Bwthyn Cei Newydd

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn Cei Newydd yn wych ar gyfer gwyliau teuluol - gellir mynd i wylio dolffiniaid, mynd i'r traed, cerdded, pysgota, chwaraeon dwr a mwy

You can book this property from:

 • £425 per week
 • £61 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi’i leoli yn agos i Draeth Cei Bach, mae Bwthyn Cei Newydd yn fan ardderchog i fynd ar wyliau teuluol gyda llawer o weithgareddau gerllaw gan gynnwys tripiau gwych i wylio dolffiniaid, cerdded, pysgota, beicio a chwaraeon dwr.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw/fwyta - Ystafell fyw ac ardal fwyta ar gynllun agored gyda chadeiriau esmwyth, perffaith i ymlacio ynddynt wedi diwrnod ar y traeth neu’n cerdded, teledu Freeview, chwaraewr DVD, radio a chwaraewr CD. Mae lle i 6 wrth y bwrdd bwyd.

Cegin gyflawn gyda ffwrn, hob, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, tegell, micro-don a thostiwr.

Prif ystafell wely - gwely maint 'king' gyda drysau patio sy’n arwain at yr ardd gefn.

Ystafell wely 2 - ystafell wely ddwbl.

Ystafell wely 3 - ystafell wely twin gyda chwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Ystafell ymolchi - Toiled, baddon a chawod ar wahân.

Garej

Peiriant golchi dillad ar gyfer eich defnydd.

Gardd

Gardd gaeedig gyda bwrdd, cadeiriau a barbeciw. Gardd ar bob ochr i’r ty, perffaith ar gyfer gallu mwynhau’r haul drwy'r dydd. Man storio diogel yn y garej ar gyfer beiciau ac offer eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Man storio diogel ar gyfer beiciau
 • Dim ysmygu.
 • Dillad gwely, tywelion dwylo a baddon yn gynwysedig
 • Trydan a gwres (gwres canolog olew) yn gynwysedig
 • Cot a chadair uchel ar gael os gofynnir
 • Cysylltiad we ddiwifr yn gynwysedig

Location