Ysgubor Nantcoy

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn steilus gyda twb poeth preifat ger Aberaeron ar arfordir trawiadol Ceredigion.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn steilus gyda twb poeth preifat ger Aberaeron ar arfordir trawiadol Ceredigion. Delfrydol ar gyfer gwyliau bach rhamantus, mae'r bwthyn hwn wedi ei adnewyddu'n ddiweddar ac yn derbyn anifeiliaid anwes. Gyda trawstiau agored, llawr modern o goncrit wedi sgleinio, stôf goed groesawgar a thwb poeth, dyma'r bwthyn perffaith ar gyfer ymlacio a dadflino. Mae Cei Newydd, Aberaeron ac Aberystwyth i gyd o fewn taith fer gyda digon o ddewis o lefydd i fwyta allan a mwynhau. Mae Mynyddoedd Cambrian yn cynnig golygfeydd anhygoel yn ogystal ag ystod eang o weithgareddau awyr agored megis cerdded, pysgota, beicio mynydd, gwylio adar a llawer mwy. (Gyda gwely soffa ar y mezzanine i gysgu hyd at 4).

Llawr gwaelod

Lolfa, ardal fwyta a chegin ar gynllun agored.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell SMEG, popty a hob trydan, peiriant golchi llestri a meicrodon. 

Bwrdd bwyta a chadeiriau i 4.

Lolfa gyda teledu ar y wal, soffa ledr gyfforddus a 2 gadair freichiau. Stôf goed (basgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig).

Ystafell wely 1 - gwely maint king gydag uned ymolchi a chwpwrdd dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon, toiled, basn ac uned gawod arwahan. Step 20mm i mewn i'r gawod. 

Llawr cyntaf

Mezzanine gyda gwely soffa lledr (i gysgu 2 ychwanegol) gyda golygfeydd.

Tu allan

Gardd breifat gaeedig gyda twb poeth, bwrdd a chadeiriau i 4.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso - bydd yn amrywio ond gall gynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, cacennau a bisgedi cartref. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu rhywbeth arbennig ac fe wnawn gynnwys syrpreis bach ychwanegol      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig     
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot      
 • Wi-fi ar gael
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a chwpwl o dabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Gall archfarchnadoedd ddanfon nwyddau i'r bwthyn ond mae hefyd digon o siopau lleol gerllaw    
 • Wedi ei leoli ar fferm weithiol 
 • Dim ysmygu  
 • Caniateir un anifail anwes    

Gwybodaeth hygyrchedd

Drysau i'r ystafelloedd gwely ac ymolchi yn 83.82cm

Lle parcio addas o flaen y ty gyda digon o le diogel i ddod allan o gerbydau   

Mynediad gwastad o'r lle parcio i'r bwthyn   

Ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod    

Step 20mm i mewn i'r gawod   

Location