Ty Pen y Fan

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Moethusrwydd 5 seren yn y bwthyn hwn gyda twb poeth ac sy'n derbyn anifeiliaid anwes ym Mannau Brycheiniog.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,294 yr wythnos
 • £185 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 4 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Moethusrwydd 5 seren yn y bwthyn hwn gyda twb poeth ac sy'n derbyn anifeiliaid anwes ym Mannau Brycheiniog. Wedi ei leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r tŷ fferm hwn yn sefyll ar ben ei hun, wedi ei adnewyddu, ac yn cysgu hyd at at 8 mewn pedair ystafell welly - i gyd gydag ystafell ymolchi ynghlwm - yn ddelfrydol ar gyfer aduniadau teulu neu ffrindiau. Gellir dringo i gopa Pen y Fan (mynydd uchaf De Cymru) drwy ymuno gyda'r llwybr sydd yn rhedeg yn uniongyrchol o'r bwthyn. Mae yna lawer o atyniadau a gweithgareddau gerllaw, yn cynnwys pysgota gwych, chwaraeon dŵr, canolfannau antur, beicio mynydd, ac ar gyfer siopa neu ddigwyddiadau chwaraeon, mae Caerdydd lai na 40 munud i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Cegin fawr gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty dwbwl, hob 5 cylch, oergell fawr, meicrodon, tostiwr, a bwrdd i eistedd 4. Drysau'n agor allan i ardd fawr yn y cefn ac ardal Barbaciw.

Ystafell fwyta groesawgar gyda bwrdd mawr i eistedd 12 o flaen lle tân nodweddiadol gyda stôf goed.

Lolfa gyda teledu 42" a stôf goed.

Ystafell wely 1 - gwely superking / dau wely sengl gydag ystafell ymolchi ensuite

Ystafell iwtiliti gyda pheiriannau golchi a sychu dillad, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, popty a hob trydan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely superking gydag ystafell ymolchi ensuite, yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn

Ystafell wely 3 - gwely superking / 2 wely sengl gydag ystafell ymolchi ensuite, yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn

Ystafell wely 4 - gwely maint king / 2 wely sengl gydag ystafell gawod ensuite

Tu Allan

Twb poeth yn yr ardd, perffaith i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd. Mae'r bwthyn wedi ei leoli oddi mewn i 3 acer o dir sydd yn cynnwys 2 padog, ardal graeanog a lawnt wedi ei chau mewn yn y cefn, gydag ardal patio sydd â dodrefn gardd, Barbaciw a sied gemau sy'n cynnwys tennis bwrdd.

Noder fod nant fach yn rhedeg gydag ymyl yr ardd ond mae wedi ei diogelu gyda ffens. Mae yna gemau gardd ar gael yn cynnwys crocê a badminton.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig     
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • Pecyn croeso  
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer ar gael   
 • Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau   
 • Gwobr Aur Twristiaeth Gwyrdd   
 • Gwobr Cerddwyr a Beicwyr   
 • Coed ar gael ar gyfer y stôf   
 • Storfa ddiogel i feiciau 
 • Wi-Fi ar gael yn rhad ac am ddim
 • Dim ysmygu   
 • Digon o le parcio   
 • Croesewir cŵn (£15 yr un) ond gwnewch yn siwr nad ydynt yn dringo ar y dodrefn. Delfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes gan fod yna ardd gaeedig yn y cefn, a chenel  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriannau golchi llestri a golchi dillad, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon, 1 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Gall nifer o'r prif archfarchnadoedd ddod â nwyddau i'r bwthyn, ac mae nifer o siopau yn nhref Aberhonddu, gan gynnwys cigydd gwych  

Lleoliad