Blue Harbour - Bwthyn y Traeth

Pembrey, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus braf i 6 ger y mor. Delfrydol i gerddwyr, beicwyr a golffwyr a hefyd yn llecyn perffaith i ymlacio. Llwybr yr Arfordir yn pasio 20 metr o'r drws.

You can book this property from:

 • £496 per week
 • £71 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Yn nythu rhwng Marina hardd a thraeth tywodlyd hyfryd, mae’r bwthyn gwyliau 5 seren hwn yn cynnig encilfa foethus ger arfordir Gorllewin Cymru. Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau o ffrindiau bydd hyn yn sicr o daro tant gyda cherddwyr, beicwyr, golffwyr a physgotwyr ac mae hefyd yn llecyn perffaith i ymlacio ger y môr. Mae Llwybr Arfordirol Cymru yn pasio 20 metr o ddrws y bwthyn. O fewn ychydig filltiroedd mae Parc Gwledig Pembre, cwrs golff Jack Nichlaus, cae rygbi enwog Sgarlets Llanelli a chae ras Ffos Las.

Gellir beicio o’r Marina at Barc Gwledig Pembre a’i draeth baner las 7 milltir o hyd, neu’r ffordd arall i gyfeiriad y Ganolfan Corstiroedd Cenedlaethol. Mae’n bosib llogi beiciau yn ôl yr awr, hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan (Merlin Cycle Hire).

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw gyfforddus gyda drysau gwydr Ffrengig, llawr pren a theledu gyda sianeli am ddim a DVD Blueray. Ystafell fwyta / cegin gyda llawr pren a golygfeydd ar draws y dwr. Cegin llawn cyfleusterau yn cynnwys peiriant golchi llestri bychan. Toiled ar wahân.

Llawr Cyntaf

1 ystafell wely ddwbl

1 ystafell wely gyda gwely super king (gellir trefnu’r ystafell hon fel dau wely sengl hefyd os oes angen) gydag ystafell ymolchi en suite yn cynnwys cawod a tholied.

Ystafell ymolchi ar wahân gyda thoiled a chawod uwchben y bath.

Ail Lawr

1 ystafell wely twin fawr.

Mae’r ystafell wely fechan ar y llawr uchaf wedi ei chloi ac yn cael ei defnyddio fel storfa gan y perchennog.

Gardd

Ardal amgaeedig i eistedd ac ymlacio gyda bwrdd a meinciau.

Gardd raeanog yn y blaen a’r cefn felly mae angen bod yn wyliadwrus gyda’r plant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd gyda the, coffi, siwgr a llefrith, potel win a blodau ffres.

Darperir dillad gwely a thywelion

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio preifat

Darperir giât diogelwch ar gyfer y grisiau ar gais

Gellir llogi beiciau gerllaw

Ni chaniateir anifeiliaid anwes

Casgliad o gemau a llyfrau ar gael

Wi-fi ar gael

Mae gwyliau byr ar gael, ffoniwch am fwy o fanylion os gwelwch yn dda.

Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar gyfer eich arhosiad (digon i bara am ddiwrnod neu ddau) ;

Cegin : hylif golchi llestr a thabledi i’r peiriant golchi llestri.

Ystafell Ymolchi : golchwr dwylo, papur toiled, gel cawod, bubble bath, shampw a conditioner.

Location