Murmur y Ceri

Llandysul, West Wales

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar lannau afon Ceri, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun ac yn derbyn anifeiliaid anwes

You can book this property from:

 • £497 per week
 • £71 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16.00
 • Amser gadael: 10.00

Description

Wedi ei leoli ar lannau afon Ceri, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun ac yn derbyn anifeiliaid anwes (mwyafrif 2 gi), ychydig o filltiroedd o arfordir gwych Ceredigion sydd yn enwog am ei ddolffiniaid a thraethau euraidd. Mae'r bwthyn yn cynnwys hawliau pysgota ar yr afon Ceri (isafon yr afon Teifi sy'n enwog am ei heogiaid). Gyda gardd gaeedig a mynediad i gaeau, mae yna ddigon o lefydd i'w mwynhau a'u darganfod. 

Llawr Gwaelod

Cegin, lle bwyta a lolfa ar gynllun agored. Teledu, chwaraewr DVD a system gerddoriaeth.

Ystafell wely 1 - gyda dau wely sengl ac en-suite. Mae drws gyda mynediad uniongyrchol i'r ystafell hon.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell hongian cotiau gyda toiled.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl.

Ystafell wely 3 - gwely sengl, gyda gwely tynnu allan os oes angen.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig gyda lawnt a graean. Gât yn arwain o'r ardd i nifer o gaeau sy'n cynnwys yr afon Ceri. Mae glannau'r afon heb eu ffensio felly dylai plant gael eu goruchwylio ar bob adeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig         

Cot trafeilio a chadair uchel ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot       

Gellir trefnu i Tesco neu Asda ddanfon nwyddau i'r bwthyn                    

Dim ysmygu                              

Anifeiliaid anwes - mwyafrif o 2 gi                   

Deunyddiau glanhau, clytiau a thywel sychu llestri ar gael                         

Parcio ar gyfer nifer o geir                   

Gwybodaeth Hygyrchedd

Mynediad uniongyrchol drwy ddrws i'r ystafell wely ar y llawr gwaelod 

Y llawr gwaelod ar un lefel gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi   

 

Location