Rhianfa

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar i 10 ynghanol Cei Newydd ar arfordir hardd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o'r traeth tywod, gyda gardd teras a golygfeydd hyfryd o'r môr.

You can book this property from:

 • £766 per week
 • £109 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety hunan-ddarpar hardd a sylweddol yn nhref Cei Newydd ar arfordir hyfryd Gorllewin Cymru. Dafliad carreg o’r traeth, mae ganddo ardd teras gyda seti, barbiciw a golygfeydd hyfryd o’r môr. Mae traethau Cei Newydd yn ymestyn mewn bwa euraidd o amgylch y bae ac maent yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio a mynd am dro ger y môr. Gallwch gerdded o un pen y Cei i’r llall neu eistedd yn un o’r caffis sy’n edrych dros yr harbwr a gwylio’r dolffiniaid. Archwiliwch ryfeddodau Bae Ceredigion ar drip cwch neu treuliwch brynhawn difyr yn pysgota am fecryll.

Llawr Dan Ddaear

Ystafell chwarae fawr gyda chwaraewr DVD, gemau a theganau.

Llawr Gwaelod

Lolfa â thân nwy, teledu Freeview, chwaraewr DVD a golygfeydd o’r môr. Ystafell fwyta gyda thân nwy, cegin newydd wedi ei ddarparu'n llawn (oergel/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, periant sychu dillad ayyb) ac iwtiliti, 1 ystafell ymolchi â chawod a thoiled. Drysau i ardd teras gyda golygfeydd godidog o Fae Ceredigion.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 a 2 – y ddwy gyda gwely maint king yr un.

Ystafell wely 3 - 1 gwely sengl.

Ail fathrwm efo bath a chawod (plîs byddwch yn ymwybodol fod hyn ychydig o stepiau i lawr)

Cegin gyflawn yn cynnwys microdon, peiriant golchi, golchwr llestri, sychwr dillad ayb).

Ystafell gyfleustodau efo peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad, bwrdd a haearn smwddio.

Ail Lawr

Ystafell wely 4 – Gwely bync

Ystafell wely 5 - 3 gwely sengl

Gardd

Gardd teras (3 teras) gyda llefydd i eistedd i fwynhau golygfeydd godidog Bae Ceredigion.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely a thyweli yn gynwysedig.

Nid oes modd derbyn archeb o fewn 2 wythnos i'r dyddiad dechrau. Cysylltwch yn gyntaf yn yr achos yma.

Cot teithio a gwely sengl ychwanegol y gellir eu gosod yn unrhyw un o’r ystafelloedd.

Gall fod yn anaddas i'r anabl gan fod y bwthyn ar 4 llawr a'r ardd ar 3 teras. Os hoffech drafod pa mor addas ydyw, cysylltwch â ni.

Ceir digonedd o fyrddau nofio ac offer traeth yn Rhianfa, felly ni fydd angen i chi ddod a’r rhain gyda chi.

1 lle parcio tu allan y ty. Gellir parcio ceir ychwanegol ar hyd y stryd os oes lle (stryd fach dawel) neu yn y maes parcio (150m).

Ffotograffiaeth gan Angela Gidden MBE
Ymgynghorydd Creadigol yw Angela a chynllunydd blaengar yng Nghymru a’r tu hwnt.
Mae ganddi angerdd tuag at ddodrefn, cynllunio mewnol a ffasiwn, ffotograffiaeth, ei gwreiddiau Cymreig, tirlun trefol a naturiol ysbrydolgar Cymru lle mae wrth ei bodd yn darganfod calon, enaid a diwylliant y wlad trwy lens ei chamera.

Location