Ffermdy'r Onnen

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm laeth 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru

You can book this property from:

 • £598 per week
 • £85 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, ac mae wedi’i leoli’n ddelfrydol ger yr arfordir gyda nifer o draethau gwych gerllaw. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid, a gallwch eu gweld yn aml o’r tir neu ar deithiau mewn cychod o Harbwr Cei Newydd. Mae digon i’w weld a’i wneud yma, gyda nifer o weithgareddau ac atyniadau gerllaw gan gynnwys cestyll, Canolfan Antur Llangrannog, canolfan chwaraeon dŵr, llwybrau cerdded gwych, a digon o dafarndai a bwytai lleol rhagorol.  

Gan fod Ffermdy'r Onnen ar fferm weithredol, mae croeso i westeion drefnu taith o amgylch y fferm i weld yr anifeiliaid.  

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda thân olew, seddi i 8 o bobl, teledu, chwaraewr DVD a bwrdd pŵl.

Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys ffwrn Rayburn, bwrdd, a seddi i 8 o bobl. Mae’r gegin yn cynnwys oergell, peiriant golchi llestri, hob trydan, microdon, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi i lawr y grisiau gyda thŷ bach, basn ymolchi a chawod.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, peiriant golchi dillad a sinc.

Garej / ystafell chwaraeon gyda digon o le storio ar gyfer beiciau / caiacs a hefyd bwrdd tenis bwrdd.  

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely mawr iawn, ystafell wisgo, a golygfeydd ar draws y caeau.

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl, cwpwrdd a golygfeydd ar draws clos y fferm.

Ystafell wely 3 – ystafell wely gyda 2 wely sengl, cwpwrdd a golygfeydd ar draws tir y fferm.

Ystafell wely 4 – ystafell wely fawr gyda gwely dwbl ac ystafell wisgo.
Ystafell wely – ystafell ymolchi mawr gyda bath, tŷ bach a basn ymolchi.

Y Tu Allan

Gardd amgaeedig gyda barbeciw a mainc bicnic gyda lle i 8 o bobl.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Mae’r trydan a’r gwres (gwres canolog olew) yn gynwysedig.
 • Mae’r tŷ wedi’i wresogi gyda gwres Economy 7 hefyd.
 • Sychwr gwallt yn gynwysedig.
 • Lle storio beiciau yn ddiogel.
 • Man storio cwch ar gael (nifer o leoliadau lansio gerllaw).
 • Croesewir anifeiliaid anwes am ddim (dim mwy na 2) – gadewch inni wybod wrth archebu os gwelwch yn dda.
 • Dim ysmygu.
 • Digonedd o le parcio.
 • Rhaid rhoi mwy na 48 awr o rybudd wrth archebu – rhowch alwad inni os gwelwch yn dda os ydych chi’n dymuno cyrraedd cyn pen 48 awr.
 • Mae cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Wi-fi ar gael.

Location

This detached farmhouse is set on a 100 acre working farm just 2 miles from the seaside village of New Quay. With great beaches, harbour, plenty of restaurants, traditional local pubs and even the chance to view the dolphins in the bay (from shore and via boat trip) New Quay is a perfect holiday destination.

The National Trust cove and beach at Cwmtydu is only 3 miles away. Cardigan Bay is dotted with pretty little resorts and stretches of spectacular Heritage Coastland and is home to bottlenose dolphins, porpoises and seals. The Georgian harbour town of Aberaeron lies 11 miles to the North. This architectural gem is full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron Estate. Travel inland from Aberaeron to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot. From Aberystwyth travel on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway to experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian Mountains. This child and pet-friendy self catering acommodation is central for touring Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.


Beaches

New Quay Beach a lovely family beach, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 2.5 miles

Traeth Soden is the closest beach. 1 mile.


Water Sports

Choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking, with both short sessions and longer courses, suitable for all levels and abilities. Cardigan Bay Watersports 2.5 miles

Tresaith beach has a slipway and is a popular sailing destination. An excellent beach for watersports - wide and sandy, but limited parking. 10 miles


Walking

The Ceredigion Coastal Path is nearby but there are also walks straight from the farm. 0.1 miles

Fishing

There is superb fishing all around the New Quay Area.

Sea Fishing - The harbour wall remains a popular venue for children. The area is also renowned as a UK bass hotspot. Boats available from the New Quay Harbour, bookings taken on the quay. 2 miles

Coarse fishing -many lakes and rivers including Derwen Gam. 5 miles

Game fishing – River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers.


Golf

Plwp course is set in great West Wales countryside. 4 miles


Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. Lôn Teifi runs between Aberystwyth and Fishguard, part of National Route 82 of the National Cycle Network. The 98 mile (158km) cycle route follows country lanes and minor roads along the valley of the River Teifi, through the rural towns of Tregaron, Lampeter, Newcastle Emlyn and Cardigan before reaching Fishguard on the West Wales coast. 8 miles


Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations, Ffofyffin. 5 miles