Ger y Faen

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Yn y bwthyn gwyliau hwn ym Mhontarfynach, ymlaciwch a mwynhewch olygfeydd o fryniau cefn gwlad o’ch cwmpas – gyda thwb poeth, stôf llosgi coed, ystafell chwaraeon a sawna

You can book this property from:

 • £469 per week
 • £67 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Sawna
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn hwn wedi’i leoli o fewn 40 erw o fryniau prydferth cefn gwlad, gyda golygfeydd a bywyd gwyllt gwych o’ch amgylch ym mhob man. Yn y bwthyn gwyliau clyd hwn, dim ond 1 filltir i ffwrdd o bentref enwog Pontarfynach y byddwch chi, gyda’i thair pont a’i rhaeadrau. Mae twb poeth, stôf llosgi coed, sawna ac ystafell chwaraeon yn y llety. Gyda theithiau cerdded yn dechrau o stepen eich drws, mae’r ardal yn wych ar gyfer cerdded, beicio a beicio mynydd – neu pam nad ewch chi i’r nifer o atyniadau gerllaw, gan gynnwys Rheilffordd Dyffryn Rheidol, rhaeadrau Pontarfynach ac Ystâd yr Hafod.

Llawr Gwaelod

Mae ystafell fyw gyfforddus yn y bwthyn gwyliau hwn ym Mhontarfynach, ac mae nifer o nodweddion i’r lle bwyta gan gynnwys trawstiau pren a stôf llosgi coed wedi’i gosod mewn lle tân cerrig. Mae soffa i ddau a 2 gadair esmwyth, bwrdd coffi a silff lyfrau yn llawn llyfrau. Mae lle i 4 wrth y bwrdd bwyta. Mae teledu a chwaraewr DVD a radio digidol, ac mae drws y patio’n arwain at ben blaen y bwthyn gwyliau.

Cegin fodern gyda hob 4 cylch, ffwrn a gril trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, microdon, tostiwr, tegell, llestri, cwtleri, gwydrau ac offer coginio. Darperir haearn a bwrdd smwddio hefyd.

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl, cwpwrdd dillad, cist ddillad, 2 fwrdd a lampau bob ochr i’r gwely. Ffenestr wydr ddwbl yn edrych allan tuag at du blaen yr eiddo gyda golygfeydd o’r tir o amgylch. 

Ystafell wely 2 – 2 wely sengl, cwpwrdd dillad, cist ddillad, bwrdd a lamp wrth y gwely, goleuadau darllen uwchben y gwelyau. Ffenestr wydr ddwbl yn edrych dros du blaen yr eiddo gyda golygfeydd o’r tir o amgylch.  

Ystafell sawna a chawod (mae’r mynediad iddi o gefn yr eiddo drwy’r drws cefn, sydd dan do) – sawna Swedaidd, cawod drydan, tŷ bach, basn llaw a pheiriant golchi dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi gyda bath, basn llaw a thŷ bach. Drych maint llawn, pwynt siafio a sychwr gwallt.

Gardd

Mae gan y bwthyn hwn dwb poeth (sydd i’w rannu ag un bwthyn arall), ac mae ardal eistedd â dodrefn patio yn nhu blaen y bwthyn yn ogystal ag ardal â lawnt a man parcio. Gallwch eistedd y tu allan a mwynhau’r golygfeydd a’r bywyd gwyllt (gan gynnwys y barcud coch). Yng nghefn y bwthyn, mae ardal farbeciw (barbeciw siarcol), sydd o dan orchudd sy’n golygu y gallwch fwynhau barbeciw boed law neu hindda! Yn yr ardd, mae nant fechan, a gall y plant chwarae yn y cae wrth ochr y bwthyn gwyliau ym Mhontarfynach, neu wylio wrth i’r defaid fynd heibio.

Mae ystafell chwaraeon ar dir yr eiddo (wedi’i rhannu ag un bwthyn gwyliau arall ym Mhontarfynach) sy’n cynnwys bwrdd pŵl. Mae set tenis bwrdd awyr agored ar gael hefyd.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Darperir coed ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Bydd pecyn croeso yn eich disgwyl.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais.
 • Wi-fi ar gael.
 • Man storio diogel i feiciau.
 • Lle parcio i hyd at 3 char y tu allan i’r bwthyn.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.
 • Barbeciw siarcol.

Location

Ger y Faen is located within the owners spacious grounds along with the owners property and one other cottage. Located only 1 mile from the rural village of Devil’s Bridge, which offers a pub, cafe, chocolate factory (and shop) as well as tourism attractions such as a steam railway (take a journey to Aberystwyth), Waterfalls and 3 bridges (all built on top of each other). This holiday cottage in Devil's Bridge is located 10 miles away from the coast and the seaside resort of Aberystwyth provides all the amenities you require including shops, pubs, supermarkets, restaurants as well as a beautiful promenade, The National Library of Wales and a cliff railway.

 

Devil’s Bridge has been a popular tourism spot for hundreds of years and recently the village and surrounding scenery and landscapes has appeared on Hinterland / Y Gwyll; a dual language detective drama based in the area.

 

During your stay at this Devil's Bridge holiday cottage explore the village and its history, take a walk to the Devil’s Bridge Waterfalls and see the three bridges. Built on top of each other and according to legend the first was built by the Devil, hence giving the village its name. After your walk have a well deserved drink in the Hafod Hotel which was an old hunting lodge for the Hafod Estate.

 

Devil’s Bridge is also a dedicated ‘Walkers are Welcome’ area with a choice of walks of various lengths starting from the village or from nearby locations.

 

Located only a 10 minute drive away from this Aberystwyth self catering cottage is Nant yr Arian Visitor Centre, one of Wales’ best known Mountain Biking Trail Centres. At Nant yr Arian you will also find walking trails, a visitor centre and you can even watch the red kites being fed.


Other nearby attractions include, The Silver Lead Mines at Llywernog (5.5miles) Elan Valley (15 miles) Cwm Rheidol (5miles) and Tregaron (14 miles).

 

You will also find a great choice of restaurants / public houses all within a short drive of Ger y Faen including the Halfway Inn, Pisgah (4 miles), Farmers Arms, Llanfihangel y Creuddyn (6 miles) and Ty’n Llidiart, Capel Bangor (7 miles).

 

Walking

 

A number of walks start from the cottage and walking maps with route descriptions are provided. There is a public footpath from Ger y Faen that will take you to the railway line and the station of Rhiwfron - where you can catch the train and head into Devil’s Bridge or Aberystwyth.

 

‘Mynach and Rheidol’ - A 9 mile (slightly longer if started from cottage) circular walk exploring both sides of the Rheidol Valley, with steep sections passing the historic Parsons Bridge. can be started from the cottage

 

‘Discover the Rheidol Valley’ 10 miles walk along the upper and lower sections of the Southern side of the Rheidol Valley. can be started from cottage

 

‘Pumlumon’ three different routes to the summit of Pumlumon 2 miles, 2.5 miles and 4 miles. 6 miles from cottage

 

‘Discover Cefn Croes’: A 7 mile circular walk through forestry to the Cefn Croes wind farm site, fantastic panoramic views. 3 miles from cottage

 

The Hafod Estate (owned by Natural Resources Wales) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 3.5 miles


Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 5.5 miles from cottage

 

Cycling

 

Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 0 miles

 

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of Wales’ dedicated Mountain Biking trail centres, with the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 5.5 miles from cottage.

 

Fishing

 

Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 5.8 miles

 

Horse Riding

 

Rheidol Riding Centre - Capel Bangor. 7 miles

 

Bird watching

 

Red Kite Feeding Centre at Nant yr Arian. 5.5 miles

 

Cors Caron Nature Reserve between Tregaron and Pontrhydfendigaid. 12 miles

 

Beaches

 

Popular seaside town of Aberystwyth. 10 miles

 

Ynys Las beach and sand dunes. 20 miles

 

Golf

Capel Bangor Golf Club - 18 hole golf course. 9.5 miles

 

Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 12.8 miles