Brynheulwen

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Mwynhewch olygfeydd prydferth o gefn gwlad Gorllewin Cymru, 4 milltir yn unig o dref glan môr Aberystwyth. Llety hunan ddarpar hyfryd i 6.

You can book this property from:

 • £442 per week
 • £63 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar fferm weithiol ychydig y tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gallwch fwynhau golygfeydd gwledig prydferth o'r llecyn hwn. Mae digon o draethau gerllaw, llwybrau cerdded o'r bwthyn a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill i'w mwynhau. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwneud y mwyaf o'r amrediad o atyniadau a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig.

Mae Brynheulwen wedi ei gyfuno â'r ffermdy a newydd gael ei drawsnewid, ond mae'r nodweddion traddodiadol wedi eu cadw. O fewn 2 filltir i'r bwthyn mae tafarn leol a siopau pentref, a 4 milltir i ffwrdd mae tref Fictoraidd Aberystwyth, ble mae amrywiaeth eang o fwytai, caffis, tafarndai, siopau ac archfarchnadoedd.

Llawr Gwaelod

Lolfa – Stepiau carreg yn arwain i'r lolfa gyda thrawstiau uchel yn y to, 2 soffa fawr gyfforddus, teledu mawr a pheiriant chwarae DVD, lle tân llechen gyda phren o'i amgylch, a hefyd llosgydd trydanol yn rhoi effaith llosgi coed.

Ystafell fwyta – Bwrdd wedi ei wneud o bren derw â lle i 6 eistedd, cypyrddau bach gyda theledu/DVD a system Hi-Fi arno.

Cegin – Yn fodern a golau, mae cyfarpar llawn yn y gegin gan gynnwys, hefyd, bar brecwast, oergell integredig, peiriant golchi llestri, popty mawr, microdon a thostiwr.

Ystafell wely gyda gwely dwbl mawr, haearn a dodrefn o bren pinwydden gan gynnwys cwpwrdd ddillad a 2 gist ddroriau, stôl a drych ar fwrdd, cloc radio ddigidol, teledu/DVD a lampau cyffwrdd ar y cabinetau wrth ochr y gwely. Yn yr en-suite mae cawod, toiled, sinc gyda drych LED, sebon hylif moethus, uned eillio a rheilen dywelion gyda gwres.

Ystafell fodern gyda pheiriant golchi/sychu dillad a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely dwbl mawr bren, cwpwrdd ddillad, cist o ddroriau, bwrdd ochr, teledu/DVD a ffenest Velux yn y to er mwyn i chi allu gwneud y mwyaf o'r olygfa ar draws y dyffryn.

Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod llaw, sinc a thoiled.

Ystafell wely gyda dau wely sengl difán gyda chabinetau wrth ymyl y gwlâu.

Gardd

Gardd breifat gaeëdig gyda ffens o'i amgylch, bwrdd gyda mainc, barbiciw ac ardal fechan gyda glaswellt. Storfa ddiogel i gadw beics/offer chwaraeon ar gael.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso pan gyrhaeddwch, sy'n cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Dillad gwlâu a thywelion dwylo a bath yn cael eu darparu.
 • Cot, cadair uchel a giatiau grisiau (gwaelod a thop y grisiau) ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wifi ar gael.
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes yn y bwthyn.
 • Mae'r canlynol yn cael eu darparu i chi yn y bwthyn: Cegin: Hylif golchi llestri a thabledi peiriant golchi llestri. Ystafell ymolchi: Sebon a phapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol: Cannydd, glanhawr cawod a dwsteri
 • Mae digon o le parcio, a storfa ddiogel i gadw beics, offer pysgota neu chwaraeon ayyb.

Location

Brynheulwen is set on a working farm with fantastic countryside views across the Ystwyth valley. This Aberystwyth accommodation adjoins the main farmhouse and is newly converted keeping all its traditional features. There is a local pub and village shops within 2 miles, whilst Aberystwyth (4 miles) offers a wide range of restaurants, cafes, pubs, shops and supermarkets.

There are many beaches nearby and Brynheulwen also offers a great base for exploring all that Mid and West Wales has to offer. Sea and coarse fishing are available locally, whilst surfing and dolphin watching is popular along the coast. There are walks form the cottage and many more nearby, with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites. The cottage is also ideally located for a visit to Aberystwyth University and the National Library of Wales.

Nant yr Arian Visitor Centre, which is one of the premier Mountain Biking centres in Wales, is just a 15 mile drive from the cottage, where you can also watch red kites being fed. Venture on a deep underground tour of the Silver and Lead Mines at Llywernog (14.5 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to Devil’s Bridge.

Beaches

Aberystwyth beach is a family friendly beach with children’s entertainment during the peak seasons. 4 miles.Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las Nature Reserve. 13 miles.

Walking

Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Join the path 0.4 miles from the cottage.

The All Wales Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. 4 miles

‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 14.5 miles

From cottage is Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 15 miles

Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 18.5 miles

Cycling

Ystwyth Trail – see above under walking. 0.4 miles from the cottage. Rheidol Cycle Trail – this 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley, down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 14.5 miles:

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales, featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic trails in the UK. 15 miles from cottage.

Fishing

Great shore fishing at Aberystwyth and charter boats available from the harbour. 4 miles.

Many local waters, including the rivers Rheidiol and Aberystwyth offer wild brown trout and sewin. Permit available via local fishing club.

Golf

Aberystwyth Golf Club is an 18 hole golf course with great views. 4 miles

Horse Riding

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a show jumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 9 miles