Bwthyn y Bardd

Llansteffan, West Wales

 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Llansteffan yn gorlifo o gymeriad a chyfaredd. Fe arhosodd Dylan Thomas y bardd a’r ysgrifennwr enwog ei hun yma.

You can book this property from:

 • £696 per week
 • £99 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Llansteffan yn gorlifo o gymeriad a chyfaredd. Fe arhosodd Dylan Thomas y bardd a’r ysgrifennwr enwog ei hun yma. Gyda’r castell, y traethau, y llwybrau cerdded gwych a thafarn leol nid yn unig mae hwn yn leoliad gwyliau gwych ond mae hefyd yn safle gwych ar gyfer darganfod yr hyn sydd gan yr holl ardal i’w gynnig.

Llawr Gwaelod

Lolfa – Lle tân hardd ac agored (darperir logiau) , gyda chadair ‘cwtch’ a soffa fawr gyfforddus. Teledu gyda DVD, fideo a freeview.

Ystafell ddarllen / gerddoriaeth - Piano cyngerdd anhygoel gyda chasgliad unigryw o lyfrau gyda chadeiriau darllen a bwrth bwyta i bedwar.

Ystafell fwyta – bwrdd a chadeiriau i bedwar a soffa bellach, sydd yn berffaith ar gyfer ymlacio o flaen y stôf llosgi coed. Gellir trosi’r soffa yn wely soffa dwbl sydd yn cysgu dau ymwelwr ychwanegol.

Cegin – Hob trydan a phopty, oergell SMEG fawr gyda rhewgell hanner maint, microdon a pheiriant golchi llestri.

Ystafell iwtiliti / storfa – Mae’r ystafell tu allan yn cynnwys peiriant golchi dillad a sinc a gellir ei defnyddio yn ogystal i storio esgidiau beicio/cerdded a.y.b.

Llawr Cyntaf

Y brif ystafell wely – Ystafell fawr hyfryd gyda chanhwyllyr a gwely maint king, cwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Y prif ystafell ymolchi – ystafell ymolchi fawr deuluol gyda bath sydd yn sefyll ar ei ben ei hun ac uned gawod fawr pwer uchel.

Ystafell wely dwbl – Golyfa dros yr ardd gyda gwely dwbl, cwpwrdd dillad, gorsaf ymbincio a droriau.

Ystafell twin – dau wely sengl mewn ystafell fawr gyda lle tân traddodiadol, cwpwrdd dillad a chist ddroriau.

Gardd

Ardal gefn wedi ei phalmantu gyda grisiau yn arwain i fyny ar ardd ffrwythau a llysiau fawr. Mae croeso i ymwelwyr helpu ei hunain i unrhyw beth sydd yn ei dymor. Mae gan fwthyn gwyliau Llansteffan ardal batio arall gyda bwrdd a chadeiriau ac o dop yr ardd gallwch weld golygfeydd hyfryd o’r môr yn estyn dros yr aber.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Cadair uchel a chot ar gael (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Wifi yn gynwysedig.

Mae croeso i’r ymwelwyr ddefnyddio lle tân y lolfa a stôf llosgi coed yr ystafell fyw, fodd bynnag gofynnir yn glên iddynt beidio cynnau tân yn yr ystafelloedd eraill.

Gall y signal ffôn fod yn anghyson, fodd bynnag mae Orange yn gweithio, ac fe’ch hargymhellir chi i wirio gyda’ch darparwr os ydy signal yn angerheidiol.

Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes

Parcio tu allan i’r bwthyn

*Nodwch os gwelwch yn dda ein bod ni ar y funud yn disgwyl i gael ein graddio’n swyddogol.

Location

This Llansteffan Holiday cottage is a semi-detached property set in the heart of the village with the local pub, shop and a restaurant nearby. Llansteffan is allegedly the village which Dylan Thomas based ‘Under Milk Wood’ upon and it is also famous for its castle and estuary beach. There are also many other beaches close by including Scott Bay that seems to be a firm favourite with families. Traditionally the village relied on farming and fishing and it is situated on the estuaries of the famous salmon river the Tywi and the Taf. Within the village, a restaurant called ‘Ty Bwyta’ is worth a visit and The Sticks and The Castle are 2 great local pubs where you can enjoy a friendly atmosphere. Fish and chips are also available from Florries down at the beach.

The market town of Carmarthen and the nearest supermarket is only 7 miles away and whilst supermarket deliveries are also available, we would thoroughly recommend you try the local produce available in the local shop and from surrounding farm shops. Some of the attractions in the area include the National Botanic Gardens, Ffos Las Racecourse, Folly Farm, Oakwood and the Blue Lagoon Water Park which means there is plenty to see and do whatever the weather. Tenby is around 30 mins away by car.

If you are following the Dylan Thomas Trail, as well as soaking up the history within the house and around the village, a trip to Laugharne and the Boat House is a must.

Walking

The new All Wales Coast Path can be joined only a few hundred yards away and there are many great walks including around Llansteffan Castle. 0.3 miles

Cycling

With plenty of quiet country lanes, cycling is a great way to explore the area. 0.1 miles

Beaches

Llansteffan Beach is large with lovely soft sand and there are nice views across the estuary and River Taf to the village of Ferryside. Swimming can be dangerous as it is an estuary beach. 0.3 miles.

Scotts Bay is only a short walk from Llansteffan and is much safer to bathe. Access is via the path from Llansteffan beach car park. 0.7 miles

Pendine a huge sandy beach some 7 miles in length, was made famous by the 5 land speed records set on it. 18 miles

Fishing

Salmon fishing on the River Tywi, one of the UKs best salmon rivers. Permits available. 1 miles

Sea fishing is available on the beach. 0.3 miles

Golf

Derllys Court is a great parkland course. 9 miles.

Water Sports

Excellent surfing, windsurfing and kiteboarding at beaches such as Pendine. 18 miles.

Indoors, the Blue Lagoon Water Park is a family favourite. 17 miles.

The Towy Boat Club is based in Llansteffan. 1 mile.

Pony Trekking

Marros Riding Centre is suitable for all levels of riding and offers beach and woodland rides. 18 miles