Llety'r Wennol

Lampeter, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus, wedi ei leoli mewn bro hardd agored ar ffin ddeheuol cadwyn Mynyddoedd y Cambrian a Bae Ceredigion a Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd.

You can book this property from:

 • £391 per week
 • £56 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif bwthyn gwyliau Llety'r Wennol ynghanol cefn gwlad hardd, agored ar ffin ddeheuol cadwyn Mynyddoedd y Cambrian. Gyda Bae Ceredigion, Dyffryn Tywi a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn cyrraedd hawdd, mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwylio adar (gyda’r Barcud Coch yn atyniad mawr), cerdded, marchogaeth, ac i ymweld â gerddi. Yn swatio rhwng trefi gwledig Llandeilo, Llanymddyfri a Llanbedr, mae’n fan delfrydol ar gyfer atyniadau megis Gerddi Aberglasney, Parc Dinefwr, Cloddfa Aur Dolaucothi, Canolfan Fwydo’r Barcud Coch a Llyn y Fan Fach.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ystafell fyw gyda stôf llosgi coed, soffas a chadair, dreser traddodiadol Cymreig, bwrdd bwyd a chadeiriau.

Cegin yn cynnwys unedau derw, popty trydan, oergell a microdon.

Ystafell iwtiliti / cawod - yn cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, rhewgell, cawod, sinc a thoiled.

Ystafell wely 1 – Gwely sengl gyda bwrdd, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Gwely dwbl, bwrdd ger y gwely, cwpwrdd dillad a chwpwrdd eirio.

Ystafell wely 3 – Gwely sengl, bwrdd ger y gwely, cist o ddroriau a chwpwrdd dillad.

Ystafell gyda chawod, toiled a sinc

Gardd

Teras gyda dodrefn gardd, delfrydol ar gyfer barbeciw, ac i edmygu’r dyffryn a’r tir fferm bryniog.

Gardd fechan o flaen y bwthyn a rhyddid i gerdded ar hyd tir y fferm (darperir map).

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Darperir cot a chadair uchel. Dewch a'ch dillad gwely ei hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Croeso i ddau anifail anwes - cost ychwanegol o £10 am yr ail gi (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd).

Parcio ar gyfer dau gerbyd neu fwy.

Fferm weithredol yw hon - byddwch yn ofalus o amgylch anifeiliaid a pheiriannau.

Pecyn croeso i ymwelwyr wrth gyrraedd - bara, ham, llefrith, te, coffi, siwgr, cacennau cri a photel o win.

Location

Llety'r Wennol is located in beautiful, open, rolling country at the southern edge of the Cambrian Mountain range on the outskirts of the village of Ffarmers, nestled in between the market towns of Lampeter, Llandovery and Llandeilo in West Wales. There are lush green valleys, mountain wilderness, stunning lakes, beautiful gardens and fantastic food available at farmers markets in Carmarthen, Llanelli and Llandovery.

 

This renovated cottage is situated on a working farm with cattle, sheep and horses. Set in an area of outstanding natural beauty, it is ideal for bird watching (with the Red Kite Feeding Centre within 20 miles a major attraction); walking and trekking. Old drovers' roads invite you to explore on foot or by car whilst fishing, pony trekking and golf are also available nearby. Llety'r Wennol is within a short drive to Aberglasney Gardens and the National Botanic Garden of Wales, making it an ideal spot for those keen gardeners.

 

It is also within easy reach of Cardigan Bay and the Brecon Beacons National Park (including the Carmarthenshire Fans and Llyn y Fan Fach), while the Pembrokeshire Coast and Gower Peninsula are also popular areas for visitors to West Wales. It is an area of considerable historic interest with Dolaucothi Gold Mines just 3 miles away, as well as castles, churches and numerous other historic buildings and places of interest to visit, several of which are National Trust properties within a short distance.

 

 


Water Sports – The Llandysul Paddlers Canoe Club offers white water rafting, canoes and kayaks for some spectacular scenery along the Teifi for the water sports enthusiasts. 21.6 miles

Ceredigion Water Sports Centre New Quay. 28.5 miles

 

 


Walking – Many local walks from the door step to suit all levels and abilities. Local walking club and many local trails and paths. Guided Walks available. Drover walks 3.0 miles.

Fishing – Afon Cothi (a tributary of the majestic River Towy, famed for its Salmon run) is nearby, with permits available from local clubs. 2.8 miles.

Troed y Bryn fishery Trout and coarse pools. 15.2 miles

Sea fishing – Cardigan Bay is renowned for its bass and black bream and boats may be chartered from several of Ceredigion’s small ports. Ceredigion Coast 28.5 miles

 

 


Golf – Cilgwyn Golf Club is located in a secluded valley and is very picturesque. It's a flat parkland layout but the trees, ponds and streams give you plenty to think about as you try and plot your way around the course 13.5 miles.

Cycling - Cycling heaven, passing through quiet country roads and trails 0.2 miles. Natural Resources Wales site Cwm Rhaeadr with its mountain bike trail 11.5 miles

Pony trekking – Caeiago Riding Centre is located on the edge of the beautiful Cambrian Mountains in the heart of rural Wales, ensuring spectacular riding country and varied wildlife. 1.2 miles