Hafod Aber

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hardd a chyfoes gyda twb poeth preifat a stôf goed groesawgar, ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £586 per week
 • £84 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hardd a chyfoes gyda twb poeth preifat a stôf goed groesawgar, ger tref glan môr Aberystwyth ar arfordir Bae Ceredigion. Wedi ei leoli i fyny lôn dawel, mae'r bwthyn yn cynnig mynediad uniongyrchol i lwybr beiciau Ystwyth. O fewn cyrraedd i nifer o atyniadau, siopau, bwytai a chaffis yn y dref.

Mae Aberystwyth yn gartref i Lyfrgell Cenedlaethol Cymru, dau draeth, promenâd, castell, rheilffordd y graig, a trên stêm i Bont ar Fynach. Heb anghofio Prifysgol Aberystwyth, sinema draddodiadol a Chanolfan Gelfyddydau fwyaf Cymru. 

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw fawr siap-L sy'n cynnwys cegin, ardal fwyta a lolfa. Gwres o dan y llawr a stôf goed.

Cegin yn cynnwys popty trydan dwbwl, hob, meicrodon, oergell/rhewgell, peiriannau golchi llestri a golchi dillad.

Bwrdd bwyta mawr yn edrych allan ar yr ardd ffrynt.

Lolfa groesawgar gyda seddi cyfforddus o flaen y stôf goed a theledu Smart 40".

Snyg - lolfa fach arwahan gyda teledu Smart a gwely soffa - gellir ei defnyddio ar gyfer ystafell wely ychwanegol i un.

Toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king. Digon o le i got os oes angen. 

Ystafell wely 2 - dau wely sengl - gellir eu gwneud yn wely maint king ar gais. Noder pan yn archebu os oes angen gwely king. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod arwahan, rheilen sychu tywelion, toiled a basn.   

Gardd

Lawnt artiffisial yn y ffrynt - mynediad drwy ddrysau patio o'r ystafell fyw. Gyda bwrdd, cadeiriau a sied ar gyfer storio beiciau ayb   

Gardd gaeedig yn y cefn gyda twb poeth i 4.

Mynediad uniongyrchol i ardal chwarae y pentref ar hyd llwybr o'r bwthyn.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a coffi, siwgwr a llaeth, cacennau a Prosecco   
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   
 • Basgedaid gyntaf o goed yn gynwysedig. Gellir prynu mwy o goed yn Aberystwyth yn B&M neu Charlie's Stores   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig. Dewch â thywelion eich hun i'r traeth a'r twb poeth    
 • 1 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r staer i'w cael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Wifi ar gael
 • Croesewir un ci (mae'n bosib y caniateir un arall drwy gais)    
 • Dim ysmygu y tu mewn   
 • Lle parcio i 2 gar    
 • Fe ddarperir y canlynol:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau   
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     

Location