Eluned, Tresaith

Tresaith, West Wales

 • Yng nhanol Tresaith a ddim ond dau gan llath o’r traeth, mae gan y fflat llawr cyntaf hwn olygfeydd godidog o’r lolfa.

You can book this property from:

 • £271 per week
 • £39 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Syrffio

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.00

Description

Wedi’i leoli yng nghanol Tresaith a ddim ond dau gan llath o’r traeth hyfryd, o lolfa'r fflat llawr cyntaf hwn ceir golygfeydd godidog o’r môr. Mae tafarn leol a siop draeth yn Nhresaith.

Llawr Cyntaf

Cegin gyda’r offer i gyd a phopty ping, ffwrn â hobiau, oergell, rhewgell, tegell a thostiwr.

Mae’r lolfa yn cynnwys soffa, teledu, DVD a golygfeydd o’r môr. Yma hefyd mae’r bwrdd bwyta. Gall y soffa droi’n wely i gysgu un.

Un ystafell wely - 1 gwely dwbwl.

Tu Allan

Ardal batio i’w rannu gan ddau fflat arall.

Gwybodaeth ychwanegol

Gwres a thrydan wedi’i gynnwys.

Cot trafeilio a chadair uchel i fabi ar gael – os gwelwch yn dda nodwch wrth archebu (os gwelwch yn dda dewch â dillad gwely babi eich hunain).

Os gwelwch yn dda dewch â llieiniau eich hunain.

Lle parcio i 1 car o flaen y ty a mwy o le parcio preifet ar gael wrth y traeth os oes angen.

Cysylltiad di-wifr yn gynwysiedig.

Location