Cwmtywi

Llandovery, West Wales

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £586 per week
 • £84 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar fferm wartheg gyda golygfeydd anhygoel ar draws Afon Tywi mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn gyda twb poeth ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda llwybrau cerdded gwych, pysgota (gan gynnwys mynediad i bysgota penllwydion ar y Tywi), seiclo a beicio mynydd, dyma leoliad rhagorol i fod yn anturus, neu i ymlacio a mwynhau cefn gwlad trawiadol. 

* Sylwer na chaniateir i blant dan 4 oed aros yn y bwthyn* 

Llawr Gwaelod

Ystafell iwtiliti gyda grisiau yn arwain fyny i'r ardal fyw. Peiriannau golchi a sychu dillad, rhewgell a sinc. 

Llawr Cyntaf

Cegin, ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda golygfeydd gwych i lawr at yr afon. Soffa yn eistedd 4, bwrdd bwyta a chadeiriau i eistedd 4.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell.

Soffas lledr cyfforddus, tân trydan, teledu, chwaraewr DVDs a radio stereo.

Ystafell wely 1 - prif ystafell wely yn cynnwys gwely dwbwl, ystafell ymolchi ensuite gydag uned gawod a thoiled.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Tu Allan

Gardd fawr gaeedig gyda golygfeydd anhygoel. Twb poeth gorchuddiedig (sylwer fod cost ychwanegol am ddefnyddio'r twb poeth), dodrefn gardd a Barbaciw siarcol (yn gynwysedig). Llwybrau cerdded o'r bwthyn gan gynnwys llwybr trawiadol gydag ochr yr afon.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dim anifeiliaid anwes     
 • Dim plant o dan 4 oed   
 • Mynediad i'r brif ardal fyw i fyny grisiau   
 • Dillad gwelyau a thywelion i'r baddon yn gynwysedig    
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Digon o le parcio preifat oddi ar y ffordd    
 • Storfa feiciau ddiogel ar y safle    
 • Bwthyn wedi ei leoli ar ffferm weithiol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm ar ben eu hunain   
 • WIFI am ddim
 • Digon o wybodaeth am lwybrau cerdded a beicio lleol ayb ar gael yn y bwthyn  
 • Caniatad pysgota ar Afon Tywi (enwog am benllwydion) - cost ychwanegol am hyn    
 • Gall archfarchnadoedd ddosbarthu nwyddau i'r bwthyn os dymunir    
 • *Cost ychwanegol am y twb poeth yn daladwy i'r perchennog ar ol i chi gyrraedd (£30 am wyliau byr, £50 am wyliau wythnos). Gadewch i ni wybod cyn i chi gyrraedd os ydych yn dymuno defnyddio'r twb poeth fel y gellir ei baratoi ar eich cyfer    

Location

This holiday cottage adjoins the main farmhouse on a working farm in the Tywi Valley near the market town of Llandovery with all amenities including banks, post office, restaurants, local shops and producers and supermarkets. Llandeilo (10 miles) offers boutique shops and restaurants and the larger town of Brecon is 23 miles away. On the western edge of the Brecon Beacons National Park there are gardens and nature parks, castles, houses, forests and hills to look at and explore, either on foot, by bike or car.

Llandovery is located in the Upper Towy (Twyi) valley, bounded by three rivers. Its name means 'church amidst the waters'. It has a historical heritage dating back to Roman times, was an important drovers’ town and it has ruins of a Norman castle and also churches and some fine Georgian houses. Close by are Cilycwm, Rhandirmawn and Llyn Brianne Reservoir which are beautiful places to walk, cycle or drive.

Myddfai (approx 3 miles away) is now the Welsh residence of Prince Charles, Prince of Wales. The 'Physicians of Myddfai' from medieval times became renowned for herbal remedies and they are also associated with the local legend of the Lady of the Lake, Llyn-y-Fan Fach. The house is at the western edge of the Brecon Beacons National Park, an area of special landscape, wildlife and cultural heritage, and Fforest Fawr Geopark, the area designated in 2005 by UNESCO because of its outstanding geological heritage. The 'Heart of Wales' Railway line offers the opportunity to see some spectacular scenery including the Cynghordy Viaduct.

There are also many castles: in Llandeilo there’s Dinefwr Castle, and our favourite - Carreg Cennen Castle, one of the most dramatic fortresses on top of a limestone crag and with fantastic views. Aberglasney Gardens and the National Botanic Gardens of Wales are essential visits for all those who love gardens.


Walking

Many stunning walks to suit all abilities and ranges. Explore the Brecon Beacons National Park or try Llandovery town walk – 2.1 miles. Maps and walking guides available.

River walk with abundant birdlife, accessed from the cottage, 0.1 miles.

Fishing

Sewin (sea trout) fishing on the river Towy, famed for its game fishing. Charge for fishing access rights. 0.1 miles

Golf

Llandovery College Course - it is situated next to the Sports Pavilion within the College. 2 miles

Cycling

Perfect for cycling on quiet country roads and trails with views that are normally reserved for Arthurian legend. Routes include old drover roads.

Pony trekking

Cae Iago Riding Centre is in a stunning setting in one of the most picturesque parts of Wales: 12 miles.