Storws Cei - New Quay Penthouse

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel, mae'r llety hwn ar lawr uchaf adeilad yng Nghei Newydd sydd yn edrych allan dros y traeth a'r cei.

You can book this property from:

 • £546 per week
 • £78 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd anhygoel, mae'r llety hwn ar lawr uchaf adeilad yng Nghei Newydd sydd yn edrych allan dros y traeth a'r cei. Wedi ei leoli oddi mewn i adeilad costrestredig Gradd 2 mae'n bosib i chi fwynhau y profiad unigryw o wylio'r dolffiniaid yn y bae o'ch ffenestr. Mae'r harbwr, bwytai, tafarndai a siopau i gyd gerllaw sy'n sicrhau for y llety hwn mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau arfordirol yng Nghymru. 

Llety ar y 3ydd llawr

Lolfa eang gyda nenfwd uchel a thrawstiau A agored. Soffas cyfforddus, teledu a DVD. Golygfeydd anhygoel o'r môr. 

Cegin gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, popty a hob trydan, oergell/rhewgell.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, neu ddau wely sengl (noder eich dewis pan yn archebu). En-suite gyda toiled, basn ac uned gawod.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Does dim gardd breifat ond, o fewn ychydig stepiau byddwch ar y traeth. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely a thywelion ar gael  
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant  
 • Cadair uchel a chot trafeilio (dewch â dillad eich hun i'r cot)  
 • Wifi  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu 
 • Dim anifeiliaid anwes  
 • Mynediad i fyny grisiau - does dim lifft 
 • Parcio ar gael am £12.50 am wythnos yn y maes parcio drws nesaf, neu gellir parcio am ddim ar y stryd sydd heb fod ymhell 

Location