Ffermdy'r Onnen

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm laeth 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru

You can book this property from:

 • £581 per week
 • £83 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r ffermdy mawr hwn wedi’i leoli ar fferm 100 erw yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru. Mae’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd neu grwpiau mawr, ac mae wedi’i leoli’n ddelfrydol ger yr arfordir gyda nifer o draethau gwych gerllaw. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid, a gallwch eu gweld yn aml o’r tir neu ar deithiau mewn cychod o Harbwr Cei Newydd. Mae digon i’w weld a’i wneud yma, gyda nifer o weithgareddau ac atyniadau gerllaw gan gynnwys cestyll, Canolfan Antur Llangrannog, canolfan chwaraeon dŵr, llwybrau cerdded gwych, a digon o dafarndai a bwytai lleol rhagorol.  

Gan fod Ffermdy'r Onnen ar fferm weithredol, mae croeso i westeion drefnu taith o amgylch y fferm i weld yr anifeiliaid.  

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda thân olew, seddi i 8 o bobl, teledu, chwaraewr DVD a bwrdd pŵl.

Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys ffwrn Rayburn, bwrdd, a seddi i 8 o bobl. Mae’r gegin yn cynnwys oergell, peiriant golchi llestri, hob trydan, microdon, tegell a thostiwr.

Ystafell ymolchi i lawr y grisiau gyda thŷ bach, basn ymolchi a chawod.

Ystafell iwtiliti gyda rhewgell, peiriant golchi dillad a sinc.

Garej / ystafell chwaraeon gyda digon o le storio ar gyfer beiciau / caiacs a hefyd bwrdd tenis bwrdd.  

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gwely mawr iawn, ystafell wisgo, a golygfeydd ar draws y caeau.

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl, cwpwrdd a golygfeydd ar draws clos y fferm.

Ystafell wely 3 – ystafell wely gyda 2 wely sengl, cwpwrdd a golygfeydd ar draws tir y fferm.

Ystafell wely 4 – ystafell wely fawr gyda gwely dwbl ac ystafell wisgo.
Ystafell wely – ystafell ymolchi mawr gyda bath, tŷ bach a basn ymolchi.

Y Tu Allan

Gardd amgaeedig gyda barbeciw a mainc bicnic gyda lle i 8 o bobl.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Mae’r trydan a’r gwres (gwres canolog olew) yn gynwysedig.
 • Mae’r tŷ wedi’i wresogi gyda gwres Economy 7 hefyd.
 • Sychwr gwallt yn gynwysedig.
 • Lle storio beiciau yn ddiogel.
 • Man storio cwch ar gael (nifer o leoliadau lansio gerllaw).
 • Croesewir anifeiliaid anwes am ddim (dim mwy na 2) – gadewch inni wybod wrth archebu os gwelwch yn dda.
 • Dim ysmygu.
 • Digonedd o le parcio.
 • Rhaid rhoi mwy na 48 awr o rybudd wrth archebu – rhowch alwad inni os gwelwch yn dda os ydych chi’n dymuno cyrraedd cyn pen 48 awr.
 • Mae cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Wi-fi ar gael.

Location