Llety Elan (Elgandy)

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Mae Llety Elan wedi ei leoli o fewn gardd eang, gyda twb poeth preifat, stôf goed, gwres dan y llawr a llawer mwy.

You can book this property from:

 • £655 per week
 • £94 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llety Elan wedi ei leoli o fewn gardd eang, gyda twb poeth preifat, stôf goed, gwres dan y llawr a llawer mwy. Mae tref arfordirol Aberystwyth o fewn 3 milltir sy'n cynnig ystod eang o adnoddau ac atyniadau. Gyda mynediad uniongyrchol i lwybr beicio Ystwyth sy'n cysylltu Aberystwyth a Thregaron. 

Yn ogystal â chaffis a bwytai, mae gan Aberystwyth ddau draeth a phromenâd, gyda'r pier hynaf yng Nghymru, castell canoloesol,a rheilffordd y graig. Hefyd rheilffordd gul i Bont ar Fynach, sinema draddodiadol, prifysgol a Chanolfan Celfyddydau mwyaf Cymru. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw fawr ar gynllun agored, yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lolfa. Gwres dan y llawr a drysau patio yn arwain i lawnt a thwb poeth preifat.

Cegin fodern gyda popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a peiriant golchi dillad.

Bwrdd bwyta rhwng y gegin a'r lolfa.

Lolfa fawr gyda soffas lledr, yn mwynhau golygfeydd allan i'r patio a'r twb poeth. Stôf goed a theledu 40".

Ystafell wely 1 - gwely maint king mawr neu dau wely sengl os dymunir (noder hynny pan yn archebu). Teledu ar y wal a soffa - delfrydol ar gyfer plant neu taid a nain!

Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - ystafell fawr gyda gwely maint king. Ffenestr fawr i fwynhau'r golygfeydd. Digon o le ar gyfer cot os oes angen. 

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl a ffenestri ar ddwy ochr. 

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon yn sefyll ar ben ei hun, cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.   

Gardd

Gardd fawr gaeedig gyda lawnt artiffisial yn y ffrynt. Twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol. Bwrdd a chadeiriau ar y patio, a sied i gadw beiciau ayb. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, cacennau cri a Prosecco     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Dewch â thywelion eich hun i'r traeth a'r twb poeth   
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig 
 • Basgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig. Gellir prynu mwy o goed yn Aberystwyth yn B&M neu Charlie's Stores
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot  
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Croesewir un ci (mae'n bosib y caniateir un arall drwy gais)    
 • Dim ysmygu y tu mewn
 • Lle parcio i 3 gar
 • Dim stepiau i'r llety sy'n ei wneud yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n llai abl    
 • Fe ddarperir y canlynol:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau   
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol  

Location

Set within its own gated grounds, this spacious cottage enjoys a tranquil location within the small village of Llanfarian. Less than 3 miles from the popular town of Aberystwyth on the Cardigan Bay coast, your private, detached cottage is also within 0.5 mile of a village shop, licensed fish and chips shop and children's play area. Direct access to a scenic, 20 mile bike trail that links Aberystwyth to Tregaron and the Cambrian Mountains.

The seaside town of Aberystwyth offers an array of cafes, restaurants, shops and bars, as well as supermarkets and a Marks & Spencer store. It also features a glorious promenade with the oldest pier in Wales, two beaches, the longest cliff railway in Britain and the largest camera obscura in the world. Offering direct access to the Wales Coast Path, Aberystwyth is also home to a medieval castle, the National Library of Wales, an impressive arts centre, theatre and a traditional cinema.

For food, there are plenty of restaurants to recommend, including Glengower, Baravin, Gwesty Cymru, Byrgyr and Pysgoty - all located on the Aberystwyth seafront. For Sunday lunch and an amazing selection of desserts, try the Marine. Tynllidiart Arms and Maes Bangor in Capel Bangor (6 miles) and Y Ffarmers in Llanfihangel-y-Creuddyn (7 miles) and Halfway Inn in Pisgah (7.4) are also recommended. Plenty of good pubs, including the Glengower (dog friendly) and Ship & Castle for local ales.

Aberystwyth offers direct access to the Cambrian Mountains and Rheidol Valley. Catch the steam train (seasonal timetable) up to Devil's Bridge (Pont-ar-fynach in Welsh), an area steeped in myths and legends. When you arrive, follow the riverside walk to see the three bridges built on top of each other and a magnificent waterfall. Treat yourself to a meal at Hafod Arms before catching the train back to Aberystwyth.

Visit Ynyslas National Nature Reserve on the Dyfi Estuary, the Dyfi Osprey Project or enjoy excursions into the Cambrian Mountains for views, local history and wildlife with Cambrian Safaris. Other attractions include the Silver Mountain Experience lead mines, The Magic of Life Butterfly House, the remains of a Welsh Cistercian abbey at Ystrad Fflur (Strata Florida Abbey) and the Animalarium in Borth.

Beaches

 • Aberystwyth North Beach - Sand and shingle beach and the focal point of the town. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. Dogs are allowed in low season. 2.8 miles from the cottage
 • Aberystwyth South Beach – Sheltered sand and shingle beach – quieter than the town’s North Beach. 2.8 miles
 • Clarach Beach – Sheltered sand and shingle beach (sand exposed at low tide). Clarach Bay is connected to Aberystwyth by a mile long nature trail with outstanding views across Cardigan Bay. 4.8 miles
 • Borth Beach – Fabulous 3 mile stretch of sand. Blue Flag award and popular with surfers, kite surfers and families. 8.7 miles

Walking

 • Ystwyth Trail - a 20 mile cycling / walking trail from Aberystwyth to Tregaron. From the doorstep - 4 miles to Aberystwyth, 16 miles to Tregaron.
 • All Wales Coastal Path. Join the path on the promenade in Aberystwyth and enjoy the varied coastline of Cardigan Bay. 2.8 miles
 • Pen Dinas - visit the ancient hill fort overlooking Aberystwyth and the coast. 2.3 miles.
 • Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 11 miles
 • ‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 12 miles from cottage

Cycling

 • Ystwyth Trail - as above.
 • Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 2.8 miles.
 • Some of the best mountain biking in Wales and the UK can be found nearby at Nant yr Arian Mountain Biking Centre. It features the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 11 miles.

Fishing

 • Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 2.8 miles
 • Charter boats can also be booked from Aberystwyth Marina.
 • Excellent wild trout fishing in many local rivers and within the mountain lakes. Day tickets can be obtained from GB Fishing Shop on Corporation St (2.6 miles)

Golf

 • Aberystwyth Golf Club – A lovely 18 hole golf course with great views. 3 miles
 • Borth Golf Club – 18 hole championship golf course in a spectacular coastal location. 8.7 miles

Horse Riding

 • Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 6.7 miles

Bird watching

 • Nant yr Arian includes a Red kite feeding Centre. 11 miles
 • R.S.P.B Nature Reserve at Ynys-hir on the South side of the Dyfi estuary. 14 miles.