Y Granar (The Granary)

Tregaron, West Wales

 • 4 Star
 • Special OfferPets go free with every booking at this beautiful cottage!

You can book this property from:

 • £457 per week
 • £65 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:30pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Helaeth ond clyd a rhamantus, mae'r stiwdio agored hon gyda stôf goed, baddon yn sefyll ar ben ei hun, a gwely pedwar postyn maint king. Mae gramoffôn, basged bicnic lawn, gwres dan y llawr, a ffenestri yn y to i fwynhau gwylio'r sêr yn rhan o'r pecyn yn y llety trawiadol hwn.  

Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o odre Mynyddoedd y Cambrian, dyma'r lle i gyplau ymlacio mewn llonyddwch llwyr. Mae Y Granar hefyd yn le delfrydol i gwn - yn cynnig pecyn croeso arbennig ar eu cyfer a nifer o ddanteithion eraill ar gyfer hyd at 4 ci. O fewn milltir i dref farchnad Tregaron gyda'i holl atyniadau, yn cynnwys tafarndai, siopau a bwytai. Mae Bae Ceredigion gyda'i draethau euraidd hefyd o fewn 16 milltir. 

Llawr Cyntaf (mynediad gwastad o'r man parcio gyda'r tu mewn i gyd ar un lefel)

Cegin - gyda sinc Belfast, peiriant golchi llestri, Rangemaster fach nwy, meicrodon, oergell/rhewgell, offer coginio.

Ystafell fyw - stôf goed, teledu gyda Freeview a chwaraewr DVD, desg, bwrdd bwyta a dwy gadair, golygfeydd drwy'r drws stabl.

Ystafell wely - gyda gwely pedwar postyn maint king, cypyrddau bach wrth y gwely a goleuadau. Baddon yn sefyll ar ben ei hun yn y cornel, gramoffôn a dewis o recordiau. 

Gwely pedwar postyn i'r cwn, gyda cyrten, yn addas ar gyfer cwn bach a canolig. Adnoddau eraill i'r cwn yn cynnwys bowlenni, tagiau a tennyn sbâr.

Ystafell ymolchi - uned gawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Balconi - teras gyda dwy gadair a bwrdd i fwynhau'r golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad a mynyddoedd. Mynediad uniongyrchol o'r drws stabl a mynediad gwastad o'r man parcio. Lleoliad delfrydol ar gyfer gwylio barcutiaid coch yn hedfan uwchben. 

O'r balconi mae 17 o stepiau yn arwain lawr i ardd gaeedig gyda lle eistedd i ddau, bwrdd a barbaciw. Siarcol ac offer barbaciw ar gael. 

Mynediad i 2+ acer o goedwig, afon, a chaeau gwair, yn ogystal â chae i'w ddefnyddio gan y cwn. Mae'n bosib y bydd defaid yn y caeau ar rai adegau felly bydd yn rhaid i gwn fod ar dennyn, ond ni fydd defaid yn y goedwig nac ar lan yr afon. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys wyau ffres, bacwn, bara, marmalêd a jam. Dewis o de, coffi a siocled poeth gyda llaeth a siwgwr
 • Bydd cwn yn derbyn pecyn croeso eu hunain
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig. Hefyd tywelion a blanced i'r cwn
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Gwres Biomass o dan y llawr, gwres a thrydan yn gynwysedig. Coed ar gyfer y stôf goed   
 • Wi-Fi fibre optic
 • Croesewir 4 ci yn rhad ac am ddim (gellir gwneud cais am fwy)
 • Gwasanaeth londri ar gael os dymunir    
 • Parcio preifat i 2 gar     
 • Dim ysmygu y tu mewn na'r tu allan   
 • Storfa ar gyfer beiciau     
 • Taflenni gwybodaeth ar gyfer traethau, tafarndai sy'n croesawu cwn, a diwrnodau allan    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri Ecover a thabledi Ecover i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif Dr Bronner a sebon Tan yr Allt. Papur toiled a matiau baddon  
  • Ar gyfer diwrnod anturus - basged picnic gyda'r holl offer arwahan i fwyd a diod        

Location

The ancient market town of Tregaron, 1 mile, was once a strategic point for drovers gathering livestock to take along ancient tracks across the mountains to the markets of London and south England. The stunning Tregaron to Abergwesyn mountain road was originally the first stage of the drovers’ route. Today, Tregaron is still a centre for ‘trotian’ - Welsh for horse trotting and harness racing - and the Tregaron Festival of Harness Racing each summer attracts competitors from all over the UK and Ireland. Tregaron is also the home of the Welsh Gold Centre which sells handmade Celtic-inspired jewellery and houses art exhibitions. The annual Tregaron Eisteddfod (Welsh music festival) each September features performers from all over Wales and beyond. The town has many amenities including a café, tea room, takeaways, an award-winning inn, and a pub/restaurant serving real ales and local ciders. Shop, pub and restaurant 1 mile.