Yr Hen Ffermdy

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel ar draws Bannau Brycheiniog a mynyddoedd Epynt, mae'r ffermdy traddodiadol hwn yn dyddio nol i'r ail ganrif ar bymtheg, ac mae'n cynnwys nifer o nodweddion gwreiddiol.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £807 yr wythnos
 • £115 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Gyda golygfeydd anhygoel ar draws Bannau Brycheiniog a mynyddoedd Epynt, mae'r ffermdy traddodiadol hwn yn dyddio nol i'r ail ganrif ar bymtheg, ac mae'n cynnwys nifer o nodweddion gwreiddiol. Gyda twb poeth sy'n cael ei rannu, ystafell chwaraeon a pharc chwarae ar y safle, mae'n leoliad perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau neu aduniad teuluol. Mangre delfrydol i ddarganfod Bannau Brycheiniog, Llanfair y Muallt a Gelli Gandryll, gyda maes Sioe Amaethyddol Cymru ond wyth milltir i ffwrdd. 

Wedi ei leoli gyda 2 fwthyn arall, gellir archebu'r tri gyda'i gilydd i gysgu 20 i gyd (yn cynnwys gwelyau soffa).  

Llawr Gwaelod

Cynllun agored â lle tân nodweddiadol (gyda tân trydan), lolfa, ardal fwyta a chegin.

Soffas a chadeiriau cyfforddus o gwmpas y lle tân, teledu freeview, DVD.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty trydan, hob, meicrodon, tostiwr, oergell/rhewgell llawn maint, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi.

Ardal fwyta gyda bwrdd i eistedd 6.

Ystafell iwtiliti yn cynnwys cypyrddau, sinc, peiriant golchi dillad a thoiled arwahan.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, uned ymolchi, ciwbicl cawod a basn yng nghornel yr ystafell. Golygfeydd gwych drwy'r ffenestr. 

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, lle tân canolog a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a chwpwrdd.

Ystafell ymolchi gyda cawod dwbwl, baddon a thoiled.

Gardd

Gardd a phatio preifat gyda dodrefn a barbaciw. Parc, twb poeth ac ystafell chwaraeon (gyda byrddau tennis a dartiau) yn cael eu rhannu. Cannoedd o aceri o dir fferm i'w darganfod yn cynnwys coedtir gyda trac beicio mynydd.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd sy’n cynnwys cynnyrch gwych o fecws lleol gerllaw.
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot deithiol ar gael ar gais. Gofynwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad cot eich hunain.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu yn y bythynnod ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, offer golchi llestri a htywelion sychu llestri. Ystafell folchi: 2 rolyn o bapur toiled.
 • Dim ysmygu y tu mewn.
 • Twb poeth ac ystafell chwaraeon yn cael eu rhannu gyda 2 fwthyn arall
 • Caniateir anifeiliaid anwes (2 ar y mwyaf) am £20 am bob ci. Mae’n rhaid i anifeiliaid anwes aros ar y llawr gwaelod yn y bythynnod a chael eu cadw o dan reolaeth o gwmpas y tir fferm.
 • Mae Tesco, Asda, Sainsbury’s a Waitrose yn gallu trosgludo bwyd yma.
 • Croesewir ceffylau wrth drefnu ymlaen llaw. Mae’r fferm wedi ei amgylchynu gan dir cefn gwlad sy’n berffaith ar gyfer reidio ceffyl.
 • Mae angen rhybudd o oleiaf 72 awr ar gyfer archebion munud olaf ar-lein. Plîs cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os yn y sefyllfa yma.

Lleoliad