Gwel y Cambria - Cambrian View

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cyfoes i ddau gyda twb poeth a stof goed. 

   

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00

Description

Bwthyn hardd i ddau gyda twba poeth, stóf goed a golygfeydd o gefn gwlad. Cyfle i ymlacio mewn lleoliad tawel yng Ngorllewin Cymru gyda golygfeydd tuag at Fynyddoedd y Cambria, ac o fewn 2 filltir i dafarn a siop bentref yn Llanilar. Yn ganolog i dref Aberystwyth (7 milltir) ar arfordir hardd Bae Ceredigion, a thref farchnad Tregaron wrth droed Mynyddoedd y Cambria.

Mae nifer o olygfeydd ac atyniadau gwych i'w gweld, o draethau a phromenâd, rheilffordd y graig, ystod o fwytai, caffis a siopau yn Aberystwyth, i'r rheilffordd gul sy'n arwain at raeadrau a llwybrau cerdded Pont ar Fynach. Sinema draddodiadol a'r Ganolfan Gelfyddydau fwyaf yng Nghymru, i feicio mynydd a bwydo barcutiaid coch yn Nant yr Arian. Beth am ymweld â Gwarchodfa Natur Cors Caron, Profiad y Mynydd Arian, Fferm Ffantasi .... mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen .... neu eistedd nol a gwneud dim arwahan i ymlacio yn y twba poeth ar y patio. 

Llawr Gwaelod

 • Lolfa/ardal fwyta: ystafell ar gynllun agored gyda soffa a chadair gyfforddus o gwmpas stof goed a theledu Smart gyda nodwedd Firestick. Mae'r ystafell yn mwynhau digon o olau naturiol gyda ffenestri mawr a drws gwydr yn arwain allan i'r patio gyda golygfeydd o gefn gwlad. Bwrdd bwyta a chadeiriau derw, hefyd yn mwynhau'r golygfeydd.   
 • Cegin: Offer modern yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell. Mae'r peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell mewn adeilad arwahan drws nesa.  
 • Ystafell wely 1: Ystafell gyda gwely maint king mawr (gellir ei droi yn ddau wely 3' - gwnewch gais pan yn archebu). Nenfwd agored gyda chypyrddau dillad.   
 • Ystafell ymolchi: gyda chawod fawr bwerus, basn a thoiled. 

Gardd

 • Patio mawr gyda twba poeth a dodrefn gardd, gyda golygfeydd o Fynyddoedd y Cambria ar y gorwel.   
 • Barbaciw nwy ar gael.     

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch lleol a rhywbeth bach arbennig i'r cwn, os ydy'ch ffrindiau 4 coes yn dod gyda chi     
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig       
 • Coed tân cychwynnol yn gynwysedig gyda rhagor ar gael am £2.50 y bag    
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Croesewir hyd at 2 gi   
 • Dim ysmygu y tu mewn i'r llety    
 • Parcio preifat oddi ar y ffordd i 2 gar    

Location