Ffermdy'r Groes

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth. Ffermdy traddodiadol mawr mewn lleoliad tawel

You can book this property from:

 • £754 per week
 • £108 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth – ffermdy traddodiadol, mawr sydd â digon o gymeriad. Wedi’i addurno i safon uchel, mae mewn lleoliad tawel, gwledig ac eto mae o fewn pellter teithio byr i Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys caffis, bwytai a bariau, siopau a phromenâd. Croesewir anifeiliaid. Mae 4 ystafell wely (dwy gydag en-suite) a dwy ystafell fyw – un gyda stôf llosgi coed a dresel Gymreig a’r llall â thân agored.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell fwyta – Cegin ac ystafell fwyta cynllun agored gyda drysau sy’n arwain at y patio.

Ystafell fyw – Mae trawstiau pren yn yr ystafell fyw ynghyd â lle tân gyda simdde fawr a stôf llosgi coed. Wedi’i dodrefnu â dresel Gymreig wreiddiol a chloc mawr, teledu a dwy soffa fawr, dyma’r lle delfrydol i ymlacio o flaen y tân ar ddiwedd eich diwrnod prysur.

Parlwr / ystafell gefn – Mae gan y parlwr neu’r ystafell gefn dân agored ac mae’n hyfryd gallu dianc iddi am hanner awr distaw i ddarllen eich llyfr, neu gallech adael i’r plant gael eu hystafell eu hunain i chwarae neu wylio’r teledu.

Ystafell gotiau – tŷ bach a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – ystafell wely gyda gwely mawr iawn, a thri gris yn arwain i lawr i’r gawod en-suite. Cwpwrdd dillad mawr a theledu.

Ystafell wely 2 – Gwely bync maint oedolion a bwrdd ymbincio.

Ystafell wely 3 – Ystafell ddwbl a thri gris yn arwain i lawr i en-suite gyda chawod. Cwpwrdd dillad, cist ddillad a theledu.

Ystafell wely 4 – Ystafell wely â 2 wely sengl gyferbyn â’r brif ystafell ymolchi. Cwpwrdd dillad a bwrdd ymbincio.

Prif ystafell ymolchi – Mae dau ben i’r bath yn y brif ystafell ymolchi, a chawod dros  y sinc.

Gardd

Mae’r tir o amgylch y llety yn amgaeedig, ac mae patio yn y cefn sydd â dodrefn dur a lle i 8 o bobl, barbeciw nwy, a thwb poeth. Mae ffynnon wedi’i gorchuddio gyda wal o’i hamgylch yn yr ardd gefn, gyda llwybr yn arwain at ardal fawr â lawnt o flaen y tŷ gyda golygfeydd ar draws y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, ac 1 sychwr gwallt.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais.
 • Croesewir 1 ci am £25 yn ychwanegol. Caniateir ail gi ar gais gan ddibynnu ar ei faint (£25 yn ychwanegol am ail gi). Cŵn bychan a chanolig yn unig – gadewch inni wybod beth yw brîd eich ci (neu gŵn) wrth archebu.
 • Dim ysmygu y tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o le parcio i 3 char.

Location

Just 5 miles to the seaside and university town of Aberystwyth, this 5 star Aberystwyth self catering holiday accommodation is situated on a working farm in tranquil countryside surroundings. Semi-detached farmhouse with a private, enclosed garden and a hot tub. There is also one other 5 star holiday cottage for 6 located on site - ideal if you wish to have a larger get-together with family or friends.

Aberystwyth offers a wide range of amenities, including cafes, restaurants, pubs, shops and supermarkets. Amongst the best places to eat locally are The Farmers in Llanfihangel y Creuddyn (1.5 miles), Bara Vin in front of the sea in Aberystwyth (5 miles) and Hive on the Quay and Harbourmaster in Aberaeron (19 miles). The Farmers in Llanfihangel y Creuddyn is also the nearest village pub.

Your Aberystwyth self catering holiday accommodation offers a great base for exploring Mid and West Wales, a trip to the seaside or for visiting the university and the National Library of Wales. The area offers excellent walks with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites. Surfing is also popular along the coast and you can enjoy some pony trekking just 3 miles away at Rheidol Riding Centre and a day out at Fantasy Farm in Llanrhystud (12.5 miles).

Nant yr Arain Visitor Centre, one of the premier Mountain Biking centres in Wales, is just an 8 mile drive, where you can also watch the red kites being fed. Venture on a deep underground tour of The Silver and Lead Mines at Llywernog (9 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to the beautiful village of Devil’s Bridge.

Walking

Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Nearest joining point is in Southgate just outside Aberystwyth – 5 miles.

Ceredigion Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. Join the path at Aberystwyth - 6 miles

‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 6.5 miles from farmhouse

The Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 6.5 miles

Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 8 miles

Cycling

Ystwyth Trail – see above under walking. 5 miles from the cottage.

Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 6.5 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 8 miles from cottage.

Horse Riding

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 3 miles

Beaches

Sheltered sand and shingle beach at the popular seaside town of Aberystwyth. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 6 miles.

Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las. 11 miles.

Fishing

Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 6 miles

Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 10 miles

Golf

Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 7 miles