Abereithrin Cottage

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Saif y bwthyn mewn rhan hyfryd o Gymru, rhwng Aberhonddu a Llanymddyfri. Amgylchynir gan dirlun hardd, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau teuluol e.e. Dan yr Ogof.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £411 yr wythnos
 • £59 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Lleolir bwthyn Abereithrin mewn rhan hyfryd o Gymru, rhwng trefi marchnad traddodiadol Aberhonddu a Llanymddyfri (12 milltir yr un) ac wedi ei amgylchynu gan dirlun hardd, llwybrau camlas, cestyll a digonedd o atyniadau teuluol, yn cynnwys ogofau Dan yr Ogof. Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn llecyn gwledig ym Mhentrebach, pentref bychan iawn gyda rhyw 8 ty a thafarn draddodiadol o’r enw Tafarn y Crydd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gysurus gyda chymeriad traddodiadol. Stôf llosgi coed o fewn lle tân cerrig. Soffa lledr i 3, 2 gadair freichiau a byrddau wrth eu hymyl. Llawr llechfaen, ambell wal gerrig a thrawstiau derw a grisiau derw agored yn arwain i’r ystafelloedd gwely. Teledu gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD a chornel gerdd (radio, chwaraewr CD a thapiau). Drws gwydr dwbl yn arwain i’r ardd flaen.

Cegin dderw gyda 4 hob nwy, popty a gril. Popty microdon, tostiwr, tegell, llestri, cytleri, gwydrau ac offer coginio, haearn a bwrdd smwddio. Bwrdd bwyd â phedair cadair. Llawr llechfaen a rheiddiadur. Ambell wal gerrig a thrawstiau derw.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod drydan uwch ei ben, sinc a thoiled. Waliau teils gyda drych a phwynt eillio. Rheiddiadur a rheilen cynhesu tywelion.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1: Gwely dwbl, cist ddroriau, bwrdd ger y gwely gyda golau, drych, lle hongian dillad a sychwr gwallt. Ffenestr gyda gwydr dwbl yn edrych allan i’r blaen a ffenestr velux gyda gorchudd yn y cefn. Llawr derw, trawstiau a drws derw wedi ei wneud â llaw.

Ystafell wely 2: Gwely dwbl, drych hir a gofod hongian dillad. Ffenestr gyda gwydr dwbl yn edrych allan i’r blaen a ffenestr velux gyda gorchudd yn y cefn. Llawr derw, trawstiau a drws derw wedi ei wneud â llaw.

Gardd

Ardal i eistedd o flaen y bwthyn, lawnt fawr wastad yn y cefn a lawnt arall yn edrych dros gymer dwy afon fechan (Cilieni ac Eithrin) yr ochr arall i’r ffordd. Barbeciw, bwrdd picnic mawr a chadeiriau gorwedd ar gael. Gall plant chwarae ar y lawnt neu yn y cae tu ôl i'r bwthyn. Nodwch fod yr afon yn llifo ar hyd ymyl agored y lawnt felly mae angen goruchwylio plant ifanc a/neu anifeiliad anwes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath a sychwr gwallt yn gynwysedig

Darperir cadair uchel (dewch a chot teithio a dillad gwely iddo eich hunan os gwelwch yn dda)

Gwres Canolog (drwyddo draw) a thrydan yn gynwysedig. Darperir logiau ar gyfer y stôf llosgi coed

Llefrith, te a choffi i’ch croesawu ar eich cyrhaeddiad

Darperir gemau bwrdd

Parcio preifat oddi ar y ffordd

Mae'r bwthyn yn caniatáu cwn

Mae’r bwthyn yn caniatáu cwn a chathod am bris rhesymol o £20 am bob anifail

Ni chaniateir ysmygu yn y bwthyn

Wifi ar gael

Lleoliad