Ysgubor Nantcoy

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn steilus gyda twb poeth preifat ger Aberaeron ar arfordir trawiadol Ceredigion.

You can book this property from:

 • £487 per week
 • £70 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 10:00am

Description

Bwthyn steilus gyda twb poeth preifat ger Aberaeron ar arfordir trawiadol Ceredigion. Delfrydol ar gyfer gwyliau bach rhamantus, mae'r bwthyn hwn wedi ei adnewyddu'n ddiweddar ac yn derbyn anifeiliaid anwes. Gyda trawstiau agored, llawr modern o goncrit wedi sgleinio, stôf goed groesawgar a thwb poeth, dyma'r bwthyn perffaith ar gyfer ymlacio a dadflino. Mae Cei Newydd, Aberaeron ac Aberystwyth i gyd o fewn taith fer gyda digon o ddewis o lefydd i fwyta allan a mwynhau. Mae Mynyddoedd Cambrian yn cynnig golygfeydd anhygoel yn ogystal ag ystod eang o weithgareddau awyr agored megis cerdded, pysgota, beicio mynydd, gwylio adar a llawer mwy. (Gyda gwely soffa ar y mezzanine i gysgu hyd at 4).

Llawr gwaelod

Lolfa, ardal fwyta a chegin ar gynllun agored.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell SMEG, popty a hob trydan, peiriant golchi llestri a meicrodon. 

Bwrdd bwyta a chadeiriau i 4.

Lolfa gyda teledu ar y wal, soffa ledr gyfforddus a 2 gadair freichiau. Stôf goed (basgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig).

Ystafell wely 1 - gwely maint king gydag uned ymolchi a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled, basn ac uned gawod arwahan. Step 20mm i mewn i'r gawod. 

Llawr cyntaf

Mezzanine gyda gwely soffa lledr (i gysgu 2 ychwanegol) gyda golygfeydd.

Tu allan

Gardd breifat gaeedig gyda twb poeth, bwrdd a chadeiriau i 4.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso - bydd yn amrywio ond gall gynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, cacennau a bisgedi cartref. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu rhywbeth arbennig ac fe wnawn gynnwys syrpreis bach ychwanegol      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig     
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot      
 • Wi-fi ar gael
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a chwpwl o dabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Gall archfarchnadoedd ddanfon nwyddau i'r bwthyn ond mae hefyd digon o siopau lleol gerllaw    
 • Wedi ei leoli ar fferm weithiol 
 • Dim ysmygu  
 • Caniateir un anifail anwes    

Gwybodaeth hygyrchedd

Drysau i'r ystafelloedd gwely ac ymolchi yn 83.82cm

Lle parcio addas o flaen y ty gyda digon o le diogel i ddod allan o gerbydau   

Mynediad gwastad o'r lle parcio i'r bwthyn   

Ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod    

Step 20mm i mewn i'r gawod   

Location

This stylish cottage with private hot tub adjoins one other cottage and is on a working sheep farm stretching over 95 acres. The farm is located near the tiny Hamlet of Bethania, just some 5 miles from the coast. There are several places to eat out nearby including the Hungry Ram in Penuwch and the Penuwch Inn, while if you are looking for a good local pub then visit Rhos yr Hafod in Cross Inn.

Aberaeron with its beautiful Georgian architecture and brightly painted houses is just 8 miles away. It has a shingle beach and picturesque harbour. There are many places to eat and drink, including the well known Harbourmaster and the Hive restaurants and the Celtic Fish a Chip shop, a local favorite. In the summer, fresh locally caught fish can bought on the quayside, where you will also find a great ice cream parlour. 

The cottage has easy access to all locations along the beautiful Ceredigion Coast. This coastline is famous for its dolphin population and boat trips can be booked from New Quay some 15 miles away, but you can also see them from dry land at several locations, including Mwnt and New Quay breakwater. New Quay has several great sandy beaches and activities such as kayaking and SUP can also be arranged here.

Only 15 miles away to the North is the University town of Aberystwyth, home to the National Library of Wales. Aberystwyth has a seafront promenade and pier and 2 great beaches of its own. The Cambrian Mountains lie inland, offering great walking, mountain biking and a variety of locations to spot and even feed the beautiful Red Kites.


Beaches

New Quay, Cei Bach and Traethgwyn are lovely beaches just along the coast (within 6 miles), but the nearest beach is at Aberaeth which is a very small pebbly cove which has some great rock pools. 6 miles.

Watersports

A wide range of watersports for all abilities is available in New Quay. 15 miles.

Fishing

Sea fishing – boat trips available from Aberaeron harbour, also good shore fishing around the area. 5.5 miles.

Game Fishing - Aberaeron Town Angling Club offers day passes for the local rivers and Llyn Fanod 3 miles.

Walks

Many excellent walks, including the Ceredigion Coast Path as part of the All Wales Coastal Path. Walks right from the doorstep on to local trail. 0.1 miles.

Cycling

Stunning country roads ideal for cycling and great mountain biking at Bwlch Nant yr Arian. 23 miles.

Golf

Penrhos Golf Club is set in the Wyre Valley with wonderful countryside views. 6.1 miles

Pony Trekking

Trekking available locally.