Llety y Porth

Lampeter, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn clyd wedi ei leoli yng nghanol tref Brifysgol Llanbedr Pont Steffan, ger bryniau a dyffrynnoedd hardd cefn gwlad, pentrefi bychain, a threfi marchnad Tregaron, Llandeilo a Llanymddyfri.

You can book this property from:

 • £429 per week
 • £61 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.30
 • Amser gadael: 10.30

Description

Bwthyn clyd wedi ei leoli yng nghanol tref Brifysgol Llanbedr Pont Steffan, ger bryniau a dyffrynnoedd hardd cefn gwlad, pentrefi bychain, a threfi marchnad Tregaron, Llandeilo a Llanymddyfri. Dewis eang o siopau lleol, bwytai a thafarndai o fewn pellter cerdded, tra fod arfordir Ceredigion a threfi Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi a Cei Newydd heb fod ymhell, sy'n ei wneud yn leoliad delfrydol i fwynhau a darganfod Gorllewin Cymru. Gellir ymwled â nifer o warchodfeydd natur, darganfod llwybrau cerdded a beicio mynydd ym Mynyddoedd y Cambrian, neu ymweld â dau eiddo sy'n perthyn i'r Ymddiriedaeth Cenedlaethol gerllaw.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda soffas cyfforddus, teledu, freeview, a tân nwy.

Cegin ac ardal fwyta agored gyda drysau patio yn agor allan i'r ardd gefn. Bwrdd a chadeiriau i 4.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, oergell gyda rhewgell fach oddi mewn, meicrodon, tegell a thostiwr.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl a digon o gypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl sy’n gallu cael ei newid yn ddau wely sengl ar gais, gydag ystafell ymolchi en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled a basn. 

Tu Allan

Patio yn y cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Mae'r ardd yn gaeedig gyda lawnt a sied ar gyfer storio beiciau/offer chwaraeon. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant   
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Storfa ddiogel i feiciau (gellir gofyn am glô pan yn archebu)  
 • Parcio ar gael yn y maes parcio neu ar y stryd gerllaw. Tocyn parcio ar gael i arhosiad o wythnos neu fwy

Location