Gwarcwm Uchaf

Aberystwyth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda twb poeth preifat â golygfeydd o'r môr. Yn derbyn anifeiliad anwes, gyda stôf losgi coed, yn cysgu 6, ac o fewn cyrraedd i nifer o atyniadau. Yn agos i Aberystwyth a Machynlleth.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £563 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn ar wahân gyda twb poeth preifat a golygfeydd o’r môr. Mae Gwarcwm Uchaf yn cynnig lleoliad gwledig ymlaciol, gyda golygfeydd anhygoel dros aber yr Afon Ddyfi ac i fyny i’r bryniau. Mae’r bwthyn clyd hwn, sy’n derbyn anifeiliaid anwes, hefyd â stôf goed braf yn y lolfa a rayburn yn y gegin. Mae yna fynyddoedd hardd o gwmpas ar gyfer cerddwyr sy’n mwynhau y rhyddid i grwydro. Wedi ei leoli rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, mae yna ddigon i wneud yn lleol, gyda Bae Ceredigion a’i draethau hardd ond taith fer i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta - cegin fodern gydag oergell, rhewgell, peiriant golchi llestri, ffwrn, meicrodon a ‘rayburn’. Bwrdd bwyta a chadeiriau derw yn edrych allan dros yr ardd a’r golygfeydd anhygoel

Lolfa gyda stôf goed groesawus, 2 soffa a chadair ledr, teledu gyda DVD, bwrdd coffi derw, set o fyrddau bach a chwpwrdd llestri

Ystafell ar wahân sydd yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, sinc, toiled a storfa ar gyfer esgidiau budr ayb. Mae coed ar gael yma hefyd ar gyfer y stôf goed

Llawr cyntaf

Llofft 1 - gwely maint super king (gellir ei rannu i ddau wely sengl os dymunir). Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, 2 gwpwrdd wrth ymyl y gwely gyda lampau a golygfeydd godidog dros aber yr afon

Llofft 2 - gwely maint super king (gellir ei rannu i ddau wely sengl os dymunir). Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, 2 gwpwrdd wrth ymyl y gwely gyda’r un olygfa â llofft 1

Llofft 3 - Gwely dwbl bach (4 troedfedd) ar gyfer un person. Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, cwpwrdd wrth y gwely gyda lamp

Llofft 4 - Gwely dwbl bach (4 troedfedd) ar gyfer un person. Cwpwrdd dillad derw, bwrdd gwisgo gyda chadair, cwpwrdd wrth y gwely gyda lamp

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod drydan uwchben, basn a thoiled

Gardd

Gardd gaeedig yng nghefn y bwthyn gyda twb poeth preifat a golygfeydd anhygoel tuag at y môr a’r bryniau. Bwrdd a chadeiriau tu allan, barbaciw a lein ddillad

Pêldroed, batiau a phêli tennis bychan ar gael

Gwybodaeth ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau, tywelion llaw a baddon yn gynwysedig
 • 4 sychwr gwallt (un ym mhob llofft)
 • Cot, cadair uchel a gât i’r grisiau ar gael os dymunir
 • Tabledi i’r peiriant golchi llestri, hylif golchi llestri, sebon dwylo, tywelion sychu llestri, sbwng, sgwriwr a brwsh golchi llestri ar gael
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Croeso i un anifail anwes (llawr gwaelod yn unig)
 • Digonedd o le parcio

Lleoliad

This detached cottage with private hot tub is located on a farm, in a peaceful, rural location. Relax in the garden whilst watching the sheep and cattle roam in the fields around you or sit in the hot tub enjoying the spectacular view of the River Dyfi as it meets the blue waters of Cardigan Bay.

There are 2 shops nearby – one in each of the nearest villages. This includes a community-run shop at Trerddol (1 mile) which sells a lot of local produce and a SPAR shop in Talybont (2 miles). There are also 3 pub / restaurants that can all be recommended within 2 miles; The Wildfowler in Trerddol (1 mile) and Y Llew Du and Y Llew Gwyn in Talybont (2 miles).

Amongst the popular attractions in the area are the beaches at Ynyslas (5 miles) and Borth (7 miles), the RSPB centre at Ynyshir (4.5 miles), Nantymoch reservoir (10 miles) and the Cambrian Mountains that are all around you. The seaside town of Aberystwyth (9 miles) and the historic town of Machynlleth, known as the Ancient Capital of Wales (9.5 miles), are also worth a visit.

The University and Seaside town of Aberystwyth includes a National Library, Museum and Castle along with a wide range of amenities including a Leisure Centre, shops, cafes, pubs and restaurants. There is also a cycle trail and a Narrow Gauge Railway leading to Devils Bridge with its famous Water Falls and many lovely walks. The Aberystwyth area offers some spectacular landscapes and scenery, as featured on Hinterland / Y Gwyll; a ground-breaking, dual-language detective drama set against the stunning backdrop of west Wales.

The Historic Town of Machynlleth offers cycling trails, footpaths, Leisure Centre, unique shops, lovely restaurants and cafes, Wales’ first Parliament House dating back to the 15th Century and the oldest Street Market in Britain every Wednesday. A few extra miles north is the Centre for Alternative Technology, Corris Craft Centre and King Arthur’s Labyrinth.

Beaches

 • Beautiful beaches at Ynys Las (4.5 miles) and Borth (7 miles), with the popular seaside town of Aberystwyth just 9 miles.

Walking

 • Plenty of rural and mountain walks starting from the cottage. 0 miles
 • The All Wales Coast Path can be joined at Tre’r Ddol, 1 mile. This leads to the beach in Borth and Aberystwyth a few miles further south.

Cycling

 • Many cycle routes within a few miles, as well as endless rural roads for walking and cycling. 0 miles
 • Dyfi Mountain Biking - all routes start from Machynlleth. 9.5 miles
 • Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. 14 miles

Bird watching

 • R.S.P.B. at Ynyshir. 4.5 miles
 • Dyfi Osprey Project. 4.5 miles
 • Red Kite Feeding Centre at Nant yr Arian. 14 miles

Watersports

 • Borth is a great venue for surfing and windsurfing. There are also surfing lessons available at Borth Beach. 7 miles

Golf

 • Borth Golf Club - 18 hole championship golf course. 7 miles.
 • Aberystwyth Golf Club - 18 hole golf course. 9 miles
 • Machynlleth Golf Club - 9 hole golf course. 10 miles.

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 10 miles

Fishing

 • Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 9 miles
 • Charter boats can also be booked from Aberystwyth Marina.
 • Fly Fishing at Nant y Moch (brown trout) – 10 miles. (Day tickets available at the Garage in Ponterwyd, 16 miles).