Golwg y Mynydd

Whitland, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad hyd at fynyddoedd y Preseli, mae'r bwthyn hwn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn leoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Ngorllewin Cymru.

You can book this property from:

 • £387 per week
 • £55 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad hyd at fynyddoedd y Preseli, mae'r bwthyn hwn yn derbyn anifeiliaid anwes ac yn leoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yng Ngorllewin Cymru. Mae'r cyn-ysgubor gyda digon o le tu allan gyda gardd gaeedig, lle parcio a lawnt fawr - lle perffaith i deulu a ffrindiau fwynhau. O draethau trawiadol Amroth, Saundersfoot a Dinbych y Pysgod, i barciau gweithgaredd ac antur ac atyniadau bob tywydd megis Oakwood, y Parc Dinosaur, a Fferm Folly, mae'r bwthyn hwn ond taith fer yn y car i'r llefydd hyn a llawer mwy. 

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda stôf goed, soffas cyfforddus, teledu (gyda Freeview), DVD, dreser drawiadol Gymreig, dewis eang o daflenni gwybodaeth, llyfrau a gemau.     

Cegin fawr gyda'r holl offer yn cynnwys bwrdd a chadeiriau, peiriant golchi llestri, meicrodon, popty a hob trydan, tegell, tostiwr, oergell/rhewgell.      

Ystafell iwtiliti gyda sinc, peiriant golchi dillad a storfa.    

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.    

Ystafell qwely 1 - gyda gwely dwbwl a chypyrddau dillad     

Ystafelll wely 2 - dau wely sengl a chypyrddau dillad   

Ystafell ymolchi gyda toiled, baddon a chawod   

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl, cypyrddau dillad, ystafell ymolchi en-suite gyda toiled, basn a chawod. Gyda golygfeydd anhygoel. 

Tu Allan

Digon o le tu allan gyda lawnt, lle parcio, bwrdd a chadeiriau. Y lle delfrydol i eistedd tu allan, ymlacio a mwynhau'r golygfeydd. Barbaciw ar gael.    

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael   
 • Dewis da o lyfrau a gemau   
 • Cot a chadair uchel ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Wifi ar gael (perffaith ar gyfer defnydd normal ond ddim yn ddigon cryf ar gyfer lawrlwytho ffilmiau ayd)    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Dim ysmygu  
 • Croesewir anifeiliad anwes (mwyafrif o 2 gi am £30 y ci)     
 • Parcio ar gyfer nifer o geir    
 • 1 basgedaid o goed am ddim gyda mwy ar gael i'w prynu'n lleol os oes angen      

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a'r Llai Abl   

 • I gyd ar un lefel     
 • Ramp ar gael i fynd mewn i'r bwthyn gyda cadair olwyn    
 • Dim stepiau a gellir cael mynediad i'r ardd gyda cadair olwyn       
 • Y gegin, ardal fyw, ystafelloedd ymolchi ac ystafell wely yn addas ar gyfer cadair olwyn gyda chylch dro o 1200mm    
 • Mae'r ddwy gawod yn rhai y gellir cerdded i mewn iddynt     
 • Croesewir cwn tywys     

Location