Ysgubor y Groes

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Special Offer10% off a stay between 4th - 9th July2021

You can book this property from:

 • £703 per week
 • £100 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch seibiant a dewch i ymlacio yn y llety gwyliau 5 seren hwn yn Aberystwyth – ysgubor wedi’i adnewyddu ydyw, mewn steil modern gyda nodweddion hyfryd, gan gynnwys twb poeth a stôf llosgi coed groesawgar. Mae’r bwthyn hwn sy’n croesawu anifeiliaid anwes mewn lleoliad gwledig, tawel, ac eto dim ond 5 milltir i ffwrdd ydyw o dref glan  môr Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys y promenâd, y siopau, y bariau, y caffis a’r bwytai.

Llawr Gwaelod

Cegin, man bwyta a lolfa cynllun agored modern gyda gwres o dan y llawr. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn y gegin, gan gynnwys hob anwytho, ffwrn drydan, microdon, peiriant golchi llestri, oergell, a rhewgell, ynghyd ag arwyneb gwenithfaen hardd. Mae lle i 8 o bobl wrth y bwrdd bwyta ar y cadeiriau pren, ac mae grisiau gwydr yn arwain at ardal mezzanine

Mae gan y lolfa ddwy soffa fawr ledr a stôf llosgi coed fodern.

Ystafell wely 1 – Yn arwain o’r prif gyntedd, mae ystafell wely mawr iawn gyda theledu, llawr pren ac en-suite gyda chawod a thŷ bach.

Ystafell wely 2 – O’r prif gyntedd, mae tri gris yn arwain i lawr i ystafell wely fawr â 2 wely sengl, gyda theledu a llawr pren.

Ystafell wely 3 – Ystafell wely fawr gyda gwely mawr iawn (i lawr tri gris hefyd) gyda theledu, llawr pren ac en-suite gyda chawod a thŷ bach.

Prif ystafell ymolchi fawr gyda bath â dau ben, a chawod.

Cwpwrdd iwtiliti gyda pheiriant golchi dillad a pheiriant sychu ar wahân.

Llawr Cyntaf

Dyma’r mezzanine sy’n cynnwys seddi ychwanegol gyda theledu a chwaraewr DVD – delfrydol ar gyfer y plant neu fel ystafell dawel ichi gael llonydd i ddarllen eich llyfr ynddi. Llwyfan ychwanegol i wely dwbl, a gwely soffa dwbl ar gael. 

Gardd

Mae drws yn arwain allan i’r ardd flaen breifat ac amgaeedig, lle mae bwrdd a seddi i hyd at 8 o westeion. Darperir barbeciw nwy hefyd.

Mae gan yr ardal batio yn y cefn dwb poeth ac ardal eistedd ratan.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, ac 1 sychwr gwallt.
 • Darperir cot teithio a chadair uchel ar gais.
 • Croesewir 1 ci am £25 ychwanegol.  Ail gi ar gais gan ddibynnu ar ei faint (£25 ychwanegol ar gyfer ail gi). Cŵn bach neu ganolig yn unig – gadewch inni wybod beth yw brîd eich ci/cŵn wrth archebu.
 • Dim ysmygu yn y bwthyn.
 • Digon o le parcio i 3 char.

Location

This 5 star Aberystwyth holiday accommodation is situated on a working farm and livery yard in a tranquil countryside setting, just 5 miles from the seaside and university town of Aberystwyth. Semi-detached cottage with a private, enclosed garden and a hot tub. There is also one other 5 star holiday cottage for 8 located on site - ideal if you wish to have a larger get-together with family or friends.

Amongst the best places to eat locally are The Farmers in Llanfihangel y Creuddyn (1.5 miles), Bara Vin in Aberystwyth (5 miles) and Hive on the Quay and Harbourmaster in Aberaeron (19 miles). The Farmers in Llanfihangel y Creuddyn is also the nearest village pub. Aberystwyth also offers a wide range of amenities, including restaurants, cafes, pubs, shops and supermarkets.

Your Aberystwyth holiday accommodation offers a great base for exploring Mid and West Wales, a trip to the seaside or for visiting the university and the National Library of Wales. The area offers excellent walks with an abundance of wildlife including coastal birds and red kites. Surfing is also popular along the coast and you can enjoy some pony trekking just 3 miles away at Rheidol Riding Centre and a day out at Fantasy Farm in Llanrhystud (12.5 miles).

Nant yr Arain Visitor Centre, one of the premier Mountain Biking centres in Wales, is just an 8 mile drive, where you can also watch the red kites being fed. Venture on a deep underground tour of The Silver and Lead Mines at Llywernog (9 miles) or sit back and enjoy a scenic journey on the famous steam train through the Vale of Rheidol from Aberystwyth to the beautiful village of Devil’s Bridge.

Walking

Ystwyth Trail - a 21 mile walking / cycling trail from Aberystwyth to Tregaron via Llanfarian. Nearest joining point is in Southgate just outside Aberystwyth – 5 miles.

Ceredigion Coast Path follows the varied coastline of Cardigan Bay. Join the path at Aberystwyth - 6 miles.

‘Follow the Mynach’: 6.5 miles following the river from its source to Devil’s Bridge, where it creates the famous waterfalls. 6.5 miles from cottage

The Hafod Estate (owned by the Forestry Commission) offers 5 way-marked walks, of varying length and difficulty, enabling visitors to explore the famous Hafod landscape. 6.5 miles

Nant yr Arian Visitor Centre - 3 scenic walks. 8 miles

Cycling

Ystwyth Trail – see above under walking. 5 miles from the cottage.

Rheidol Cycle Trail – This 17 mile trail leads you from Devil’s Bridge, through the Rheidol Valley down to the harbour in Aberystwyth, mainly along quiet back roads and dedicated cycle routes. 6.5 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. Featuring the Continental Tyres Syfydrin Trail, one of the most scenic wilderness trails in the UK. 8 miles from cottage.

Horse Riding

Rheidol Riding Centre has full-size floodlit indoor and full-size floodlit outdoor riding arenas, a showjumping and cross-country course, and fantastic trekking around the Rheidol Valley. 3 miles

Beaches

Sheltered sand and shingle beach at the popular seaside town of Aberystwyth. During the height of summer donkeys, a bouncy castle and 'tea cup' rides along the prom ensure that there is plenty of entertainment for children. 6 miles.

Three-mile stretch of sandy beach from Borth to Ynys Las. 11 miles.

Fishing

Sea fishing at Aberystwyth – home to some of the most varied ground imaginable with a species resident list only equalled by the prolific waters off Devon and Cornwall. 6 miles

Nant-y-Moch & Dinas reservoirs, near Ponterwyd - both stocked with varieties of trout. Permits for fishing can be bought from the Rheidol Filling Station in Ponterwyd. 10 miles

Golf

Aberystwyth Golf Club – 18 hole golf course. 7 miles