Llety Mawr Yng Nghymru

Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad
86 Wedi canfod llety
Back to list view

Plas y Mor

363312

Aberdaron, North Wales Coast

51945

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1127 - £2652
yr wythnos
O £845 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono i'w gael yn y bwthyn moethus hwn ym Mhen Llyn, yn cynnwys sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn.
 • 14 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Cardiff, South Wales

486599

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1897 - £3447
yr wythnos
O £1,423 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.
 • 14 Guests
 • 4 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Tresaith, West Wales

BOW76

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1900 - £3264
yr wythnos
O £1,425 am arhosiad 3-noson
 • 12 Guests
 • 5 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 6 Bathrooms
 • Ystafell Chwaraeon
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.2 milltir

Swansea Valley, South Wales

BOW75

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1174 - £1848
yr wythnos
O £881 am arhosiad 3-noson
 • 12 Guests
 • 5 Bedrooms
 • No Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 18 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

44290

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£1226 - £2163
yr wythnos
O £920 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • Dim ond 5 munud o gerdded o’r harbwr bach, traeth a llwybr arfordirol yn Abercastell, mae’r bwthyn moethus hwn yn Sir Benfro yn berffaith ar gyfer gwyliau teulu neu grŵp o ffrindiau. Lleoliad godidog, tafarn wledig draddodiadol yn gyfagos a chyfleusterau en-suite yn y 4 ystafell wely i gyd. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Sir Benfro hefyd yn hefyd yn caniatáu cŵn ac wedi ei amgylchynu gan lawer o atyniadau e.e. Tŷ Ddewi - dinas leiaf Prydain, Ynys Ddewi a Labordy Cefnfor yn Abergwaun. Mae atyniadau poblogaidd yn cynnwys tripiau cwch i wylio dolffiniaid a morfilod, arfor-neidio, deifio, pysgota a cherdded.
 • 11 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 4 Bathrooms
 • Traeth 0.2 milltir
 • Tafarn 1 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Ffermdy Llanwrtyd

414291

Hendy Iago

486687

Onnen Fawr Barn

391900

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

51814

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£918 - £2234
yr wythnos
O £689 am arhosiad 3-noson
 • 5 Star
 • Mae Deri Llyn newydd ei adnewyddu, ac yn un o ddau fwthyn cysylltiedig mawr a thrawiadol mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llyn. Lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 3.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.75 milltir
 • Tân agored neu stôf goed

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

PW9127

(Dim dyddiad wedi ei ddewis)

£750 - £2000
yr wythnos
O £563 am arhosiad 3-noson
 • 4 Star
 • 10 Guests
 • 4 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.1 milltir
 • Tafarn 0.1 milltir
Gweler mwy a ffiltro'r chwiliad