Bwthyn y Bardd

Llansteffan, West Wales

 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Llansteffan yn gorlifo o gymeriad a chyfaredd. Fe arhosodd Dylan Thomas y bardd a’r ysgrifennwr enwog ei hun yma.

You can book this property from:

 • £596 per week
 • £85 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Llansteffan yn gorlifo o gymeriad a chyfaredd. Fe arhosodd Dylan Thomas y bardd a’r ysgrifennwr enwog ei hun yma. Gyda’r castell, y traethau, y llwybrau cerdded gwych a thafarn leol nid yn unig mae hwn yn leoliad gwyliau gwych ond mae hefyd yn safle gwych ar gyfer darganfod yr hyn sydd gan yr holl ardal i’w gynnig.

Llawr Gwaelod

Lolfa – Lle tân hardd ac agored (darperir logiau) , gyda chadair ‘cwtch’ a soffa fawr gyfforddus. Teledu gyda DVD, fideo a freeview.

Ystafell ddarllen / gerddoriaeth - Piano cyngerdd anhygoel gyda chasgliad unigryw o lyfrau gyda chadeiriau darllen a bwrth bwyta i bedwar.

Ystafell fwyta – bwrdd a chadeiriau i bedwar a soffa bellach, sydd yn berffaith ar gyfer ymlacio o flaen y stôf llosgi coed. Gellir trosi’r soffa yn wely soffa dwbl sydd yn cysgu dau ymwelwr ychwanegol.

Cegin – Hob trydan a phopty, oergell SMEG fawr gyda rhewgell hanner maint, microdon a pheiriant golchi llestri.

Ystafell iwtiliti / storfa – Mae’r ystafell tu allan yn cynnwys peiriant golchi dillad a sinc a gellir ei defnyddio yn ogystal i storio esgidiau beicio/cerdded a.y.b.

Llawr Cyntaf

Y brif ystafell wely – Ystafell fawr hyfryd gyda chanhwyllyr a gwely maint king, cwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Y prif ystafell ymolchi – ystafell ymolchi fawr deuluol gyda bath sydd yn sefyll ar ei ben ei hun ac uned gawod fawr pwer uchel.

Ystafell wely dwbl – Golyfa dros yr ardd gyda gwely dwbl, cwpwrdd dillad, gorsaf ymbincio a droriau.

Ystafell twin – dau wely sengl mewn ystafell fawr gyda lle tân traddodiadol, cwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Gardd

Ardal gefn wedi ei phalmantu gyda grisiau yn arwain i fyny ar ardd ffrwythau a llysiau fawr. Mae croeso i ymwelwyr helpu ei hunain i unrhyw beth sydd yn ei dymor. Mae gan fwthyn gwyliau Llansteffan ardal batio arall gyda bwrdd a chadeiriau ac o dop yr ardd gallwch weld golygfeydd hyfryd o’r môr yn estyn dros yr aber.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Cadair uchel a chot ar gael (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Wifi yn gynwysedig.

Mae croeso i’r ymwelwyr ddefnyddio lle tân y lolfa a stôf llosgi coed yr ystafell fyw, fodd bynnag gofynnir yn glên iddynt beidio cynnau tân yn yr ystafelloedd eraill.

Gall y signal ffôn fod yn anghyson, fodd bynnag mae Orange yn gweithio, ac fe’ch hargymhellir chi i wirio gyda’ch darparwr os ydy signal yn angerheidiol.

Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes

Parcio tu allan i’r bwthyn

*Nodwch os gwelwch yn dda ein bod ni ar y funud yn disgwyl i gael ein graddio’n swyddogol.

Location