei ben ei hun i 8 o bobl. Mae wedi’i leoli ym Mannau Brycheiniog, ar fferm gyda 2 fwthyn arall a gallech eu harchebu gyda’i gilydd neu ar wahân. Mae ganddo dwb poeth mawr preifat, gardd gefn a golygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad, ac mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r ardal yn wych os hoffech fynd i gerdded, beicio, beicio mynydd, neu bysgota (mae hawliau pysgota preifat wedi’u cynnwys) ac mae digonedd o weithgareddau bob tywydd ar gael hefyd. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teulu mawr neu grŵp o ffrindiau.


Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta – Cegin ffermdy draddodiadol a bwrdd bwyta mawr. Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, a bwrdd a chadeiriau i 8 o bobl allu eistedd yn gyfforddus.

Lolfa – Stôf llosgi coed o fewn lle tân nodweddiadol traddodiadol. Teledu a chwaraewr DVD.

Ail lolfa / ystafell ddarllen. Ardal ddelfrydol i blant, neu’n berffaith i’r oedolion ddianc iddi i fwynhau ychydig o dawelwch.

Ystafell iwtiliti gyda sinc a thŷ bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely mawr iawn.

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn gydag en-suite, tŷ bach ac uned gawod.

Ystafell wely 3 – Gwely dwbl.

Ystafell wely 4 – Gwely dwbl.

Prif Ystafell Ymolchi – Bath gydag uned gawod ar wahân, sinc a thŷ bach.

Y tu allan

Twb poeth preifat, gardd gefn breifat gyda phatio, ac ardaloedd â lawnt, barbeciw nwy a ‘kadai’. Mae erwau o dir ar y fferm y gallech chi fynd i’w crwydro, ac mae hawl ichi bysgota ar afon Crai.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes.
 • Darperir dillad gwely a thyweli bath.
 • Mae cot teithio a chadair uchel ar gael. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wi-fi – Er gwybodaeth, mae hwn yn fand eang gwledig ac mae’n bosibl na fydd mor gyflym â’r hyn rydych wedi arfer â’i ddefnyddio.
 • Digon o barcio preifat oddi ar y ffordd.
 • Mae beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £15 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i drosglwyddo beiciau i lwybrau cyfagos neu eu dychwelyd.
 • Mae’r bwthyn wedi’i leoli ar fferm weithredol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm heb eu goruchwylio.
 • Ni ellir sicrhau signal ar gyfer pob rhwydwaith ffôn symudol.
 • Ystafell chwaraeon fawr wedi’i rhannu.
 • Hanner milltir o hawliau pysgota preifat ar afon Crai (un o lednentydd afon Wysg sy’n fyd-enwog am eog).
 • Mae digon o wybodaeth yn y bwthyn am lwybrau cerdded, llwybrau beicio lleol ac ati.
 • Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r ardal.
 • Ni ddylid defnyddio’r twb poeth ar ôl 10 o’r gloch y nos.
 • Mae’r twb poeth ar y safle er mwynhad y gwesteion, ac nid yw wedi’i adlewyrchu yn y gost ar gyfer yr eiddo. Mae gan y perchnogion yr hawl i gau unrhyw sbas ar unrhyw adeg os bydd angen gwneud gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.
 • Coeden Nadolig gyda goleuadau a Siôn Corn dros gyfnod y Nadolig.

Mae modd archebu’r llety hwn ar y cyd â’r 2 lety drws nesaf, Onnen Fawr Cottage ac Onnen Fawr Barn, ar gyfer cyfanswm o 25 o bobl.

 

Lleoliad