Sunnydale

Llanbedrog, Llyn Peninsula

 • 4 Star Gold

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £811 yr wythnos
 • £116 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Lleoliad