Ysgubor y Groes

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Mwynhewch seibiant a dewch i ymlacio yn y llety gwyliau 5 seren hwn yn Aberystwyth i 6 o bobl. Ysgubor wedi’i adnewyddu ydyw mewn steil modern gyda nodweddion hyfryd gan gynnwys twb poeth a stôf llosgi coed.

You can book this property from:

 • £703 per week
 • £100 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch seibiant a dewch i ymlacio yn y llety gwyliau 5 seren hwn yn Aberystwyth – ysgubor wedi’i adnewyddu ydyw, mewn steil modern gyda nodweddion hyfryd, gan gynnwys twb poeth a stôf llosgi coed groesawgar. Mae’r bwthyn hwn sy’n croesawu anifeiliaid anwes mewn lleoliad gwledig, tawel, ac eto dim ond 5 milltir i ffwrdd ydyw o dref glan  môr Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys y promenâd, y siopau, y bariau, y caffis a’r bwytai.

Llawr Gwaelod

Cegin, man bwyta a lolfa cynllun agored modern gyda gwres o dan y llawr. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn y gegin, gan gynnwys hob anwytho, ffwrn drydan, microdon, peiriant golchi llestri, oergell, a rhewgell, ynghyd ag arwyneb gwenithfaen hardd. Mae lle i 8 o bobl wrth y bwrdd bwyta ar y cadeiriau pren, ac mae grisiau gwydr yn arwain at ardal mezzanine

Mae gan y lolfa ddwy soffa fawr ledr a stôf llosgi coed fodern.

Ystafell wely 1 – Yn arwain o’r prif gyntedd, mae ystafell wely mawr iawn gyda theledu, llawr pren ac en-suite gyda chawod a thŷ bach.

Ystafell wely 2 – O’r prif gyntedd, mae tri gris yn arwain i lawr i ystafell wely fawr â 2 wely sengl, gyda theledu a llawr pren.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely fawr gyda gwely mawr iawn (i lawr tri gris hefyd) gyda theledu, llawr pren ac en-suite gyda chawod a thŷ bach.

Prif ystafell ymolchi fawr gyda bath â dau ben, a chawod.

Cwpwrdd iwtiliti gyda pheiriant golchi dillad a pheiriant sychu ar wahân.

Llawr Cyntaf

Dyma’r mezzanine sy’n cynnwys seddi ychwanegol gyda theledu a chwaraewr DVD – delfrydol ar gyfer y plant neu fel ystafell dawel ichi gael llonydd i ddarllen eich llyfr ynddi. Llwyfan ychwanegol i wely dwbl, a gwely soffa dwbl ar gael. 

Gardd

Mae drws yn arwain allan i’r ardd flaen breifat ac amgaeedig, lle mae bwrdd a seddi i hyd at 8 o westeion. Darperir barbeciw nwy hefyd.

Mae gan yr ardal batio yn y cefn dwb poeth ac ardal eistedd ratan.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, ac 1 sychwr gwallt.
 • Darperir cot teithio a chadair uchel ar gais.
 • Croesewir 1 ci am £25 ychwanegol.  Ail gi ar gais gan ddibynnu ar ei faint (£25 ychwanegol ar gyfer ail gi). Cŵn bach neu ganolig yn unig – gadewch inni wybod beth yw brîd eich ci/cŵn wrth archebu.
 • Dim ysmygu yn y bwthyn.
 • Digon o le parcio i 3 char.

Location