Deri'r Cwm

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn Moethus Hunan-Ddarpar - Mae Deri'r Cwm yn cynnig gwyliau teuluol delfrydol yng Ngorllewin Cymru, wedi ei leoli ar fferm weithiol gyda llyn pysgota, ardal chwarae tu allan ac ystafell gemau.

You can book this property from:

 • £469 per week
 • £67 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae bwthyn hunan-ddarpar Deri'r Cwm yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw golygfa hyfryd o ddyffryn coediog.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys cegin / lle bwyta a lolfa. Mae’r gegin yn gyflawn gyda golchwr llestri, microdon, popty/hob/gril trydan, oergell a rhewgell fechan, tegell, tostiwr a’r holl offer a llestri y byddwch eu hangen tra’n aros ym mwthyn Y Dderwen.

Gwresogir y bwthyn gan wres canolog ac mae ganddo stôf llosgi coed atodol i greu awyrgylch glud a chroesawgar. Mae’r lolfa hefyd yn cynnwys teledu/fideo, radio a chwaraewr CD.

Ceir un ystafell wely ddwbl ac un twin yn y bwthyn, yn ogystal â gwely soffa dwbl yn y lolfa. Mae’r bathrwm yn cynnwys cawod, toiled a basn ymolchi.

Mae’r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod sydd felly’n ddelfrydol ar gyfer gwestai llai abl.

Darperir iwtiliti i’w rhannu sy’n cynnwys peiriant golchi/sychu dillad, rhewgell fawr a sinc. Ceir ardal i sychu esgidiau a chotiau gwlyb yn ogystal â lle diogel i storio beiciau ayb. Hon hefyd yw’r ystafell gemau sy’n cynnwys bwrdd dartiau, bwrdd snwcer a thennis bwrdd. Mae hefyd yn addas fel ystafell gwrdd/gymunedol ar gyfer cerddwyr neu feicwyr i drafod cynlluniau eu gwyliau.

Gardd

Mae gan fwthyn Deri'r Cwm ardal patio yn cynnwys barbiciw a seddi. Yn yr ardd estynedig (h.y. yn y cae) ceir ardal chwarae fawr amgaeedig (siglenni, llithren, trampolîn ayb) a llyn ar wahân lle gellir pysgota am frithyll.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thywelion.

Gellir darparu cyfleusterau babi ar eich cais.

Parcio am ddim.

Casgliad arbennig o ddanteithion Cymreig cartref yn aros amdanoch yn y bwthyn pan fyddwch yn cyrraedd. Mae hwn yn rhan o’r croeso cynnes Cymraeg y byddwch yn ei dderbyn gan y perchnogion – teulu ifanc Cymraeg eu hiaith.

Derbynnir gwyliau byr yn ystod y tymor tawel. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.

Location